top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

10 ekonominio mąstymo taisykliųparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pasirinkome temą „10 ekonominio mąstymo taisyklių“, nes ši tema pasirodė mums aktuali šių dienų tema, kai aplink visi šneka apie ekonominius pokyčius, verslą ir pan. Taip pat buvo įdomu sužinoti, kaip mąsto ekonomikos mokslo atstovai ir ko galima iš jų pasimokyti. Dažnai gyvenime sakoma: „Nemokamų pietų nebūna.“ Tai reiškia, kad dažnai kokio nors daikto ar paslaugos įsigijimas nulems pinigų perdavimą. Net veikla, atrodanti nemokama, irgi turi kainą, kuri vadinama alternatyviaisiais kaštais. Visi žmonės priima atitinkamus sprendimus, apsvarstydami ir pasverdami savo galimybes ir alternatyviuosius kaštus. Pavyzdžiui, jei šį mėnesį nusipirksime naują televizorių, tada turėsime riboti savo išlaidas kitoms reikmėms. Dauguma mūsų turime ribitus finansinius išteklius ir galimybes bei nustatytą laiko limitą. Tie patys ribojimai taikomi visiems sprendimams vienodai, ar tai būtų universitetas, sprendžiantis, kuriems fakultetams reikia naujų profesorių, ar planuojanti kitų metų biudžetą įmonė, ar vyriausybė, svarstanti, pasirašyti naują sutartį ar nutiesti naują kelią, vieno sprendimo priėmimas atmeta kitas alternatyvas. Todėl darbe pateikiame dešimt ekonominio mąstymo taisyklių, kurias ėmus taikyti savo gyvenime neabejotinai tapsime produktyvesni. Šiai temai neradome daug literatūros, todėl šį darbą parašėme remdamiesi vienu straipsniu, kurio autorė yra garsi ekonomistė ir buvusi Didžiosios Britanijos Iždo patarėja. 2002 m. parašė pasauliniu bestseleriu tapusią knygą "Seksas, narkotikai ir ekonomika".
0

AB Anykščių Vynas istorinė apžvalgaparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įsteigimas ir vystymas. Ab „anykščių vynas“ apdovanojimai. Pagrindiniai faktai. Išvados. Iš žemaitijos kilęs būsimasis verslininkas balys karazija vaisių ir uogų vynų technologija susidomėjo dar besimokydamas dotnuvos žemės ūkio akademijoje. Tuo metu vynas lietuvoje nebuvo gaminamas - jį importuodavo iš užsienio, tačiau dėl aukštų kainų gyventojai jo mažai pirkdavo. Nujausdamas verslo sėkmę diplomuotas trisdešimtmetis agronomas 1926 metais atvyko į anykščius. Iš valsčiaus valdybos gavęs leidimą, ėmėsi organizuoti vyno gamybą ir užraugė pirmuosius obuolių vyno litrus. Anykštėnams tai buvo neeilinis įvykis, tad pirmąjį vyną išragavo dar visai nesubrandintą! Netikėtas ir didelis pelnas paskatino b. Karaziją tuoj pat plėsti gamybą. B. Karazija siekė gaminti ne bet kokį raugalą, o gerą kokybišką vyną. Vyno butelis priklausomai nuo rūšies tuo metu kainavo 2-3 litus. Kelerius metus išlaikytas ir tinkamą skonį įgavęs vynas kainuodavo brangiau. Vaisiai ir uogos į gamyklą buvo priimami tik švieži, kur iš karto būdavo skubiai perdirbami. Už 50 kilogramų obuolių vyndarys mokėjo po vieną litą. Braškių priaugindavo puntuko kaimo rusai. Vyšnių atsivežti važiuodavo į žagarę, mėlynių vykdavo į labanorą, kur žmonės sutartu laiku sunešdavo uogas. Kad nepažeista žaliava kuo greičiau pasiektų gamyklą į sutartas vietas b. Karazija siųsdavo už 7 tūkst. Litų įsigytą aštuonių cilindrų 3 tonų talpos sunkvežimį "ford".
10

AB ir UAB steigimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Steigėjai pasirašo steigimo sutartį. Steigėjai sudaro įstatus ir juos patvirtina. Įstatų įregistravimas. Nurodytas sutartyje atstovas atidaro banke kaupiamąją sąskaitą ir įneša pinigus (mažiausiai 1/4 įstatuose numatyto bendrovės kapitalo. ). Akcijų emisijos įregistravimas Vertybinių popierių komisijoje. Akcijų platinimas. Steigimo ataskaitos parengimas. Steigiamojo akcininkų susirinkimo sušaukimas. Patentuojamas vardas. Sudaromi valdymo organai. Su registravimo pažyma daromas antspaudas, bendrovė registruojama mokesčių inspekcijoje, Sodroj, atidaroma einamoji sąskaita. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo. Įstatymas. 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nauja redakcija. Lietuvos respublikos. Akcinių bendrovių. Į s t a t y m a s. Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis. 2 straipsnis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. 3 straipsnis. Akcininkai. 4 straipsnis. Bendrovės įstatai. 5 straipsnis. Patronuojanti ir dukterinė bendrovės. Antrasis skirsnis. Bendrovės steigimas. 6 straipsnis. Steigėjai. 7 straipsnis. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas. 8 straipsnis. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas. 9 straipsnis. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. 10 straipsnis. Steigiamasis susirinkimas. Trečiasis skirsnis. Bendrovės registravimas. 11 straipsnis. Bendrovės įregistravimas. 12 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys. 13 straipsnis. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo tvarka. Uždarosiose akcinėse bendrovėse auditas privalo būti atliekamas, jei jos tenkina ne mažiau kaip dvi iš šių sąlygų. Pardavimų pajamos viršija 10 mln. Litų per ataskaitinius finansinius metus. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra ne mažesnis kaip 50. Balanse pateikta turto suma viršija 5 mlnt.y. ..
0

AB Lietuvos draudimas paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmisparsisiųsti


Lapų skaičius: 60
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Veiklos sritys. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Pav. Konkurentų analizės etapai. Trečiasis etapas – konkurentų strategijų nustatymas. Konkurencijos strategija yra optimalus įmonės veiklos rūšių parinkimas ir suderinimas, numatomas perspektyvai. Jo dėka galima planuoti konkurencinių jėgų šaltinius ir jų pokyčius laike, kiekvienam etapui prognozuoti, parenkamas atitinkamas konkuravimo metodas ir priemonės. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės paslaugų konkurencingumo. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. Paslaugų konkurencingumo stiprinimas. Paslaugų marketingo priemonės, didinančios konkurencingumą. Pav. Paslaugų marketingo priemonių kompleksas. Kaina. Kainodara yra vienas paslaugų marketingo komponentų. Dėl paslaugų neapčiuopiamumo, heterogeniškumo, laikinumo ir kitų išskirtinių paslaugų savybių paslaugų kainodaros procesas yra sudėtingesnis nei pramoninių prekių kainodara. Kadangi paslaugos yra labai skirtingos, jas sunorminti daug sunkiau nei prekes. Dėl šios priežasties vieni paslaugų vartotojai gali daryti įtaką kitiems, net jei nėra kainų skirtumų. Tai sudaro galimybę konkurentams pasirinkti atitinkamus rinkos segmentus ir kainodaros strategiją. Pav. Komunikacijos planavimas. AB „Lietuvos draudimas“ paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis. AB „Lietuvos draudimas“ charakteristika. Pav. Rinkos dalys pagal pasirašytas draudimo įmokas. AB „Lietuvos draudimas“ naudojamų marketingo priemonių tyrimo metodika. AB „Lietuvos draudimas” konkurencingumo vertinimas. AB „Lietuvos draudimas” SSGG analizė. AB „Lietuvos draudimas“ konkurentų analizė. Esant dabartinei rinkos situacijai, konkurentų ataka paslaugų įmonei yra neišvengiama. Labiausiai tiesiogiai konkuruojančios ir mažiau tiesiogiai konkuruojančios įmonės individualių vartotojų segmente. Draudimo paslaugų pagrindinių konkurentų lyginamoji analizė. AB „Lietuvos draudimas“ marko ir mirko aplinkos analizė. Pagrindinės draudimo kompanijos Tauragėje. Vartotojų apklausos analizė. Pav. AB „Lietuvos draudimo“ kompanijos pasirinkimą lemiantys kriterijai. Pav. Draudimo paslaugos. Pav. Draudimo poliso įsigijimas. Pav. AB “Lietuvos draudimas” apsidraudimo priežastys. Pav. AB „Lietuvos draudimas“ darbuotojų aptarnavimo kokybės vertinimas. Pav. Kontaktinio personalo vertinimas pagal darbuotojų kokybės vertinimo kriterijus. Pav. AB „Lietuvos draudimas“ kainų vertinimas. Rėmimo priemonių vertinimas. Interjero ir eksterjero vertinimas. Pav. Fizinės aplinkos vertinimas. Pav. Respondentų amžius. Pav. Respondentų pajamos. AB „Lietuvos draudimas“ paslaugų konkurencingumo didinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.
10

AB Lietuvos draudimas strateginis valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 39
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Teorinė dalis. Strateginio valdymo aspektai. Strateginio valdymo sąvoka ir bendrieji bruožai. Strateginio valdymo tikslai. Įmonės strateginio valdymo proceso struktūra. Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). Išorinė analizė. Makro aplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Strateginiai veiksniai. Profesionalumas ir patikimumas. Malonus aptarnavimas. Aiškus draudimo paslaugų išaiškinimas. Siūlomų paslaugų kaina. Ab „lietuvos draudimas“ prekės ženklas. Vidinė analizė. Ab „lietuvos draudimas“. Produktų ir paslaugų pobūdis. Ab „lietuvos draudimas“ filosofija. Ssgg analizė. Organizacijos misija, vizija, tikslai, strategija. Problemos, su kuriomis susiduria įmonė. Galimos strateginės alternatyvos konkurencinio pranašumo sukūrimui ir išlaikymui. Strateginiai tikslai. Išvados. Literatūros sąrašas. ĮVADAS Organizacijos verslo sėkmė priklauso nuo to, kaip vadovas sugebės suderinti įvairias ūkines veiklos sritis ir užtikrinti jų tarpusavio darbą. Todėl taip svarbu teisingai suformuluoti įmonės idėją, misiją, nustatyti realius ir konkrečius tikslus, parinkti tinkamą veiklą. Visus šiuos faktorius apima strateginis planavimas, kurį reikia labai kruopščiai parengti, nes tai yra organizacijos ateities numatymas. Dažniausiai strategiją formuoja ir kuria aukščiausia valdymo grandis, bet dalyvaujant visų lygių vadovams. Strateginis planavimas būtinai turi būti paremtas plačiais tyrimais ir faktais, todėl organizacija privalo pastoviai rinkti ir analizuoti daugybę informacijos apie pramonės šaką, rinką, konkurenciją. Strateginio planavimo procedūra atskirose organizacijose yra skirtinga, tačiau ji turi atitikti kiekvienos organizacijos tikslus ir iš tikrųjų būti veiksminga. Yra keletas bendrų reikalavimų: išorinė aplinka turi būti atidžiai analizuojama norint nustatyti, kurie veiksniai, kokia kryptimi ir kokiu greičiu keičiasi; organizacija pati privalo ištirti savo pranašumus ir trūkumus: visi galimi sprendimai turi būti peržiūrėti ir pasirinkta geriausia strategija; strategija turi būti įgyvendinama kvalifikuotai ir efektyviai; strategijos įgyvendinimo rezultatai naudojami būsimajame strateginio planavimo etape.
0

AB Linas Agro vadybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendra informacija apie AB Linas Agro. Trumpa istorija. Pagrindinė veikla. Veiklos strategija. Prekių realizavimo rinkos ir ateities perspektyvos. Planavimas. Planavimo procesas įmonėje. Planavimo efektyvumas. Organizavimas. AB Linas Agro valdymo organai. Vadovavimas. AB Linas agro vadovavimo stilius. Darbuotojų motyvavimas. Kontrolė. Kontrolės ypatumai bendrovėje Linas Agro. Aplinkosauginė atsakomybė. Išvados. Literatūra. AB Linas Agro – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra žemės ūkio kultūrų auginimas, supirkimas ir pardavimas. Šią žemės ūkio įmonę pasirinkau, nes, manau, jog AB Linas Agro turi išsikovojusi tvirtas pozicijas grūdinių kultūrų eksportavimo ir prekybos rinkose. Taip pat išlieka lyderiu Lietuvoje tarp augalininkystės programas įgyvendinančių bendrovių, dirbanti su daugiau nei tūkstančiu ūkininkų ir daugybe žemės ūkio bendrovių. Tai mane labai sudomino, todėl nusprendžiau, kad būtų įdomu sužinoti kaip ši bendrovė yra valdoma. Tyrimo objektas – AB Linas Agro Tyrimo tikslas – išanalizuoti AB Linas Agro vadybos elementus. Tyrimo uždaviniai: 1.pateikti AB LinasAgro bendrą informaciją; 2.išanalizuoti įmonės planavimą; 3.išnagrinėti bendrovės organizavimą; 4.aptarti įmonės valdymo įpatumus; 5.išanalizuoti kaip bendrovė yra kontroliuojama. Tyrimo metodai: analizuojant AB Linas Agro vadybos elementus, naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių, straipsnių bei publikacijų, pateiktų periodinėje spaudoje analizė bei sintezė, mokomoji medžiaga.
0

AB Linas sprendimų analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Įvadas. AB ,,Linas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Sprendimų priėmimo teorijos analizė. Sprendimų priėmimo samprata bei sąvoka. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo būdai. Kolektyvinis sprendimų priėmimas. Sprendimų įgyvendinimas. AB „Linas“ sprendimų analizė. AB „Linas“ sprendimų priėmimų nustatymas. AB „Linas“ sprendimų priėmimų metodų galimybės. Sprendimų įgyvendinimo AB „Linas“ analizė. Kolektyvinis sprendimų priėmimas AB „Linas“. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Darbo objektas – AB ,,Linas“ sprendimų priėmimas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB ,,Linas“ sprendimų valdymo sistemą. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, internetinių puslapių analizė palyginimas, loginės išvados. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti sprendimų priėmimų samprata bei sąvoka;. Išnagrinėti AB „Linas“ sprendimų priėmimo būdus bei metodus;. Ištirti AB „Linas“ naudojamus sprendimų metodus. Darbo aktualumas: valdymo sprendimų priėmimas – visų organizacijų valdymo sudedamoji dalis. Sprendimų valdymas apima visas dalis, už kurias yra atsakingi vadovai. Vadovo sugebėjimas tinkamai priimti valdymo sprendimus stipriai nulemia sėkmingą organizacijos vystymąsi bei funkcionavimą. AB „Linas“ – viena didžiausia linų tekstilės gamintoja Lietuvoje ir Baltijos valstybėse. Gilios tradicijos, ilgametė darbo patirtis puoselėjama nuo 1957 m. Įkūrus Panevėžio linų kombinatą. 1933 m. Panevėžio valstybinė įmonė „Linas“ reorganizuota į akcinę bendrovę. Bendrovėje šiuo metu dirba apie 600 darbuotojų.
0

AB nuosavo kapitalo sudėtis ir apskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 35
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Nuosavas kapitalas. Nuosavas kapitalas balanse. Nuosavas kapitalas pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Kitų rezervų apskaita. Nepaskirstytojo pelno (nuostolio) apskaita. Informacijos atskleidimas apie nuosavą kapitalą finansinėje atskaitomybėje. Dotacijų apskaita ir pateikimas finansinėje atskaitomybėje. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra. Priedai. Nuosavas kapitalas yra vienas svarbiausių įmonių finansinę būklę apibūdinančių rodiklių. Nuo jo tinkamo suformavimo, naudojimo ir pokyčių (didinimo arba mažinimo) priklauso įmonės veiklos rezultatai, jos konkurencingumas ir plėtros galimybės. Todėl labai svarbu nuolat analizuoti nuosavo kapitalo sudėtį, struktūrą, pelningumą, jo pokyčius lemiančius veiksnius.
8

AB Pieno žvaigždės deserto Smilga marketingo komplekso – 4P analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės ir prekės charakteristika. Ab pieno žvaigždės varškės deserto smilga marketingo komplekso analizė. Varškės deserto Smilga produkto aprašymas. Varškės deserto Smilga paskirstymas. Varškės deserto Smilga kainodara. Varškės deserto Smilga rėmimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Marketingas tai poreikių išsiaiškinimas ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ir organizacijos tikslų. Marketingas yra suprantamas ir kaip prekių, paslaugų ir idėjų mainų. Atitinkančių individų ir organizacijų tikslus bei poreikius, planavimas ir įgyvendinimas. Viena iš pagrindinių šiuolaikinio marketingo sąvokų yra marketingo kompleksas. Tai visuma tarpusavyje susijusių marketingo kontroliuojamų elementų, kuriuos firma naudoja, siekdama paveikti rinką. Pagrindiniai marketingo elementai yra kompanijos siūlomas produktas (prekė), kainodara, prekių paskirstymas ir rėmimas. Lietuva nuo senų laikų pasižymėjo kaip agrarinis kraštas, greta kitų žemės šakų puoselėjęs gilias pienininkystės tradicijas. Pienininkystė viena svarbiausių Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės sričių, turinti daug teigiamų savybių, kurios sudaro galimybes vystyti šį sektorių. Tai klimatas, tinkantis pieno gamybai, susiformavusios senos pieno gamybos ir perdirbimo tradicijos, palanki geografinė padėtis, leidžianti lengvai transportuoti produkciją, gyventojai, turintys techninių gabumų (pieno perdirbimo įmonėse dirba apie 9 tūkst. Darbuotojų). Pieno rinkoje egzistuoja daug subjektų, kurie užima santykinai labai menką rinkos dalį ir gamina identiškus produktus, tačiau pieno ūkis ir šiandien išlieka labai svarbus, nes šalies gyventojus aprūpina maisto produktais, perdirbimo pramonę žaliavomis, o pieno gamintojus pajamomis. Lietuvos pieno perdirbimo sektorius yra pasiekęs aukštą koncentracijos lygį. Jame dominuoja trys pagrindinės pieno perdirbimo įmonių grupės: AB Pieno žvaigždės, AB Rokiškio sūris ir AB Žemaitijos...
0

AB TEO personalo formavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 37
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Įvadas. AB TEO veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo formavimo analizė. Personalo verbavimas. Personalo atrankos analizė. Personalo įdarbinimas. Naujų darbuotojų adaptavimosi būdai. AB TEO personalo formavimo analizė. AB TEO personalo verbavimas. AB TEO personalo atrankos analizė. AB TEO personalo įdarbinimas. AB TEO naujų darbuotojų adaptavimosi būdai. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. 1 priedas. Klausimynas. Personalo valdymo kursiniame darbe, išanalizuotas personalo formavimas. Išsiaiškinau, kaip AB TEO įmonėje atliekama darbuotojų paieška, kokius dažniausius būdus renkamasi, taip pat paaiškėjo, kad įmonėje vykdoma darbuotojų atranka. Tinkamai organizuota atranka padeda didinti įmonės darbo našumą. Išanalizavus kaip vyksta darbuotojų įdarbinimas įmonėje, sužinota, jog įmonė laikosi visų teisės normų bei poįstatyminių aktų, o įdarbinimo procesas prasideda nuo darbo sutarties sudarymo.
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom