top


Konspektai.com > Sportas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Air alert treniruotės schemaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Treniruotės schema. Air alert 3 šuolio gerinimo programa sudaryta iš dviejų dalių. Pastebėsite programos savaites, sunumeruotas lyginiais ir nelyginiais skaičiais. Pratimų eiliškumas kiekvienoje savaitėje lieka toks pat, skiriasi tik treniruočių dienos. Treniruokitės nuosekliai sekdami programą ir vykdydami viską tiksliai taip pat, kaip nurodyta. Nelyginėmis savaitėmis ( 1, 3, 5 ir t.t. ) treniruotis reikia pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Lyginėmis savaitėmis ( 2, 4, 6 ir t.t.) Treniruotis reikia antradienį, trečiadienį, ir ketvirtadienį. Poilsis tarp sesijų. Programa turi būti vykdoma tokia tvarka. Air alert nelyginių dienų tvarkaraštis. Pratimų aprašymai. Šuoliai. Pasistiebimai. Pasistiebimai – atistoti ant kokio nors daikto, kaip pvz. Knyga, laiptai ar kt., kad kulnai nieko nesiektų. Stiebtis kiek galima aukščiau ir lėtai nusileisti. Daryti ant vienos kojos, o paskui ant kitos. Žingsniai – uždėti vieną koją ant tvirtos kėdės ar suolo ir su ta koja, kuri ant suolo, pašokti į viršų, bunant ore sukeisti kojas, ta kuri buvo ant žemės dabar bus ant suolo, o ta kuri buvo ant suolo, bus ant žemės. Daryti nurodytą skaičių ant kiekvienos kojos.
10

Akademinis irklavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kadangi irklavimas generuoja energiją, šis sportas tapo labai populiarus pastarąjį dešimtmetį. Netgi neprofesionalūs atletai mėgaujasi irklavimu. Tai būdas pabėgti nuo karštligiško miesto tempo. Viena iš irklavimo rūšių – irklavimas ramiame vandenyje. Pagrindiniai šios šakos bruožai – jėga ir greitis. Visa tai turėjo kažkas atrasti ir išmastyti. Jau aišku kas padarė pirmuosius žingsniu ir kas sukūrė pirmąją valtį. Atsiradus priemonei buvo pradėtos rengti varžybos tarp miestų vėliau šalių, o galų gale įtrauktos į Olimpines žaidynes. Kad viskas vyktų darniai buvo palaipsniui sukurtos taisyklės ir tai turėjo savo pradžia. Taigi kas ir kada sukūrė pirmąją valtį?Kada atsirado pirmosios varžybos ir kada jas pradėjo rengti?Kas išrado pirmąsias taisykles, kas jas išrado ir kaip irklavimas plėtėsi Lietuvoje
0

Fizinių pratimų įtaka žmogaus organizmuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įžanga. Fizinis aktyvumas mokyklose. Traumos. Fizinio aktyvumo įtaka. Patarimai. Poilsis. Kinta požiūris į sportą. Išvados. Naudota literatūra. Kūno kultūra – Svarbi asmens ir visuomenės bendrosios kūlturos dalis, glaudžiai susijusi su kitomis kultūros sritimis, ypač su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti asmens fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, t.y. stiprina įvairaus amžiaus žmonių sveikatą“. Žmogaus fizinis aktyvumas yra susijęs su amžiumi, lytimi, medžiagų apykaita ir energijos išeikvojimu bei kitais veiksniais. Fizinis aktyvumas – tai skeleto bei raumenų sukeliami kūno judesiai, kuriems atlikti suvartojama kur kas daugiau energijos nei ramybės būsenoje. Žmogaus fizinis aktyvumas – tai kryptinga individo veikla, gerinanti fizines galias, kurios būtinos norint pasiekti ir išlaikyti aukštą sveikatos ir fizinio išsivystymo lygį. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų projektuose nurodoma, kad mokiniai turi būti skatinami sąmoningai rinktis tinkamiausias fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į savo interesus bei polinkius, amžių, savo fizinio išsivystymo lygį, sveikatos būklę. Kiekvieno žmogaus natūralus poreikis fiziniam aktyvumui yra skirtingas. Per mažas arba per didelis fizinis aktyvumas, ypač augančiam ir besivystančiam organizmui, yra žalingas. Nepakankamas fizinis aktyvumas vadinamas hipokineze. Literatūroje dažnai vartojamas ir kitas terminas – hipodinamija. Jo reikšmė šiek tiek kita, nes hipodinamija parodo dėl hipokinezės sumažėjusią raumenų jėga (gr. Hypo – po, apačioje, dynamis – jėga). Tam tikras žmogaus fizinio aktyvumo lygis yra sąlygotas genetiškai ir yra gana pastovus.
0

Greitumo apraiškos krepšinyjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Krepšinio judamosios veiklos ypatumai. Žaidimo fiziologinė charakteristika. Greitumas ir jo lavinimas. Vikrumas ir jo lavinimas. Judėjimo (motorikos) ypatumai, darantys įtaką jaunųjų krepšininkų rengimui, jų kaita. Krepšinio testai. Tyrimai. Judamoji veikla – tai sudėtingas kompleksinis judėjimo atsakas į partnerių ir varžovų veiksmus, jų sudarytas situacijas: judesių, veiksmų ir jų derinių visuma. Krepšininko veikla yra santykinai neapibrėžta. Sprendimus ir veiklos priemones, kryptį, greitį pasirenka pats žaidėjas. Vadinasi, tai – žaidėjo programuota veikla (Stonkus, 2003). Žaidžiant krepšinį, be greitų ir tikslių individualių žaidėjo veiksmų, labai svarbūs gerai sutvarkyti grupiniai ir komandiniai veiksmai (Stonkus, 2003). Žaidėjas per rungtynes aktyviai kovoja su varžovu, darančiu nenumatytas kliūtis, kurias reikia labai greitai įveikti. Kova tarp puolėjo ir gynėjo yra nuolatinio judėjimo bei žaidimo situacijų keitimosi priežastis (Stonkus, 2003). Krepšinis yra žaidžiamas 420 m2 aikštėje. Aktyviausia žaidėjų veikla puolimo ir gynybos zonose arčiau krepšio esančiame maždaug 99 m2 plote. Kiekivieno žaidėjo aktyvios veiklos plotas vienos atakos metu ginantis ar puolant yra apie 10 m2 (Stonkus, 2003).
8

Individualaus maitinimosi ir individualaus fizinio aktyvumo plano sudarymas.parsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas Individualaus maitinimosi ir individualaus fizinio aktyvumo plano sudarymas. Uždaviniai: 1. Pristatyti asmens fizinio išsivystymo testų rezultatus. 2. Pristatyti vienos dienos mitybos įvertinimą. 3. Įvertinti asmens fizines problemas. 4. Iškelti tikslą ir uždavinius pagal gautus rezultatus. I asmens duomenys: Lytis Moteris Amžius 21 metai Kūno kompozicijos įvertinimas
0

Kojų, šlaunų, sėdmenų ir kojų vidinių ir išorinių raumenų stiprinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pratimai šlaunų stiprinimui. Sėdmens raumenų stiprinimas. Kojų raumenų stiprinimas. Išvados. Literatūra. Sportas – pagal tam tikras taisykles organizuojama žmonių veikla, derinant fizinius ir intelektinius gebėjimus, skirta varžymuisi, laisvalaikio praleidimui, įvairių įgūdžių lavinimui. Sportas specifinė fizinių ar intelektinių užsiėmimų rūšis. Juo siekiama varžytis, (pa) gerinti sveikatą, gauti moralinį ir materialinį pasitenkinimą, išreikšti save, tobulinti (s). Sportuojant gali būti naudojami įvairūs prietaisai, įrenginiai bei įtaisai, reikalingi kūno kultūros, sporto pratyboms ir varžyboms, laisvalaikiui ir žaidimams. Šiame projekte pamėginsiu pavardinti bent kelis pratimus, stiprinančius kojų, šlaunų, sėdmenų ir kojų vidinius ir išorinius raumenis. Sportuojantis žmonės juda daugiau, todėl ir jaučiasi geriau. Didesnis organizmo aktyvumas sąlygoja geresnę savijauta. Judėjimas gerina jūsų organizmo tonusą, todėl sportuodami jausitės geriau ir būsite žvalesni bei darbingesni. Šių pratimų dėka kūnas taps gražesnis. Jei turite per daug svorio – jis turėtų kristi, jei jums trūksta kūno masės, ją sportuodami galite užauginti ir suteikti kojoms grakštumo.
0

Kūno kultūraparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kokie yra pagrindiniai racionalaus darbo principai ?. Pagrindiniai savarankiškos fizinės treniruotės uždaviniai ir principai. Rizikos faktorius ?. Fizinės treniruotės apimtis ir intensyvumas. Kvėpavimo sistemos funkcinės būklės įvertinimo būdai ?. Trumpa judesio charakteristika ir jo reikšmė gyviems organizmams. Fizinės treniruotės struktūra. Sudarykite jos stiprinimo fiziniais pratimais programą.(krūvio apimtis,intensyvumas ir dažnis). Kokia yra narkotikų vartojimo situacija mūsų šalyje ?. Įvertinkite savo jėgos fizinę ypatybę ir sudarykite jos lavinimo fiziniais pratimais programą. Sistemingo fizinio aktyvumo įtaka širdies kraujagyslių sistemai glausta. Techninio , taktinio , teorimo , psichologinio rengimo uždaviniai.?. Kas tai yra abstinencinis sindromas ?. Treniruočių). Trumpa treniruoto organizmo išorinio kvėpavimo sistemos charakteristika. Jėgos fizinė ypatybė, jos ugdymo metodai ir priemonės?. Kokios yra pagrindinės gyventojų sveikatos būklę veikiančių faktorių grupės. Kiti pratimai. Kaip kinta medžiagų apykaitos procesai sistemingo fizinio aktyvumo poveikyje ?. Greitumo , lankstumo , vikrumo fizinės ypatybės ir jų ugdymo priemonės. Kas tai yra sveika gyvensena ?. Kaip apskaičiuoti fizinio krūvio intensyvumą ?. Sistemingas fizinis aktyvumas ir virškinimo sistema. Sveikatos sąvoka ir apibrėžimai. Ištvermės fizinė ypatybė , jos ugdymo metodai ir priemonės?.
10

Kūno kultūra 1parsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kūno kultūra ir žmogaus organizmo gyvybinė veikla. Organizmovystymosi laikas ~20 metų. Po kelių metų jis pradeda senti. 5-6 m. – vikrumas; 7-11 m. – lankstumas; 16-19 m. – ištvermė, jėga. Ištvermė – pagrindinė savybė. Organizmas turi tokią savybę keistis. Jei žmogus nuvargęs, organizmas atsistato šiek tiek aukštesniame lygyje. Aprūpinimo sistemos. Kraujas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio metu. Širdis. Nervų sistema. Sveika gyvensena. Kontroliniai klausimai:. Kūno masės indeksas. Hipokinezė ir fizinė treniruotė. Sveikata nėra viskas, bet be sveikatos – viskas yra niekas. Greitumas. Lankstumas. Vikrumas. Kūno kultūra ir fizinė savybė. Adaptacinė – fiziologinė h. Įprastinė – buitinė h. Priverstinė moksleivių, studentų h. Profesinė – gamybinė h. Nezogeninė h. Gerontogeninė h. Eksperimentinė – klinikinė h. Fizinis rengimas. Techninis r. Specifinės. Bendrakultūrinės. Auklėjamoji. Socializuojanti. Integracinė. Kultūrinė. Individualizuojanti. Kūrybinė. Hedonistinė. Rekreacinė. Valios ugdymo. Fizinio lygmens. Psichinio lygmens. Dvasinio lygmens. Socialinio lygmens. Rufje testas.
0

Kūno kultūra špieraparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Fizinės treniruotės apimtis ir intensyvumas. Kas tai yra sveikata?. Nustatykite savo kvėpavimo sistemos funkcinį pajėgumą. Odos funkcija ir higiena. Fizinio, techninio, taktinio rengimo uždaviniai. Apibūdinkite sveikos gyvensenos sampratą. Pagrindiniai reikalavimai savarankiškai fizinei treniruotei. Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Jėgos fizinė ypatybė, jos ugdymo metodai ir priemonės. Išvardinkite pagrindinio sveikatos mokymo uždavinius. Sudarykite asmeninę pirmo mėnesio aerobinės treniruotės programą. Cholesterolio, lecitino ir ląstelienos įtaka sveikatai. Greitumo, lankstumo, vikrumo fizinės ypatybės. Jų ugdymo metodai ir priemonės. Apibrėžkite sveikatos rizikos veiksnius. Sudarykite pirmo mėnesio kūno svorio reguliavimo fiziniais pratimais programą (fizinio krūvio apimtis, intensyvumas, dažnis) remiantis rufje testo rezultatais. Nikotino poveikis rūkančiųjų sveikatai. Ištvermės fizinė ypatybė. Asmens higienos samprata. Sudarykite asmeninę vienos treniruotės jėgos ištvermės ugdymo programą (pratimų skaičius, serijų skaičius, kartojimų skaičius serijoje, pertraukėlės (min.) Tarp pratimų ir tarp serijų). Kaip pasireiškia abstinencinis sindromas?. Ištvermės fizinės ypatybės ugdymo metodai ir priemonės. Tinkamo gyvenimo rėžimo higieninis apibūdinimas. Kaip be vaistų galima sumažinti padidėjusį kraujospūdį?.
0

Kūno kultūros didaktika pažintinė praktikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Atsiskaitymo forma. Išanalizuoti ir aprašyti stebėtos mokyklos mokinių kūno kultūros ugdymo (si) vyksmo pobūdį, pagrindinius tikslus bei uždavinius. Apibūdinti, kokių tikslų siekia šiuolaikinė mokyklinė kūno kultūra. Kūno kultūros pamokos uždaviniai. Kūno kultūra svarbi bendrosios asmens ir visuomenės kultūros dalis, glaudžiai susijusi su kitomis jos sritimis, ypač su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinės, psichinės ir dvasinės asmens darnos, stiprina įvairaus amžiaus žmonių sveikatą. Kūno kultūra atveria galimybę patirti išlavinto, stipraus, sveiko organizmo, kūno judesių grožio keliamą džiaugsmą, kuria prielaidas asmens saviraiškai ir savirealizacijai. Apimdama įvairias fizinio aktyvumo raiškos formas, kūno kultūra sudaro sąlygas asmeniui pažinti save ir ugdytis fizinę bei dvasinę ištvermę, reikalingą stresinėse, kritinėse situacijose, individualumą, tikėjimą sėkme siekiant fizinės ir dvasinės sveikatos. Kūno kultūros pamokos sudaro sąlygas ugdytis doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Sykiu sergstima, kad pamokos neslopintų asmens individualumo ir jo raiškos, bet sąmoningai stiprinant sveikatą, puoselėjant fizines galias laiduotų galimybę remtis savo prigimtimi ir pasirinkimo teise. Sėkminga šiuolaikinės kūno kultūros sklaida neįmanoma be žinių apie sveiką gyvenseną, žmogaus organizmą ir veiksnius, laiduojančius darnų jo funkcionavimą, taip pat jo veiklą pažeidžiančius veiksnius bei būdus ir priemones, padedančias grŕţinti organizmo darną. Kūno kultūros programa sudaro galimybę suvokti fizinio ugdymo psichologijos pradmenis, tautines kultűros tradicijas, objektyviau įvertinti savo polinkius, poreikius, gabumus ir veiksmingiau juos plėtoti. Skleisdama sveikos gyvensenos principus, mokykla siekia juos įtvirtinti ir šeimos, vietinės bendruomenės gyvenime. Tik dvasiškai stipri ir fiziškai sveika tauta gali išlikti laisva, gyvybinga ir...
0
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »

Paieška


bottom