top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Abstrakcionizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Abstrakcionizmo sąvoka. Abstrakcionizmo atsiradimas. Abstrakcionizmo „tėvas. Kiti garsūs abstrakcionistai. Absrakcionizmo požymiai. Abstrakcionizmo kryptys. Intuityvi, asociatyvi, grįsta dada ir siurrealizmo idėjomis. Abstrakcionizmas (iš lotynų abstractio – atitraukimas, nutolimas), terminas žymi dailės atitolimą nuo realių vaizdavimo formų. Dar kitaip šis menas vadinamas bedaikčiu. Abstrakcionizmas išaugo į savarankišką meno sąjūdį beveik kartu su kitomis modernizmo srovėmis. Jis galutinai susiformavo XX a. pirmajame dvidešimtmetyje ir plačiausiai reiškėsi tapyboje bei skulptūroje.
10

Dailės istorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Senovės romos menas. Skulptūra. Portretas antkapinis. Graikija ir roma. Keramika. Architektūra. Bizantijos dailé. Augaliniai ir geometriniai. Skulptūros. Bizantija.Barbarų laikotarpis. Romaninis laikotarpis. Pseudo. Romantizm. Terminai. Rokoko stilius. Empyro stilius. Ankstyvasis renesansas (XVa). Portretų tapyba. Tapyba. Gotika. Gotikos kultūra. Modernas. Plakatai. Modernizmas (XXa.). Kubizmas (1906 - 1907m). Futurizmas. Abstrakcionizmas. Ekspresionizmas. Siurrealizmas. Realizmas. Impresionizmas. XIX a. Architektūra. Empyro stiliui. Neostiliais. Ekleptika. Barokas. Tapyba. Skulptūrai būdinga. Klasicizmas. Klasicizmo architektūra. Aukštasis renesansas. MODERNAS: Tai naujas stilius, susiformavęs beveik visose šalyse tuo pačiu metu. Ryškiausiu centru buvo belgija. Austrijoje jis buvo vadinamas Secesija - atsiskyrimas nuo senųjų stilių. Naujas požiūris į įprastas formas, paprastus daiktus traktuoja ne paprastai. Plačiai taikomas vitražas, keramika, alavas. Naujos konstrukcijos baldų gamyboje, architektūroje..
10

Gamtinių medžiagų panaudojimas kūrybiniuose mokinių darbuoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Dabartiniu metu vis daugiau ir daugiau žmogus turi galybių išreikšti nuotaikas, jausmus, susidomėjimą ir sumanymus. Tai padaryti mums pasitarnauja daugelis meno šakų, kurios yra glaudžiai susijusios su grafika. Šią meno rūšį ir aptarsiu savo šiame savarankiškame darbe. Pagal paskirtį grafika skirstoma į. Giliaspaudė. Iškiliaspaudė. Plokščiaspaudė. Grafinis vaizdavimas. Dekoratyvus (grafiškas) natiurmortas su obuoliais. Koliažas. Estampas. Monotipija. Gratažas. Ekslibris. Turinys. Naudota literatūra.
2

Grafinio dizaino teorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: GRAFINIO DIZAINO PAGRINDŲ UŽDUOTYS IR ATSAKYMAI Pagrindiniai kompozicijos principai. Statiška kompozicija. Dinamiška kompozicija. Simetrija. Asimetrija –. Frontalinė kompozicija. Diagonalinė kompozicija –. Centrinė kompozicija. Uždaroji kompozija –. Atviroji kompozicija. Aukso pjūvis –. Spalva ir koloritas. Spalvų ratas. Pagrindinės spalvos. Antrinės spalvos. Kontrastinis koloritas –. Niuansinis koloritas. Simultaninis kontrastas. Monochromija –. Achromatinės spalvos –. Bionika –. Išvardinkite dviejų, trijų ir keturių spalvų galimus derinius (klasikinį, niuansinį, labiausiai nutolusių spalvų, kontrastinį). Klasikinis –. Niuansinis –. Kontrastinis –. Spalvų reikšmė reklamoje. Reklamos kampanijos veiksmingumą lemia ne išleistų pinigų kiekis, o reklamos kūrybinė galia. Kiekviena reklama. Aida. Šriftų tipai. Pagrindiniai šrifto rašymo principai –. Meninis. Kompiuterinis. Buitinis. Kuo skiriasi ? Pagrindiniai ženklo sukūrimo principai. Pagrindiniai logotipo sukūrimo principai.
0

Impresionizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Ištikimybės gamtai principą išpuoselėjo XIX a.. aštuntojo dešimtmečio meno kryptis. Ši kryptis pavadinta impresionizmu. Pirmiausiai ji susiformavo prancūzų tapyboje kaip priešprieša soloniniam akademizmui; vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Impresionizmo pagrindas - įsitikinimas, kad viskas pasaulyje nuolat kinta ir tikra yra tik tai, ką atskiras žmogus mato ir jaučia konkrečią akimirką. Impresionistų kūrybai būdinga trumpalaikių pojūčių, unikalių įspūdžių, intymių pergyvenimų perteikimas. Vaizdus detales kūrinyje sieja ne mintis o nuotaika. Impresionistai stengėsi atspindėti drobėje įspūdžių, kuriuos patirdavo stebėdami gamtą, realų gyvenimą, akimirkas. Jie tvirtino, kad joks dailininkas iki šiol nevaizdavo gamtos taip, kaip ją iš tikrųjų mato - visi daiktai paveiksle būdavo vaizduojami vienodai tiksliai. Iš tikrųjų žmogaus akis aiškiai pamatyti tegali tik nedidelę dalį daiktų, patekusių į regos lauką. Visa kita pranyksta nenusakomam šviesų ir spalvų žaisme. Todėl impresionistai atsisakė ryškių kontūrų ir tamsių šešėlių. Jie vaizdavo ne tiek pačius daiktus, kiek juos supančią šviesą ir atmosferą. Noras “pagauti šviesą teptuko galiuku” privertė juos dirbti gamtoje, po atviru dangumi, tapyti iš natūros. Jie naudojo šviesias grynas spalvas, dažus ant drobės tepdavo lengvai, mažais į kablelius panašiais potėpiais.
10

Klasicizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Lietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas – laurynas stuoka gucevičius. Architekto gyvenimas. L.stuokos gucevičiaus kūrybinis palikimas. Architekto kūryba. Išvados. V. Ikonografinė medžiaga. Naudota literatūra. Kiekvienos kultūros lobyne svarbią vietą užima architektūros menas. Į architektūrą įprasta žiūrėti kaip į visų meno šakų sintezę, kur darniai susijungia ir skulptūra, ir monumentalioji tapyba, ir taikomoji dailė (keramika, tekstilė, baldai). Visai pagrįstai architektūra vadinama “menų motina”, tačiau niekas iš architektų nesugebėjo jos esmės taip aiškiai apibrėžti, kaip tai padarė genialusis rusų rašytojas n. Gogolis, pavadinęs šią meno rūšį “akmeniniu pasaulio metraščiu”. Taip jis nusakė architektūros ilgaamžiškumą bei įvairiapusiškumą, jos svarbą kiekvienos tautos kultūrai pažinti. Gęstant vėlyvajam barokui, xviii a. Paskutiniajame ketvirtyje lietuvoje ėmė reikštis klasicizmo tendencijos. Klasicizmo prad˛ia lietuvoje - 1770 metai, kai į lietuvą atvyko garsusis italų klasicizmo mokyklos atstovas, architektas karlas spampanis ( carlo spampani), ir pasėjo pirmuosius klasicizmo daigus. Šiam stiliui formuotis lietuvoje didžiausią įtaką darė trijų epochų patirtis - antika, italijos vėlyvasis renesansas ir xviii a. Prancūzų klasicizmas. Išsiskiria du ryškūs lietuvos klasicizmo laikotarpiai: iki lietuvos ir lenkijos valstybės suirimo ir po jo. Pirmuoju laikotarpiu (1780 - 1795 m.) Reikšėsi ankstyvasis ir brandusis, antruoju (1795 - 1860 m.) - vėlyvasis klasicizmas.
10

Meno istorijos skaidrėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Senųjų civilizacijų menas pirmiausia tarnavo mirusiųjų kultui, dievams ir valdovų didybei. Antikos menas jau atsigręžė į žmogų kaip į proporcijų ir harmonijos įsikūnijimą. Paplitus Europoje krikščionybei, vaizduojamąja, taikomąja daile, knygos menu buvo aiškinamos Biblijos tiesos. Renesanso epochoje išsiskiria profesionalusis menas. MENAS – tai specifinė žmogaus veikla, kurios tikslas vaizdais, garsais, judesiais perteikti tikrovę, išreikšti mintis, jausmus, sudėtingą vidinį žmogaus pasaulį. Prieš 6500 m. derlinguose Tigro ir Eufrato upių slėniuose, dabartiniame Irake su sostine Bagdadu, susiformavo pasaulinės kultūros židinys, graikų vadinamas Mesopotamija. Renesansas – tai klasikinės antikos dvasios atgimimas menuose, svarbus pereinamasis laikotarpis nuo viduramžiais vyravusių religinių prie pasaulietinių kultūros formų.
0

Mikelandželasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Dailininko -Mikelandželo Buonarotis, jo gyvenimas bei kūryba Viena renesanso viršūnių - Mikelandželas Buonarotis. Jo ilgas gyvenimas - tai Heraklio gyvenimas, virtinė žygdarbių, kuriuos jis įvykdė sielvartaudamas ir kentėdamas, lyg ne savo valia, o priverstas savo genijaus. Mikelandželas buvo skulptorius, architektas, tapytojas ir poetas. Tačiau kad ir ko ėmėsi, pirmiausia ir visur jis - skulptorius; jo figūras, nutapytas ant Siksto koplyčios plafono, galima laikyti statulomis, jo eilėraščiuose, rodos, jauti skulptoriaus skaptą. Skulptūrą jis vertino labiau už visus kitus menus ir čia, kaip ir kitur, buvo Leonardo da Vinčio, menų ir mokslo karaliene laikančio tapybą, priešininkas. Vienas ankstyvųjų Mikelandželo darbų - beveik penkių metrų aukščio Dovydo statula, pastatyta Sinjorijos aikštėje, šalia Vekjo rūmų, kur yra vyriausybinis Florencijos centras. Ši statula turėjo ypatingą politinæ reikšmę: tuo metu, pačioje XVI amžiaus pradžioje, Florencijos respublika, išvijusi savo vidinius tironus, buvo tvirtai pasiryžusi priešintis ir vidaus ir išorės priešams.
0

SEB banko rinkodaros analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Seb banko charakteristika. Seb banko SSGG analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. AB SEB bankas – didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, priklausantis Šiaurės Europos finansų įmonių grupei SEB, kuri valdo 99,7 procento SEB banko akcijų. SEB bankas (iki 2008 m. sausio 21 dienos – SEB Vilniaus bankas) buvo įkurtas 1990 metais ir yra vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, nuo savo veiklos pradžios diegęs naujas bankų paslaugas, skatinęs šalies bankininkystės plėtrą ir daręs ženklią įtaką bankų rinkai. Tai yra didžiausias Lietuvos komercinis bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams bei finansų įstaigoms. Lietuvoje SEB banko grupė aptarnauja daugiau kaip milijoną klientų. SEB banko grupė Lietuvoje užima lyderio pozicijas kreditų, verslo finansavimo, investicinių fondų, investicinio gyvybės draudimo rinkose, taip pat ji pirmauja šalies akcijų prekybos, vertybinių popierių saugojimo ir trečiosios pakopos pensijų fondų rinkose.
0

Paieška


bottom