top


Konspektai.com > Psichologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

2-6m vaikų baimės genezėparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Baimės genezė. Biologinė baimės genezė. Požievinėse smegenų branduolio. Psichologinė baimės genezė. Baimės atsiradimą sąlygojantys veiksniai. Genai. Paveldėjimas. Nervų sistema. Šeima. Šeimos sudėtis. Tėvų amžius. Šeimų tipai ir jų auklėjimo strategija. Pasikeitusi aplinka. Žiniasklaida. Trauminė patirtis. Baimės raiškos sferos. Vegetacinėje (somatinėje) sferoje. Intelektinių gebėjimų (psichologinėje) sferoje. Emocijų sferoje. Elgesio (bihevioristinėje) sferoje. Priepuolinę formą. Fobijos. Fobija. 2-6 metų vaikų baimės. Skirtingiems amžiaus tarpsnimas būdingos baimės. 2 metai. 2, 5 metų. 3 metų. 4 metai. 5 metų. 6 metų. Dažniausiai išgyvenamos baimės. Atsiskyrimo baimė. Atsiskyrimo nerimas. Tamsos baimė. Garsai tamsoje, pabaisos ir kiti baimę keliantys padarai. Naktiniai košmarai. Gyvūnų baimė. Gydytojų baimė. Maudymosi ir tualeto baimė. Mirties baimė. Išvados. Literatūros sąrašas. Baimė yra labai dažnai patiriama emocija, tačiau kartu, ji yra tarsi raktas suteikiantis galimybę perprasti daugybę pačių įvairiausių sutrikimų. Jeigu mes suprasime tuos sutrikimus sukeliančios baimės vaidmenį, išanalizuosime sąlygas, kuriosm skatina arba blokuoja baimės atsiradimą, galėsime sėkmiangiau taikyti profilaktikos ir gydomąsias priemones. Šiuo metu mes visi gyvename visuotinio skubėjimo laikotarpiu, kai kartu su sparčiai besikeičiančia technika keičiasi socialinis ir be abejo šeimos gyvenimas. Tad šiandieninis vaikas turi sugebėti greitai taikytis prie besikeičiančių naujų salygų ir sparčiai mokintis spręsti įvairius, sunkiu gyvenimo uždavinius. Šių dienų tendencijomis, tėvai vis mažiau ir mažiau skiria dėmesio savo vaikams, jų vidiniams poreikiams ir išgyvenimams. Paskendę nesibaigiančių darbų ir užduočių atlikime, savo apmasymuose, ar kasdieninė rutinoje, jie nebepastebi į juos žvelgiančių akučių, kurios kviečia pažaisti, paskaityti knygutę ar paprasčiausia pakalbėti apie dienos...
0

Akloji dėmėparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Literatūros apžvalga. Aklosios dėmės skersmens matavymas. Tikslas. Darbo metodika. Darbo priemonės. Tiriamasis. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimai. Išvados. Skylė delne. Tikslas. Darbo priemonės. Tiriamasis. Ir jų aptarimai. Išvados. Iliuzija. Tiriamasis. Ir jų aptarimai. Išvados. Teksro, atspausdinto be tarpų skaitymas. Tiriamasis. Ir jų aptarimai. Išvados. Regėjimas. Tiriamasis. Dalis. Ir jų aptarimai. Dalis. Ir jų aptarimai. Dalis. Ir jų aptarimai. Dalis. V dalis. Ir jų aptarimai. Išvados. Literatūros apžvalga. Literatūros apžvalga. Žmogaus regėjimo analizatorius evoliucijos eigoje prisitaikė skirti daiktų formą, dydį, spalvą, judėjimą, nuotolį ir tapo vienu iš svarbiausių aplinkos pažinimo priemonių. (pagedonas b. 19) šviesos spindulis, patekęs į akį prasiskverbia į giliau esančias receptines ląsteles – stiebelius ir kūgelius. Šviesos energijos paliesti stiebeliai ir kūgeliai generuoja nervinius impulsus, kurie sužadina gretimas bipolines ląsteles, o šios iš eilės – greta jų esančias ganglines ląsteles. Ganglinių ląstelių tinklo aksonai susirenka kaip virvės pluoštai ir suformuoja regos nervą, kuriuo informacija keliauja į smegenis. Vienu metu regos nervu, per beveik milijoną gabglinių ląstelių skaidulų, gali būti siunčiama beveik milijonas pranešimų. Ten kur regos nervas išeina iš akies, nėra receptorių, todėl ten susidaro akloji dėmė. (myers d.g.,20).
0

Alkoholizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Alkoholizmas – tai lėtinis susirgimas, išsivystantis ilgą laiką piktnaudžiaujant alkoholiu, pasireiškiantis patologiniu potraukiu alkoholiui, psichine, o vėliau ir fizine priklausomybe. ALKOHOLIZMO SIMPTOMAI: •Abstinencijos sindromas •Interesų rato susiaurėjimas •Stiprus noras vartoti alkoholį •Nesugebėjimas susivaldyti •Socialinių apribojimų nepaisymas •Auganti organizmo tolerancija alkoholiui •Neigiamų pasekmių ignoravimas •Psichinė priklausomybė alkoholiui •Fizinė priklausomybė alkoholiui Priežastys - pagrindinis veiksnys yra pats alkoholis, tačiau nemažiau svarbūs ir kiti faktoriai. Manoma, kad alkoholis aktyvina smegenų sritis, atsakingas už malonumą, išsekina galvos smegenų cheminių medžiagų atsargas, sutrikdo medžiagų apykaitą, ilgainiui normalus organizmo funkcionavimas be alkoholio tampa neįmanomas.
0

Antanas Šerkšnas psichologijos referatasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Keliai į mokslo aukštumas. Viliojo platesni horizontai. Pasitraukus į užsienį. Antanas Šerkšnas gimė 1903 m. gegužės 17d. buv. Seinų aps. Veisiejų vls., Bertašiūnų kaime, mažažemių valstiečių šeimoje. „Mokslui eiti sąlygų neturėjau – iki 18 metų dirbau žemės ūkio darbus. Pradžios mokslą išėjau pats, dirbdamas namie“, - rašė jis 1940 m. gruodžio 11 d. „Trumpame gyvenimo aprašyme“. A.Šerkšno tėviškė – tiesiog nuostabus gamtos kampelis: tarp Trikojo ir Vilkaičio ežerų, per jų ūkį tekėjo skaidrus upelis… Gal pati gamta, o gal ir vaikystėje patirtas skurdas, sunkus kelias į mokslą subrandino viziją – tapti šviesuoliu. Abu tėvai buvo mirę, tad jo norą toliau siekti mokslo paremia broliai, ypač tėviškėje gyvenantis Juozas. Kaip tik tuo metu Veisiejuose buvo atidaryta keturklasė vidurinė mokykla. Antanas įstojo į šią mokyklą ir sėkmingai ją baigė 1923-iaisiais. Tais pačiais metais išlaikė stojamuosius egzaminus į Lazdijuose veikiančius dvimečius pradžios mokyklų mokytojų kursus. 1925 metais juos baigęs ir gavęs mokytojo cenzą, buvo paskirtas į Šakių aps., Kidulių vls., Kirkilų pradžios mokyklą. Po metų perkeltas į Ukmergės aps. Taujėnų pradžios mokyklą. A.Šerkšnas, kaip mena jo amžininkai, buvo patenkintas, kad jau šio to pasiekė, bet kartu jį tiesiog šaukte šaukė tolesni mokslo keliai. Jo dvasia nerimo. Nuo pat jaunystės A.Šerkšnas buvo aktyvus visuomenininkas. Dar mokydamasis Veisiejų vidurinėje, priklausė čia veikusiems „kankliečiams“, kurie buvę lyg ir ateitininkų užuomazga. Lazdijų mokytojų kursuose - jis jau apsisprendęs ateitininkas, kartu su kitais – uolus pavasarininkų globėjas. Kai mokėsi S.Daukanto mokytojų seminarijoje, buvo išrinktas į ateitininkų kuopos valdybą, studijuodamas universitete – į Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybą, kur buvo atsakingas už jaunesniųjų moksleivių reikalus. Šias pareigas ėjo dvejus metus. Artėjant antrajai bolševikų okupacijai, A.Šerkšnas su šeima pasitraukė į Vakarus. 1944 metais pedagogines studijas gilino Vienos universitete. 1945-1948 metais Vokietijoje dirbo lietuvių gimnazijos inspektoriumi. 1948-aisiais persikėlė į JAV. Čia tik porą metų buvo atitrūkęs nuo pedagoginio darbo – redagavo lietuvių savaitraštį „Amerika“, gyveno Brukline. Nors A.Šerkšnui sekėsi neblogai, tačiau, pasak pedagogo ir žinomo visuomenininko Antano Masionio, būdamas iš pašaukimo ir patyrimo mokytojas ir auklėtojas jis nerimo. Nors Brukline buvo suorganizavęs
0

Argumentavimas ir retorinės gudrybėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kodėl reikia ugdyti kritinį mąstymą? Kritiško mąstymo pradžia: argumentų pastebėjimas. Argumento identifikavimas. Kartais rašytojai arba autoriai nepateikia aiškių išvadų. Prielaidų nustatymas. Argumento prielaidų nustatymas – tai ieškojimas pagrindimo, įrodančio, kad rašytojo arba kalbėtojo pasiūlyta išvada yra teisinga. Kartais mes esame skatinami priimti arba atmesti tvirtinimus be jokio paaiškinimo, pagrindimo, kodėl turime taip daryti. Nei retorinės gudrybės, nei sofizmai nepateikia tinkamo pagrindimo, kodėl reikia priimti tvirtinimus, kuriuos jais stengiamasi paremti. Retorinės gudrybės. Kreipimasis į naujoviškumą. Kreipimasis į populiarumą. Kreipimasis į užuojautą, gailestį arba kaltę. Kreipimasis į patrauklumą, žavumą. Kreipimasis į seksualumą. Kreipimasis į turtus, padėtį, įtakingumą, naujoviškumą, šaltakraujiškumą. Kreipimasis į baimę. Populiarūs žodžiai arba posakiai. Tiesioginė ataka ir smarkus reklamavimas. Kabučių naudojimas. Naudojimasis dviprasmybėmis. Priedangos naudojimas (temos keitimas). Įprastas dalykas. Ad hominem paremtas šalutiniais faktais. Tu quoque (tu irgi). Kreipimasis į autoritetą. Tobulumo siekimo sofizmas. Moralumo ir legalumo sujungimas. Silpna analogija. Priežastiniai sofizmai. Episteminis (pažintinis) sofizmas.
10

Aš vaizdo ypatybių vertinimas taikant 20 pasisakymų testąparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Žmogus, reaguodamas į aplinką, reaguoja ir į patį save. Žmogus yra pažinimo objektas ir pažinimo objektas pačiam sau. Taikomos šios sąvokos: „savęs vertinimas“ – procesui pažymėti ir „Aš vaizdas“ – informacijos apie save visumai pažymėti (Suslavičius, 2006). Savęs vertinimas – „individo savo paties, savo galimybių, savybių ir vietos tarp kitų žmonių vertinimas.“ Nuo žmogaus savęs vertinimo priklauso žmogaus santykiai su aplinkiniais žmonėmis, jo savikritiškumas, reiklumas sau, požiūris i savo laimėjimus ir nesėkmes. Šis vertinimas turi įtakos žmogaus veiklos aktyvumui ir jo asmenybės raidai, yra glaudžiai susijęs su žmogaus tikslų, kuriuos jis sau kelia, sudėtingumu. Vienoks ar kitoks savęs vertinimo lygis susidaro vertinant savo veiklos rezultatus, suvokiant kaip esi vertinamas kitų žmonių. (Psichologijos žodynas, 1993). Savęs vertinimas bei ,,Aš vaizdas” taip pat susijęs su asmenybės identiškumu. Asmenybės identiškumas, arba savastis, yra apibrėžtas atsakymas į klausimą ,,Kas aš esu ?”.Atsakymo į šį klausimą ieškojimas ir prilygsta identiškumo ieškai. (Suslavičius 2006).
0

Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės. Protokolas. Komunikacijos priemonės ir elgesys. Vertinimas. Komentaras. Šaltas veidas, tačiau pašnekovus stebi tvirtu žvilgsniu, demonstruodamas pranašumą prieš juos. Ryškūs gestai, nuolat bagsnoja į pašnekova pirštu, taip demonstruodamas, jog yra visšesnis ir galingesnis už jį, kalbėdamas plačiai dėsto rankomis- tuo rodo pasitikėjimą savimi. Koja ant kojos, kojų padėtis tiesiai prieš save. Pakelta galva, viršutinė kūno dalis pasvirusi atgal- aptariamasis perdėtai pasitiki svaimi, nepriima kitų nuomones, aukština save, demonstruoja pranašumą. Išlaiko kontaktą su pašnekovu, atviras, tvirtas žvilgsnis tai pasitikėjimo, savęs demonstravimo ženklas, tačiau kuomet kalba kiti dažnai nekreipia dėmesio, skaito savo užrašus, žaidžia su akiniais ar šaliku, taip parodydamas, jog mano esąs viršesnis už kitus, nesidomi ir negerbia kitų nuomonės. Balsas nėra stiprus, tačiau tai parodo, kad šis žmogus jaučiasi esantis aukščiau už kitus. Aiški kalbėtojo intonacija, intonuoja vietoj ir laiku, pabrėžia sakinio esmę. Kalba neaiškiai, atsako netiksliai. Viena buvo paklausta, tačiau komentuoja taip, kad apgintų savo poziciją. Įsitraukia į diskusiją labai aktyviai. Nepriima kritikos, iš kitokios nuomonės net pašaipiai kikena, kitiems išsakant kritiką kelia balsą apginti savo nuomonei. Stebima laida Kodėl transliavimo data 2012-02-27,. Diskusijoje dalyvavo 10 žmoniu. Aktyviausiai pasireiškė. Verslininkas, einantis į politiką (apytiksliai 50metų), daininkė (23 metai), Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras (apytiksliai 60 metų). Laidos tema Laisvė ar pinigai?, diskusijos turinyje labiausiai aptarta, kas žmonėm svarbiau, laisva šalis ar materialinė gerovė, kodėl verslininkai eina į politiką, ką jie gali padaryti kitaip nei esantys politikai. Mano stebimasis verslininkas Vladimiras Romanovas, jam susikalbėti su oponentais nepavyko. Šis žmogus...
0

Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės. Protokolas. Laida: Valanda su Rūta translevimo data 2012-03-08, 19: 40val. Tema: Ne piniguose laimė. Ar gavęs milijoną žmogus taps laimingas? Stebimoji: Irena Matijošaitienė, Verslininkė, politikė. Mano stebimoji versininkė Irena Matijošaitienė, jai susikalbėti su oponentais pavyko. Nors ir ji parodė jog pasitiki savimi, tačiau išklausydavo kitų išsakytas nuomonės. Jei padėjo pasiekti susikalbėjimą su savo oponentais nuoširdumas, natūralumas, tikrų faktų pateikimas ir taktiškas savo nuomonės išsakymas. Komunikacijos priemonės ir elgesys. Vertinimas. Komentaras. Mimika. Išraiškinga, bešypsanti, kartais rami. Gestai. Platūs, išraiškingi dažni rankų mostai. Tai parodo jog savi labai pasitikima savimi. Atviri delnai. Sukuria įspūdį, jog pokalbis vyksta sąžiningai. Poza. .
0

Asmenybės brendimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendroji pažiūra į asmenybę. Paauglystės fazės ir krizės. Jaunystės fazės. Jaunystės krizės. Bręstančios asmenybės nepriklausomumo siekiai. Asmenybės brandos kriterijai. Išvados. Naudota literatūra. Asmenybės vystymui, kaip ir savęs realizavimui, nėra nei parengtų instrukcijų, nei tiesioginio vadovo. Yra tik didelė žmonijos patirtis, labai daug, bet neintegruotų mokslo duomenų, tikėjimų ir dora pagrystų nuostatų, nurodančių asmenybės ugdymo kelią. Yra daug gana išsamių psichologinių, pedagoginių ir filosofinių teorijų, aiškinančių žmogaus brendimo uždavinius. (Pikūnas J. Asmenybės vystymasis) Paauglystės amžiaus ribos yra labai sąlygiškos, dažniausiai tarp 12 ir 18 metų. Paskui prasideda jau suaugusiojo žmogaus periodas. Paauglystė dar kartais skirstoma į ankstyvąją – tarp 12 ir 14 metų, 15-ieji metai – lyg pereinamasis tarpsnis, o 16 – 18 metai – vėlyvoji paauglystė. Paauglystės pabaigos tiksliai nurodyti neįmanoma; kai kuriose šalyse paauglystė baigiasi tada, kai individas visiškai subręsta lytiškai, kitose – kai subręstama psichiškai ir sociališkai, prisiimama atsakomybė. Psichologiniu požiūriu paauglystė baigiasi tada, kai individas suranda savo tapatumą, susikuria savo vertybių sistemą, sugeba užmegsti ir palaikyti tarpusavio draugystės ir meilės santykius, numato ateities perspektyvą. (Žukauskienė R. Raidos psichologija) Tikslas – išanalizuoti asmenybės brendimo įpatumus.
0

Asmenybės psichologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Asmenybės samprata: Individas. Asmuo. Asmenybė. Prielaidos apie žmogaus prigimtį (dichotomijos). Asmenybės vystymosi supratimas. Asmenybės struktūros supratimas. Asmenybės tipologijos samprata. Asmenybės vystymosi fazės (pagal S.Freud’ą). Asmenybės gyvybiniai mechanizmai, jų funkcijos. Asmenybės struktūra pagal k.G.Jung’ą. Kolektyvinė pasąmonė ir archetipai. Jungo asmenybės tipologija. Asmenybės nuostatos ir psichologinės funkcijos. Juntančių ir intuitivių tipų charakteristikos. Mąstančių ir jaučiančių tipų charakteristikos. Mayers Briggs testo taikymo sritys. Sprendžiamų ir priimančių tipų charakteristikos. Ekstravertas ir intravertas konflikte. Asmenybės sutrikimų priežastys (pagal A.Adler’į). E.Eriksono asmenybės vystymosi teorijos reikšmė. Paauglystė- jaunystės vystymosi stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Ankstyvosios brandos stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Bihevioristinių asmenybės teorijos esmė. F.Skinner’io paskatinimo schemų charakteristikos. A. Bandura. Žmogaus elgesio tarpusavio priežastingumo modelis. Išmokimo procesai modeliuojant (pagal A. Bandurą). Savipaskatinimo ir savireguliavimo reikšmė. Savo veiklos efektyvumo didinimo būdai (pagal Bandūrą). Savikontrolės procesai (pagal Bandūrą). Asmenybės apibūdinimas pagal H. Murray. Asmenybės poreikiai. Poreikių egzistavimo požymiai (pagal Murray). Poreikių rūšys ir jų tarpusavio sąveikia (pagal Murray). Asmenybės apibūdinimas pagal G. Allport’ą . G. Allport’o asmenybės bruožų koncepcija . Bruožų savybės ir tipai (pagal Allport’ą) . Asmenybės brandos apibūdinimai pagal Allport’ą . Žmogaus laisvės problema E. Fromm’o teorijoje . Žmogiškosios prigimties atsiskleidimas pagal E. Fromm’ą. . Autentiško ir neautentiško gyvenimo apibūdinimas pagal Fromm’a . Produktyvumo sąvoka Fromm’o asmenybės teorijoje . Turėjimo ir buvimo orientacijos . Asmenybės struktūra pagal Fromm’ą . Stokos ir būties motyvacija A. Maslow teorijoje. Saviaktualizacijos apibūdinimas pagal Maslow. Bazinių poreikių hierarchinės struktūros įpatumai. Brandžios asmenybės savybės pagal A. Maslow. Asmenybės tipai pagal A. Maslow. C, Rogers požiūris į žmogų. Aš koncepcijos vystimasis Rogers’o teorijoje. Gynybinių mechanizmų ir saviraiškos procesų tarpusavio ryšys. E. Berne transakcinė analizė . Asmenybės būsenos pagal Aš poziciją (Tėvas, Suaugęs, Vaikas). Žmogaus supratimas egzistencinėje psichologijoje. Bazinis nerimas ir jo vengimo bdai (pagal K. Horney).
0
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga »

Paieška


bottom