top


Konspektai.com > Mechanika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Alyvaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Alyvų klampuminės sąvybės. Alyvų tepimo sąvybės. Alyvų antioksidacinės sąvybės. Alyvų antikorozinės sąvybės. Alyvų gaisrinės, putinės ir kitos sąvybės. Variklinių alyvų darbo sąlygos ir reikalavimai variklinėms alyvoms. Variklinių alyvų eksplotacinės sąvybės. Variklinių alyvų klasifikacija, asortimentas ir žymėjimas. Alyvos senėjimas ir jos pakitimai varikliuose. Transmisinių alyvų darbo sąlygos ir reikalavimai transmisinėms alyvoms. Transmisinių alyvų eksplotacinės sąvybės. Transmisinių alyvų klasifikacija, asortimentas ir žymėjimas. Naudotų alyvų regeneravimas. Plastinių tepalų darbo sąlygos ir reikalavimai palstiniams tepalams. Plastinių tepalų sudėtis. Plastinių tepalų eksplotacinės sąvybės ir jų vertinimo rodikliai. Plastinių tepalų klasifikacija, asortimentas ir žymėjimas. Techninių skysčių klasifkacija. Naftos produktų nuostoliai ir racionalus naudojimas. Naftos produktų ir jų deginių nuodingumas, naftos produktų ekologinės sąvybės. Naftos produktų gaisrinės sąvybės.
0

Alyvos tepalai speraparsisiųsti


Lapų skaičius: 38
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Tarpiklių medžiagos. Kokios rūgštys ir šarmai susidaro naftos produktuose. Kokia plastiškųjų tepalų efektyvinės klampos f-ja ir kokybės rodiklių įtaka. Energijos rūšys. Degalų ir tepalų konstrukciniai ir eksploataciniai nuostoliai. Antikorozinės medžiagos. Klijų paskirtis ir sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Mašininių kosmetinių medžiagų paskirtis. Alyvų skirstymas pagal paskirtį ir panaudojimą. Tepalų skirstymas pagal fizinę būklę. Tepalų skirstymas pagal žaliavos rūšį. Užvedimo skysčiai. H2O aušinimo skystis. Transmisinių alyvų gamyba. Kuro skirstymas pagal kilmę ir būvį. Kietojo kuro elementinė sudėtis. Naftos elementinė sudėtis. Alyvų standartai. Tepalų priedų paskirtis ir sandara. Energijos šaltiniai. Transporto mašinų konstrukcinės medžiagos. Degalų priedų paskirtis ir sandara. Kibirkštinių variklių degalai. Degalų gamybos būdai ir metodai. Degimo produktų sandara. Kodėl deformacijos greitis įtakoja plastiškojo tepalo klampą. Naftos CH grupinė sudėtis. Nesotieji ch. Dyzelinių variklių degalai. Transporto mašinų eksploatacinės medžiagos. Tepimo rūšys. Ribinio tepimo adsorbcinė plevelė. Ribinio tepimo chemosorbcinė plėvelė. Plastiškųjų tepalų skirstymas pagal paskirtį. Variklių alyvų žymėjimas pagal sae ir api. Visasezoninės alyvos grafinis vaizdavimas. Degalų ir tepalų taupymas juos pilstant, transportuojant ir sandėliuojant. Cheminis degalų gamybos būdas ir metodai. Dirbtinių degalų ir alyvų gamyba. Alyvų gamyba. Plastiškųjų tepalų gamyba. Gumos gaminių remontas. Dažyvių sandara. Y. Sintetinių degalų gamyba. Sintetinių alyvų paskirtis. Ką charakterizuoja OS ir CS? Technologiniai skysčiai. Technologiniai skysčiai yra skirstomi į: 1) Plovimo skysčius tam naudojamas vanduo, organiniai rūgštiniai emulgiuojantis tirpikliai bei sintetinės plovimo priemones. Jų optimalus rekomenduojamas slėgis 0, 3-0, 5 MPa. A) Organiniai tirpikiai tai techninis benzinas, vaitspiritas,...
8

Anglinio plieno mikrostruktūros tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: TEORIJOS KLAUSIMAI 1. Ką vadiname plienu? 2. Koks plienas vadinamas eutektoidiniu, ikieutektoidiniu, poeutektoidiniu? 3. Kokia eutektoidinio plieno struktūra? 4. Kaip priklauso ferito ir perlito struktūrų santykis ikieutektoidiniame pliene nuo anglies kiekio jame? 5. Kokia poeutektoidinio plieno struktūra? DARBO TIKSLAS Susipažinti su lydinių mikrostruktūros tyrimo metalografiniu mikroskopu metodika ir įgyti darbo su juo įgūdžius. Nustatyti anglies kiekį pliene (pagal stebimą struktūrą) ir jo markę. DARBO UŽDUOTIS IR ATLIKIMO TVARKA 1. Stebėti ir nupiešti ikieutektoidinio, eutektoidinio, poeutektoidinio plieno struktūras. 2. Vizualiai nustatyti apytikrį plieno sudėtinių dalių (struktūrų) kiekį  bendrame plote
2

Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 6–5 suleidimą su įvarža Nubraižyti tolerancijos laukų schemą.parsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Užduoties brėžinys ir duoti parametrai. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 6–5 suleidimą su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Cilindriniai sujungimai 8–12 ir 8. Cilindrinis sujungimas 9– cilindrinis sujungimas 8– darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Pleištinis sujungimas 8–. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. 8 dalis „skriemulio brėžinys“. 9 dalis. Veleno brėžinys. 10 dalis „statistinis matavimo duomenų apdorojimas“. UŽDUOTIES BRĖŽINYS IR DUOTI PARAMETRAI Apskaičiuojama sujungimo stiprumo atsarga eksploatuojant:. Detalių stiprumo atsarga surenkant:. Apskaičiuojama reikalinga užpresavimo ir išpresavimo jėga. Parenkamas suleidimas skylės sistemoje:. Pasirinkto suleidimo tolerancijos laukų schema:. Apskaičiuojamas vidutinis kvadratinis įvaržos (tarpelio) nuokrypis:. 8 detalė yra velenas, 10 – skylė. Nubraižome tolerancijos laukų schemą.
0

Automatinio valdymo namų darbasparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Automatinio valdymo namų darbo užduotis. Struktūrinės schemos pertvarkymas. Charakteringos lygties sudarymas. Sistemos stabilumo skaičiavimas pagal rauto kriterijų. Sistemos stabilumo skaičiavimos pagal michailovo kriterijų. Sistemos stabilumo srities išskirstymas d skaldymo būdu. Išvados. Literatūra. Automatinio valdymo namų darbo užduotis Užduotis: Patikrinti tachometro servomechanizmo pozicionavimo automatinio valdymo sistemos stabilumą pagal Rauto ir Michailovo kriterijus bei išskirti sistemos stabilumo sritį D skaldymo būdu. Duota: 1. Automatinio valdymo sistemos struktūrinė schema; 2. Variklio, tachometro ir matavimo keitiklio konstantos Struktūrinės schemos pertvarkymas W1(s) ir W2(s) sujungta su grįžtamuoju ryšiu, todėl Išvados Patikrinau tachometro servomechanizmo pozicionavimo automatinio valdymo sistemos stabilumą pagal Rauto ir Michailovo kriterijus bei išskyriau sistemos stabilumo sritį D skaldymo būdu. Tiek Rauto, tiek Michailovo stabilumo kriterijus išanalizuota
0

Automechanikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Schema
Darbe esantys žodžiai: Kokia automechanikų veikla? Veikla. Jis nustato automobilių gedimus ir jų priežastis, numato, kokius remonto darbus reikia atlikti, įvertina atskirų automobilio detalių būklę ir nusidėvėjimo laipsnį. Remontuoja automobilius, keičia nusidėvėjusias ar sugedusias dalis, atlieka profilaktinį automobilio patikrinimą. Atlieka vidutinio sudėtingumo šaltkalvio darbus, braižo ir skaito brėžinius, įvairias schemas.
0

Automobilines alyvosparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: AUTOMOBILINIŲ ALYVŲ RŪŠYS Automobilinių priemonėms naudojamos trys: 1) Variklinės 2) Transmisinės 3) Hidraulinės Variklinės alyvos sudaro 81 %, o transmisinės 13% visų rūšių tepalų, išskyrus hidraulines. Variklinės alyvos parenkamos pagal variklio tipą: 1)Benzininį 2)Dyzelinį 3)Suskystintomis dujomis 4)Dvitaktį benzininį Transmisinės alyvos būna: 1) Rankinio valdymo 2) Mechaninės pavarų dėžės 3) Automatinės pavarų dėžės 4) Hipoidinės pavaros 5) Kitų pavarų Hidraulinės alyvos naudojamos automobilių ir mobilių darbo mašinų hidraulinėse pavarose. VARIKLINĖS ALYVOS. Jų rūšys: o Mineralinės – gaunamos iš naftos vaakuminės distiliacijos metodu. o Sintetinės – specialiais cheminiais būdais gaminamos iš angliavandenių poliglikoleno.
10

Automobilių mechaninių sistemų remontasparsisiųsti


Lapų skaičius: 31
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Technologinis skyrius. Detalės konstrukcinės technologinės savybės ir darbo sąlygos. Detalės defektų racionalių pašalinimo būdų parinkimas. Darbo eiga. Detalės. Surinkimas. Detalės remonto maršrutinė technologija. Detalės defektų pašalinimo operacijų planai. Racionalus detalės remonto maršrutas. Įrengimų prietaisų ir medžiagų parinkimas. Detalės remonto maršrutinė kortelė. Konstravimo skyrius. Prietaiso paskirtis, konstrukcija ir veikimo principas. Prietaiso elementų atsparumo skaičiavimas ir medžiagų parinkimas. Išvados ir rekomendacijos. Šiame darbe apžvelgiau nurodytos detalės – cilindrų galvutės darbo sąlygas, bei medžiagas iš kurių gaminamos šios detalės. Technologinėje darbo dalyje apžvelgiau nurodytos detalės dažniausiai pasitaikančius gedimus, nurodžiau šių gedimų priežastis ir galimus remonto būdus. Taip pat aprašiau būdingiausio gedimo pilną remonto atlikimo technologiją nuo detalės defekto diagnozavimo iki pilno detalės išardymo, išsamios detalės apžiūros po išardymo, reikiamų detalių pakeitimo ir detalės surinkimo. Konstrukcinėjė darbo dalyje pateikiau konstruojamo prietaiso – hidraulinio preso pompos rankenos skaičiavimus, aprašiau hidraulinio preso veikimo principą, pateikiau suparpastintą ir paprastą schemas. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. 1 priedas suvirinimo aparato aprašymas. 2 priedas elektrodų skirtų aliuminio suvirinimui savybės. Šiuo metu kai automobilis yra susisiekimo, krovinių gabenimo, bei žmonių pervežimo priemonė, labai svarbu tinkamai palaikyti gerą automobilio techninį stovį. Todėl reikia periodiškai atlikti reikiamų mazgų ir agregatų apžiūrą, mokėti nustatyti gedimą ir pašalinti gedimą, bei nustatyti sukėlimo pasekmes, taip pat užtikrinti, kad gedimas po remonto nepasikartotų.
0

Automobilių remonto technologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kas yra sankama ir jos veikimo principas. Sankabos keitimas. Išvados. Nauduotos literaturos sąrašas. Automobilio sankaba yra tokia pati dylanti detalė kaip ir kitos kurias tam tikru intervalu reikia keisti, sankabos keitimas yra neišvengiamas ir nuo to nepabėgs nei vienas vairuotojas, lygai taip pat kaip kad yra keičiami variklio tepalai, ateis laikas pasikeisti ir sankabą bei jos komponentus. Sankaba – dažnai sutinkame klausimus internete ar forumuose apie sankabos keitimus, tik ar visi žinome kam ji yra skirta, kada ją reikia keisti ir aplamai kaip tai vyksta ir kiek kainuoja? Reikėtų pradėti nuo to, kad automobilio variklio galią ratams perduoda mūsų greičių dėžė būtent sankabos dėka. Greičių dėžė, nepaisant automatinė ar mechaninė, reikalinga tam kad optimaliai perduoti sukimą į automobilio ratus ir važiuoti ekonomiškai bei optimaliai variklio sūkių ir greičio atžvilgiu. Sankabos pedalą galime rasti tik automobiliuose kurie turi mechaninę greičių dėžę, automobiliai kurie turi automatinę greičių dėžę sankabos pedalo neturi. Šiame straipsnyje nagrinėsime mechaninės dėžės sankabos keitimo niuansus, nors panašūs principai yra taikomi ir automatinėse greičių dėžėse.
0

Automobiliu saugos sistemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Pirmoji automobilio auka. Stabdžių antiblokavimo sistema ABS. 3 pagrindinės abs dalys. Tcs/ asr sistema. Esp sistema. Susidūrimo prevencijos sistema CMBS. Avarinio stabdymo sistema EBA. Msr sistema. Dstc sistema. Acc sistema. Naktinio matymo sistema. Srs sistema. Rops sitema. Išvados. Literatūra. Įžanga. Šiuo metu automobilių pasaulyje yra pastebima gamintojų tendencija didinti vairavimo saugumą. Nauji automobiliai reklamuojami ne giriant jų galingumą, išskirtinį ekonomiškumą ar dizainą, bet pažymint juose panaudotas aktyvias ir pasyvias saugos priemones. Keleivių saugumas didinamas dviem būdais: apsaugant juos nuo galimų sužeidimų avarijos metu (apsauginės oro pagalvės, avarijos atveju įsitempiantys diržai, specialios konstrukcijos kėbulas ir t.t. ), arba įdiegiant priemones, kurios leidžia išvengti pačios avarijos. Pirmoji automobilio auka. Pirmąją auką motorizuotas transportas pasiglemžė 1869-aisiais. Ja tapo airių mokslininkė Merė Vard (Mary Ward), kuri iškrito iš jos giminaičių sukonstruoto garu varomo automobilio ir žuvo po jo ratais. Beje, tuo metu Britų salose jau galiojo 1865 m. Parlamento priimtas įstatymas apie kelių lokomotyvus (jiems buvo priskiriami visi savaeigiai ekipažai), žinomas kaip raudonos vėliavos įstatymas (Locomotive Act arba Red Flag Act). Šiuo įstatymu lokomotyvams buvo draudžiama važiuoti didesniu kaip 4 mylių per valandą (6, 4 km/h) greičiu užmiestyje bei 2 mylių per valandą (3, 2 km/h) greičiu − mieste. Be to, savaeigį ekipažą turėjo aptarnauti mažiausiai trys žmonės, kurių vienas turėjo eiti 60 jardų (55 prieš transporto priemonę ir nešti raudoną vėliavą, įspėdamas kitus eismo dalyvius. Toks įstatymas ilgam sustabdė automobilių progresą Anglijoje, bet būtų išgelbėjęs mūsų herojės gyvybę, jei ekipažas būtų jo paisęs. Merę būtų apsaugojusi paprasčiausia saugumo priemonė saugos diržai, bet iki jų pasirodymo automobiliuose dar buvo likę šimtas metų. Iki xx...
3
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom