top


Konspektai.com > Ergonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Biuro vieta, išplanavimas, interjerasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Darbo aplinka. Apšvietimas. Šiluminė aplinka. Akustinis triukšmas. Lubos. Sienos. Grindys. Baldai. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. Klaviatūra. Monitorius. Išvados. Literatūra. Uab jonaras sekretorės darbo vietos projektavimo praktinė analizė. Aš pasirinkau UAB Jonaras nekilnojamo turto agentūros sekretorės darbo vietą. Sekretorės darbas yra labai tikslus, smulkūs darbo objektai, todėl šviesos reikia kuo daugiau. Šioje patalpoje yra ir natūralaus, ir dirbtinio apšvietimo. Langas yra tiesiai virš galvos, todėl natūralaus apšvietimo pakanka. Dirbtinio apšvietimo, mūsų manymų, irgi pakanka, nes iš kairės nuo darbuotojos yra šviestuvas. Taigi jeigu nepakanka naturalaus apšvietimo, darbuotoja visada gali įsijungti šviestuvą. Šiluma neturi sukelti darbuotojui nemalonių pojūčių, todėl ant lango, kuris randasi virš darbuotojo galvos yra pritvirtinta žaliuzė. Jeigu saulė visą dieną šviečia į langą, darbuotojas gali uždaryti žaliuzes, kad jam nebūtų karšta. Patalpų vėdinimas ir oro kondicionavimas irga labai svarbūs, kad žmogus savo darbo vietoje jaustusi patogiai. Mano pasirenktoje įmonėje sekretorės kabinete yra įrengtas oro kondicionierius ir langas. Ora vėdinamas gana dažnai. Suprantama, kad nepageidaujamas garsas trugdo dirbti. Mano pasirenkta įmonė randasi prie judrios gatvės, miesto centre. Triukšmo yra daug, bet visoje įmonėje yra įstatyti plastikiniai langai, kurie nepraleidžia tiek garso, kad žmogus pavargtų ar jaustųsi nepatogiai. Kabinete didieji patalpos paviršiai (lubos, sienos, darbiniai paviršiai, grindys) nudažyti atitinkančiomis ergonominius reikalavimus spalvomis. Nuo sienų, lubų, grindų ir baldų spalvos ir faktūros priklauso patalpos natūrali apšvieta. Tamsios spalvos sugeria šviesos spindulius, o šviesios juos atspindi. Įmonės patalpoje paviršiai yra šviesūs, todėl ji 20 % šviesesnė už tą, kurioje patalpos paviršiai (lubos, sienos)...
0

Darbo su kompiuteriu ergonomikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kompiuteriai naudojami valstybinėse ir privačiose institucijose, mokyklose ir universitetuose, buityje. Daugeliu atvejų, be kompiuterio nebeįsivaizduojama darbo vieta. Tuo pačiu daugelio pasaulio šalių medikų tarpe didėja nerimas dėl kompiuterių vartotojų sveikatos. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad darbas kompiuteriu gali būti akių, kaulų ir raumenų sistemos, padidinto nuovargio bei odos pakenkimų priežastimi. Žmogaus darbas kompiuteriu gali būti vertinamas kaip sistemos “žmogus– kompiuteris” sąveika. Darbo su kompiuteriu ergonomika. regėjimas – vartotojas turi dirbti neįtempdamas regos organo ir nevargindamas akių. stuburas, nugaros ir pečių lanko raumenys – sėdima kūno padėtis darbo metu neturi sukelti nemalonių pojūčių. psichinė įtampa – vartotojas darbo vietoje turi jausti pakankamą komfortą, tada jo veikla bus efektyvi, naudinga ir atneš dirbančiajam pasitenkinimą. Tai yra ypatingai svarbu, nes kompiuteris dažnai tampa streso ir psichologinės įtampos šaltiniu. Monitorius. Kėdė. Pelė. Klaviatūra. Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu. Darbo ir poilsio režimas. Išankstiniai ir periodiniai sveikatos tikrinimai. Reikalavimai erdvei. Apšvieta. Triukšmas. Šiluminė aplinka. Spinduliuotė. Patogi darbo vieta dirbant kompiuteriu. Biologinis elektromagnetinių laukų poveikis. Kasdien didėja susidomėjimas naujomis kompiuterių galimybėmis.
10

Darbo vietos estetinė ergonomikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Terminas "ergonomika" kilęs iš dviejų graikiškų žodžių: "ergon" - darbas, "nomoi" - dėsnis. Taigi, žodis „ergonomika" reiškia mokslą apie darbą, jo atlikimo aplinką ir taisykles. Tai mokslinė disciplina, tirianti taisyklingo darbo atlikimo dėsnius ir žmogui tinkamos darbo aplinkos sukūrimą, žmogaus arba žmonių grupių psichofiziologines galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese, jame naudojant įvairias technines priemones. Arba trumpiau – mokslas apie tai kaip darbo aplinką ir darbo įrankius padaryti patogesnius naudojimui. Ergonomikos mokslas naudojasi technikos, fiziologijos, psichologijos, biomechanikos, darbo medicinos ir kitų mokslų duomenimis, tokių kaip estetika.
Estetika (gr. αισθητική – „jutiminis“. Estetika nagrinėja bendrą grožio paskirtį ir jo raiškos formas menuose, gamtoje, taip pat grožio poveikį asmeniui. Be pačios menų teorijos, estetikoje nagrinėjami estetinio sprendimo bei estetinės jausenos ir išgyvenimo klausimai. Estetika nagrinėja visas meno kryptis: muziką, dailę, literatūrą, architektūrą, choreografiją ir kita.
Kodėl darbinė aplinka turi atitikti estetinius poreikius?
Estetika- tai mokslas apie meną, grožį. Gamybinė estetika nagrinėja objektyvius grožio dėsnius materialinėje gamyboje. Drabas turi būti nevarginantis, našus ir patrauklus. Todėl tarnybinės, gamybinės patalpos, darbo vieta, įrengimai ir įrankiai turi kelti estetinį pasitenkinimą. Kuo labiau darbinė aplinka atitinka žmogaus estetinius poreikius, tuo geresnė nuotaika mažiau pervargsta nervų sistema, mažiau sunaudojama energijos. Visa tai didina našumą, keičia požiūrį į darbą.
SPALVŲ REIKŠMĖ
Spalvos mus įkvepia ir nuramina, migdo ir budrina. Kokias pasirinkti, kad gyvenimas savo erdvėje būtų mielas?
Į savo namų interjerą įsileiskime savo spalvas. Nuo jų priklauso , kaip jausimės namuose. Juk spalva veikia nuotaiką, kambario temperatūrą, mažina arba didina erdvę, suteikia arba atima jaukumą. Susipažinkime, ką reiškia interjero spalvos.
Darbdavys, siekdamas sudaryti optimalias darbo sąlygas, privalo atsižvelgti ne tik į darbo pobūdį, veiksnius, įtakojančius darbo sudėtingumą, bet ir į darbuotojo asmenines savybes ir poreikius (amžius, fizinė būklė ir pan.)
Darbo sąlygų optimizavimas remiasi į tam tikrus darbo aplinkos, darbo vietos, darbo įrenginių, darbo laiko planavimo ir kt. reikalavimus, reglamentuotus Lietuvos respublikos įstatymais, ir Europos sąjungos nustatytais standartais
Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas darbuotojams yra svarbus personalo politikos veiksnys, nes jos sąlygoja daugelį darbuotojų reakcijų: jų darbo efektyvumą, rezultatų kokybę, pasitenkinimą darbu, be to, tiesiogiai veikia darbuotojų fizinę, emocinę ir intelektualinę sveikatą
10

Ergonomika kasdieniniame gyvenimeparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Ergonomikos istorija. Ergonomika dirbant.kas yra komfortabilumas?ergonomikos privalumai: laiko taupymas.užduoties supaprastinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Ergonomika – graikiškos kilmės žodis, Ergo – darbas + Nomos – dėsnis. Tai mokslinė disciplina, tirianti žmogaus arba žmonių grupių psichofiziologines galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese, jame naudojant įvairias technines priemones. Arba trumpiau – mokslas apie tai kaip darbo aplinką ir darbo įrankius padaryti patogesnius naudojimui. Ergonomikos mokslas naudojasi technikos, fiziologijos, psichologijos, biomechanikos, darbo medicinos ir kitų mokslų duomenimis. Ergonomikos tyrimų objektu yra žmogaus fiziologinės savybė (nervų sistemos fiziologija, klaus, rega, judesių biomechanika ir kita), psichologinės savybės (garso, vaizdo, atstumo ir judesių suvokimas, dėmesys, atmintis, motyvacija ir kita), psichofiziologinės charakteristikos (miegas, nuovargis, atsparumas stresui, fiziologiniai ritmai ir kita), darbo priemonės (darbo erdvė, darbo įrankiai ir įrenginiai, valdymo įtaisai ir kita) bei darbo sąlygos (oro temperatūra, apšviestumas, triukšmas ir kita). Kiti terminai, naudojami panašių tyrimų srityse yra žmogiškasis veiksnys, pramoninė ergonomika ir inžinerinė psichologija. Tyrimų sritis, vadinama “pramonine ergonomika”, koncentruojasi ties fiziniais darbo aspektais ir žmogaus fizinėmis galimybėmis (jėga, kūno padėtis, judesiai). Kita sritis, kartais vadinama “žmogiškasis veiksnys”, yra orientuota į psichologinius darbo bei darbo aplinkos aspektus – protinis apkrovimas, sprendimų priėmimas, signalų kokybė ir t.t. Pritaikant ergonomikos žinias ir principus, gerinamos darbo sąlygos. Patogiau dirbant mažiau nuvargstama, o tai leidžia gerinti darbų saugą, dirbti našiau ir ilgiau, kas atneša ekonominę naudą. Darbo tikslas - Nustatyti ergonomikos nauda mūsų kadieniniame gyvenime Objektas – Ergonomikos nauda. Uždaviniai: 1. Apibūdinti ergonomika teoriniu aspektu. 2. Susipažinti su ergonomikos istorija. 3. Sužinoti ergnomikos naudą.
0

Ergonomika kosmetologijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Pozų ergonomika. Judesių ergonomika. Išvados. Literatūra. ĮVADAS Manoma, kad žmonės nuo seno siekia grožio. Grožio puoselėtojai ir propaguotojai jau nuo neatmenamų laikų egzistuoja. Žmogaus grožis dažnai siejamas su jaunyste, seksualumu, elegancija, šarmu, grakštumu, sveikumu, asmens išvaizdos harmonija. Visuomenėje yra iškeliami grožio etalonai, o pati grožio sąvoka dažnai iškeliama kaip siekiamybė. Nuo seno žmonės puošdavosi, grąžindavosi, siekė išsaugoti jaunystę, tiesiog grožio etalonai bei pats grožio suvokimas metams bėgant kito, tobulėjo medžiagos, instrumentai, kosmetikos ir kitos priemonės. Vienas iš grožio „kūrėjų“- kosmetologas - specialistas, puoselėjantis ir kuriantis grožį… Kosmetologijos kabinetų darbuotojų sveikatą ir darbingumą bei jų aptarnaujamų klientų saugą ir sveikatą įtakoja ergonominės darbo sąlygos, gyvensena, psichologiniai ir socialiniai veiksniai. Profesinės veiklos metu kosmetologijos kabinetų darbuotojų darbo sąlygas ir sveikatą gali įtakoti darbo patalpų dydis, jų išdėstymas, aprūpinimas komunaliniais patogumais, darbo vietų ergonominis įrengimas, apšvietimas, oro užterštumas dulkėmis ir aerozoliais, triukšmas ir kiti darbo vietos ir aplinkos veiksniai. Kosmetologų kabinetuose naudojami instrumentai, įranga, jos priedai ir įvairūs elektros prietaisai, valikliai, dezinfekuojančios medžiagos, kosmetikos gaminiai bei kitos cheminės medžiagos tiesiogiai gali veikti tiek šių darbuotojų, tiek ir lankytojų sveikatą ir saugumą.
0

Ergonomika X biureparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo vietos įrengimas. Patalpos parinkimas. Patalpų apdaila. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Klaviatūra. Vaizduoklis. Apšvietimas. Biuro baldų pasirinkimas. Administratorės darbo kabineto išplanavimas. Reprezentatyvumas – ideali tvarka. Darbo kabinetas uab ,,x“ biure. Kokia turėtų būti darbo vieta. Bendras ar atskiras kabinetas. Išvados. Literatūra. Geras įvaizdis yra tiek pat svarbus kaip ir naujos technologijos, verslo planas, darbuotojai ar įmonės vietos parinkimas. Teisingai naudojamas, jis gali būti efektyvi priemonė potencialių vartotojų elgsenai įtakoti. Patikimas organizacijos įvaizdis taip pat gali užtikrinti ilgalaikę verslo sėkmę. Padidėja pardavimai, pritraukiami nauji verslo partneriai, vartotojams yra garantuojama teikiamų paslaugų kokybė, o taip pat įmonė tampa pranašesnė prieš konkurentus. Kad įvaizdžio formavimas darytų norimą poveikį esamiems ir potencialiems vartotojams, įmonė įvaizdį turi kurti planingai. Teigiamas organizacijos įvaizdis nėra atsitiktinis, jis yra sukuriamas, pasiekiamas, o kartu ir valdomas. Taigi norint pritraukti daugiau tikslinių rinkų, įmonės įvaizdį būtina formuoti ir nuolatos tobulinti pasitelkiant pačias efektyviausias priemones.
0

Įmonės vadovo darbo vietos projektavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vadovo kabineto parinkimas. Vadovo kabineto įrengimas. Vadovo kabinetui reikalingos darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Patalpos bendras apšvietimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Terminas ergonomika kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių: ergo – darbas, nomos – dėsnis. Ergonomika - tai mokslas nagrinėjantis žmonių darbo vietoje naudojančius įrankius, įrengimus, žmogaus galimybes darbe, darbo aplinką (triukšmą, vibraciją, mikroklimatą, oro užterštumą, elektromagnetinį spinduliavimą). Pagal ergonominius tyrimus buvo pradėti tobulinti darbo vietos įrankiai, staklės. Kuriamos patogios darbo vietos, kad žmogus mažiau pavargtų darbe, saugotų darbuotojo sveikatą, būtų didesnis darbo našumas.
0

Muzikantų ergonomikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Rūpinkitės asmenine sveikata ir gerove Pirmasis prevencijos lygis – tai rūpinimasis sveikata ir gerove visais kasdieninio gyvenimo aspektais. Rūpinkitės sveika mityba, pakankamu skysčių vartojimu, fiziniu aktyvumu, miego kokybe ir streso valdymu. Pasirinkite tinkamus instrumentus ir baldus Rekomenduojama pasirinkti tinkamą muzikos instrumentų dydį, nes kai kuriuos muzikos instrumentus gamintojai gamina skirtingų dydžių. Kėdės aukštis toks, kad sėdint, sulenkus kojas per kelius 90 kampu, pėdos būtų tvirtai padėtos ant grindų. Natų stovą laikykite akių lygmenyje. Susikurkite gerus praktinius įgūdžius prieš pradėdami groti
0

Profesinės rizikos vertinimo aktų ir rizikos veiksnių analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 37
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Tikslai. Uždaviniai. 1 praktinis darbas. Teorinė dalis. Profesinė rizika. Apibrėžimai. Profesinė rizika. Rizikos vertinimas. Rizikos identifikavimas. Rizikos nustatymas. Priimtina rizika. Nepriimtina rizika. Cheminis veiksnys. Fizikinis veiksnys. Biologinis veiksnys. Psichosocialinis veiksnys. Fizinis veiksnys. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo arba mažinimo priemonės. Profesinės rizikos vertinimo aktų analizė. Pagrindiniai profesinės rizikos vertinimo teisės aktai. Rizikos veiksnių analizė. Cheminiai veiksniai. Cheminis veiksnys. Fizikiniai veiksniai. Triukšmas. Biologiniai veiksniai. Biologiniai veiksniai. Ergonominiai veiksniai. Psichosocialiniai veiksniai. Fiziniai veiksniai. Praktinė dalis. Užduočių pateikimas. Pradiniai duomenys. Užduotis. 1 priedas. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. *Pastabos. Tikslai. Uždaviniai. 2 praktinis darbas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo aktų pildymas. Teorinė dalis. Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir aktų pildymo tikslas. Apibrėžimai. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo. Papildomas tyrimas. Pakartotinis tyrimas. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Sunkių arba mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo aktų pildymas. Pagrindiniai nelaimingų atsitikimų tyrimo teisės aktai. Praktinė dalis. N-2 formos akto pildymas ir kodavimas. Forma n. Nelaimingo atsitikimo pakeliui. Aktas. Tikslai. Uždaviniai. 3 praktinis darbas. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Teorinė dalis. Instrukcijų rengimo tikslas. Apibrėžimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Instruktavimas. Instrukcijų rengimas. Instrukcijos rengiamos. Instrukcijų rengimas. Instrukcijos dalys Instrukcijos dalių pavadinimai ir turinys. I Bendroji dalis. II Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. III Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. IV Darbuotojo veiksmai darbo metu. V Veiksmai avariniais (ypatingais)...
8

Paieška


bottom