top


Konspektai.com > Statyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

1 perdangos plokštės permontavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Rekonstruojama perdanga. Darbo pasiruošimas. Krano parinkimas. Perdangos ardymo darbai. Gelžbetoninės plokštės keitimas. Baigiamieji darbai. Darbo sauga. Išvados. Literatūra. Įvadas. Rekonstruojama perdanga. Darbo pasiruošimas. Krano parinkimas. Perdangos ardymo darbai. Gelžbetoninės plokštės keitimas. Baigiamieji darbai. Darbo sauga. Išvados. Literatūra. Ruošiant rekonstrukcijos projektą sprendžiami įvairūs procesai: socialiniai, aplinkos bei techniniai uždaviniai. Visi šie sprendimai turi būti parinkti tinkamai, ekonomiškai ir efektyviai. Prieš atliekant bet kokio pastato rekonstrukcija būtina atlikti tyrimus, kurie nustato bendrą pastato fizinę būklę. Nuo to priklausys ar pastatą geriau renovuot ar geriau pastatyt naują. Apžiūrint pastatą prieš rekonstrukciją būtina atkreipti dėmesį į pagrindinių konstrukcijų būklę, apskaičiuoti šilumos nuostolius, eksploatacijos sąlygų pokyčius. Rekonstrukcijos projekte reikia pateikti tik tuos projektinius sprendimus, kurie reikalingi esamo statinio rekonstrukcijai atlikti, bei kas nurodyta pastatų remonto technologijos kursinio projekto užduotyje.
0

Architekturos istorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Neogotika. Sklypo planas. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai. Architektūrinis stilius yra architektūros klasifikavimas remiantis forma, statybos technika, medžiagomis, laikotarpiu, regionu ir kitais kriterijais. Architektūrinis stilius yra architektūros istorijos mokslo objektas. Architektai ieškojo naujų fasado ir interjero sprendimų, tobulino statybos techniką. Lietuvos architektūra- materialiosios aplinkos ir emocijų formavimo menas - yra kartu epochų atspindys ir epochų realybė lietuvos architektūra ilgame ir duobėtame istorijos vieškelyje išgyveno daug raidos etapų. Darbo tikslas – Išanalizuoti architektūrinius stilius, kuo skiriasi fasados ir interjeras,statybos medžiagas, analizuojamu stilių išraiškas Lietuvoje. Pasirinkus skirtingų architektūros stilių pastatus, juos paanalizuokite objektų ankstesnį ir dabartinį funkcinį pritaikymą Neogotika – architektūros ir taikomosios dailės kryptis. Neogotikai būdingas grįžimas prie gotikos. Vienas iš romantizmo ir istorizmo estetinių pagrindų. Būdingos dvi neogotikos raidos fazės: Dekoratyvinė (XVIII a. vidurys – XIX a. vidurys) – būdingas gotikos formų kartojimas, grindžiamas susižavėjimu viduramžių kultūra. Daugiausia pastebima to laikotarpio architektūroje (užmiesčio, parkų statiniai). Konstrukcinė (XIX a. vidurys – XX a. pradžia) – dėl meno istorijos ir paminklosaugos plėtros gotikos principai diegti tiksliau. Paplitusi taikomojoje dailėje, grafikoje, tapyboje, ryški bažnyčių architektūroje. Visuomeninės paskirties pastatuose gotikos elementai derinti su modernią išvaizdą turinčiomis metalinėmis konstrukcijomis. Gotikos stilius susiformavo Prancūzijoje XII amžiaus pirmojoje pusėje. Anksčiau žemyne vyravo romanikos stilius, kuris kai kuriuose regionuose, ypač Italijoje bei Ispanijoje, išliko iki pat Renesanso. Gotika daugiau paplito šiaurės bei vidurio Europoje, ypač Prancūzijoje, Vokietijoje bei Anglijoje. Sąlyginai gotikos stilius skirstomas į tris dalis: ankstyvąją, brandžiąją bei vėlyvąją (kitaip – liepsnojančią) gotiką. Kai kurie architektai pastebėjo, jog, norint išlaikyti arkinių konstrukcijų lubas bei stogus, užtenka tvirtų kolonų, o sienos tarp jų gali būti žymiai lengvesnės. Siekiant dar labiau palengvinti pagrindinio pastato tūrio konstrukciją, buvo sukurti konstrukciniai elementai kontraforsai, perimantys didžiąją dalį spaudimo iš pagrindinių kolonų. Šie du išradimai leido gerokai paaukštinti bažnyčias bei smarkiai padidinti langų plotą.
0

Betonavimo darbaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: PRAKTINIS DARBAS Nr.3 3. BETONAVIMO DARBAI 1. Užduotis: • Betonavimo darbų apimčių, darbo sąnaudų, mechanizmų poreikių skaičiavimas. 3. Tikslas: • Apskaičiuoti betonavimo darbų apimtis, darbo sąnaudas, mechanizmų poreikius. • Sudaryti betonavimo darbų vykdymo grafiką 4. Uždaviniai: • analizuoti informacijos šaltinius; • skaičiuoti betonavimo darbų apimtis; • apskaičiuoti darbo sąnaudas, mechanizmų poreikius; • parinkti betonavimo brigados skaičių ir apskaičiuoti jų poreikį. • sudaryti betonavimo darbų vykdymo grafiką; • nubraižyti betonavimo darbų vykdymo schemas. 3.1. Konstrukcijų betonavimo darbų apimčių skaičiavimas Mano analizuojamo namo konstrukcijų betonavimui naudojamas C16/20 klasės betonas. Pagal pateiktą planą paskaičiuoju pamatų papėdžių, dūmtraukio pamatėlio, ventiliacijos šachtos, panduso, laiptų aikštelių, kolonų pamatų, tvirtinimo žiedų, monolitinių perdangų bei sąramų betonavimo darbų kiekius ir pateikiu 3.1. lentelėje. 3.1 lentelė Konstrukcijų betonavimo darbų apimčių skaičiavimas
0

Biogeocheminė apytakos samprataparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. Biogeocheminė apytaka. Kaitos ir rezerviniai fondai. Biogeocheminės apytakos ciklai. Fosforo ciklas. Anglies ciklas. Azoto ciklas. Deguonies ciklas. Sieros ciklas. Hidrologinis ciklas. Darbo išvados. Šio modulio (žmogus ir aplinka) tikslas sužinoti kuo daugiau apie žmogaus sąntykį su gamta. Gamta – mūsų namai, todėl turime juos saugoti, mylėti ir tausoti. Tačiau šias laikais, kai pinigai yra svarbiau už viską, gamta yra niokojama – pjaunami miškai, brakonieriaujama, teršiame aplinka sintetinėmis trąšomis, metame šiukšles kur papuola, ir galiausiai pramonė išmeta daug anglies dvideginio ir toksiškų atliekų, kurios naikina gyvybę. Mes neturėjome dar tokių karštų vasarų, tokiu žiemų, kokią žada šiais metais. Gamta nori parodyti, kad jei mes nekeisime saves, ateis pasaulio pabaiga – ims tirpti ledynai ir bus tvanas. Taigi, šio referato tikslas yra pagilinti žinias, sužinoti daugiau apie biogeocheminius ciklus, kad yra šeši pagrindiniai – fosforo, anglies, azoto, deguonies, sieros ir hidrologijos(vandens). Suprasti, kad žeme tai nera paprastai veikiantis mechanizmas, ir kad negalima eksperimentuoti. Bent jau pameginti suprasti tą kiekviena procesa, kad visi jie yra svarbūs ir nepakeičiami. Biogeocheminė apytaka – tai daugkartinis tų pačių elementų dalyvavimas biogeocheminiuose procesuose tose sferose, kur yra gyvybė (litosferoje, pedosferoje, hidrosferoje ir atmosferoje). Tai yra ciklinis, nuolat atsinaujinantis procesas.
0

Būsto analizė Studijų modulio Architektūros stiliai ir kryptysparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Būsto analizė. Būsto konstrukcijos. Būste dominuojančios statybinės medžiagos. Būsto inžinerinės sistemos. Būsto konstrukcijų, statybinių medžiagų ir inžinerinių sistemų defektai. Būsto kokybės įvertinimas ir jos gerinimo siūlymai. Išvados. Darbo tikslas Surinkti, išanalizuoti ir susisteminti duomenis apie savo gyvenamosios aplinkos istorinę raidą, suplanavimą, architektūrą ir apie savo būsto konstrukcijas, statybines medžiagas ir inžinerines sistemas, įvertinti savo gyvenamosios aplinkos ir būsto privalumus ir trūkumus minėtais kriterijais, nustatyti architektūrinio formavimo problemas ir pasiūlyti jų sprendimo idėjų. Darbo uždaviniai Išanalizuoti savo gyvenamąjį būstą statybinių konstrukcijų (pamatai, sienos, pertvaros, grindys, langai, stogas), medžiagų (betonas, medis, keramika, metalas) ir inžinerinių sistemų funkcionavimo (šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotakyno) požiūriais, įvardinti jų privalumus, trūkumus ir (ar) nustatyti jų defektus; Apibendrinti surinktą informaciją ir pateikti idėjas savo gyvenamosios aplinkos ir būsto kokybės gerinimui; Padaryti išvadas.
2

Daugų miestelio plėtros projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Daugai – tai miestelis Alytaus rajone, priklausantis Alytaus rajono savivaldybei, 22 km į rytus nuo Alytaus link Vilniaus – Alytaus plento seniūnijos centras. Seniūniją supa šios Alytaus apskrities dalys: Pivašiūnų seniūnija (šiaurėje), Varėnos rajonas (rytuose ir pietuose) ir Alovės seniūnija (vakaruose). Iš viso seniūnijoje yra 40 kaimų, didesnis iš jų yra Daugų kaimas, Kančėnai, Rimėnai, Doškonys, Meškučiai. Bendras plotas – 15 tūkst. ha. Patogi geografinė padėtis, nes eina valstybinės reikšmės kelias – Vilnius – Alytus). Daugų miestelio plėtros uždaviniai: 1. Išvystyti rekreaciją, rekreacines bazes, taip sukuriant naujas darbo vietas; 2. Daugų miestelį paversti rekreacijos centru;
0

Dviejų aukštų verslo centro statybos technologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 71
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos pradžia. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Monolitinių pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių skaičiavimas. G/b kolonų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. G/b rygelių montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Tuštumėtų g/b plokščių montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Monolitinių laiptų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamų laiptų elementų darbų kiekių skaičiavimas. 0 surenkamų laiptų elementų darbų kiekių skaičiavimas. 1 sienos mūrijimo darbų kiekių skaičiavimas. 2 sąramų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. 3 sieninių plokščių montavimo darbų kiekių skaičiavimas. 4 stogo įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. 5 pertvarų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. 6 langų statymo darbų kiekių skaičiavimas. 7 durų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. 8 angų sandarinimo darbų kiekių skaičiavimas. 9 tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. 0 angokraščių tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. 1 paviršių aptaisymo darbų kiekių skaičiavimas. 2 paviršių aptaisymo darbų kiekių skaičiavimas. 3 grindų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. 4 aplinkotvarkos darbų kiekių skaičiavimas. Darbo sąnaudų, mechanizmų ir medžiagų poreikio skaičiavimas. Statybinių medžiagų suvestinė. Darbo sanaudų suvestinė. Mechanizmų pagrindiniams statybos darbams skaičiavimas ir parinkimas. Krano montavimui surenkamų elementų skaičiavimas ir parinkimas. Transporto priemonių grunto išvežimui nustatymas. Statybos procesų technologijos, naudojami vykdymo metodai, darbininkų darbo organizavimas, saugaus darbo ir kokybės kontrolės užtikrinimas. Žemės darbai. Pamatų montavimas ir įrengimas. Surenkamų konstrukcijų montavimas. Sienų mūrijimas. Pertvarų įrengimas. Langų ir durų statymas. Apdailos darbai. Grindų įrengimas. Stogo įrengimas. Aplinkotvarkos darbai. Grindų įrengimo technologinė kortelė. Procese naudojamos medžiagos, jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai. Grindų įrengimo darbo sąnaudų skaičiavimas. Procese naudojami mechanizmai, jų skaičiavimas, techninės charakteristikos. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija. Brigadų parinkimas ir pagrindimas grindų įrengimo darbams. Kokybės reikalavimai duotam statybiniam procesui, leistinos nuokrypos. Saugaus darbo reikalavimai duotam statybiniam procesui. Kalendorinis grindų darbo įrengimo grafikas. Grindų įrengimo alternatyvaus sprendimo technologija. Naudojamos medžiagos, jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai sprendimai, detalės, mazgai. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija, darbininkų brigados. Proceso alternatyvaus sprendimo darbo sąnaudų skaičiavimas. Proceso alternatyvaus sprendimo darbų atlikimo grafikas. Proceso alternatyvaus sprendimo techniniai ekonominiai rodikliai. Projektuojamų procesų rezultatų analizė ir priimto sprendimo pagrindimas. Išvados. Literatūra. Gerėjant Lietuvos ekonomikai stinga ir gerų verslo centrų. Tai šis pastatas būtų geriausias varijantas. Kadangi planuojamas verslo centras pasižymi universalumu, komfortiškumu, tad įtiks ir smulkiems, ir stambiems verslininkams. Šis dviejų aukštų pastatas yra skirtas verslo patalpoms: biurams, kontoroms, ofisams, filijalams įrengti. Projektuojame pastate pasirinkau vestibiulio grindų įrengimo technologine kortelę. Nes buvo aktuolu projektuojant tai: kaip jos bus įrengots, iš kokių medžiagų, kiek laiko užtruks, koks sprendimas būtų geriausias. Nes vestibiulyje numatomas didžiausias žmonių vaikščiojimo srautas ir jos turi atlaikyti dižiulius krūvius, bei būti ilgaamžės. Atsižvelgiant į didėjantį poreikį tokiems verslo centrams, galima teigti jog investicijos į šį projektą turėtų greitai atsipirkti. Pastato statybos darbus sudaro šie ciklai: 1.Nulinių darbų ciklas (žemės darbai, pamatų montavimas ir hidroizoliacijos įrengimas). 2.Antžeminių darbų ciklas (mūro darbai, g/b gaminių montavimo darbai, pertvarų, perdangų įrengimo, stogo darbai, langų ir durų statymas). 3.specialiųjų darbų ciklas (santechnika ir elektrotechnika). 4.Apdailos darbai (tinkavimo, dažymo, grindų įrengimo). 5.Aplinkos tvarkymas. Pastatui statyti naudojami tokie įrenginiai: buldozeris, ekskavatorius, autokranas, strėlinis kranas, vibroplūktuvas.
0

Energetiškai efektuvaus pastato pamataiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pamatų parinkimas. Juostiniai pamatai. Pamatų apšiltinimas veikiant gruntinei drėgmei. Pamatų apšiltinimas veikiant aukštam gruntiniam vandeniui. Plokštuminiai pamatai. Poliniai pamatai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Pamatai yra žemiausia ir svarbiausia laikanti viso pastato konstrukcija. Šią pastato dalį sunku keisti ir atnaujinti po to, kai pastatas jau yra pastatytas, todėl svarbu tinkamai suprojektuoti ir apšiltinti pamatus iš pat pradžių. Pagrindinis dalykas, į kurį reikia atsižvelgti projektuojant, yra pamatų peršalimas. Betono porose sušalęs vanduo įskelia pamatus ir gadina visą pastato konstrukciją. Tačiau gera šilumos izoliacija gali apsaugoti nuo peršalimo ir kitų problemų. Visos namo išorinės konstrukcijos turi būti labai gerai apšiltintos. Pamatai, kraštai, kampai, jungtys turi būti labai gerai suplanuotos, kad išvengti šalčio tiltelių. Sudėliojus planinę schemą, pradedame ją detalizuoti. Konkretinant projektą, pirmiausia reikia apsispęsti dėl konstrukcinių sprendimų. Pamatų įrengimas labai svarbus statybų etapas nuo kurio priklauso pastato stabilumas, ilgaamžiškumas ir energetinis efektyvumas. Lietuvoje dažniausiai naudojami pamatai: • Juostiniai - visiems nuo seno žinomas pamatų tipas, labiausiai pasiteisinantis kai įrenginėjamas rūsys. Šiltinant pamatą ar rūsio sieną, šilumos izoliacijos sluoksnį būtina tvirtinti taip, kad, užpilant gruntu, jis negalėtų pasislinkti ir nesusidarytų plyšių tarp plokščių. • Gręžtiniai poliniai, šiuo metu turbūt dažniausiai naudojamas pamatų įrengimo būdas, dėl savo ekonomiškų medžiagų sąnaudų ir pakankamai greito darbo. Tačiau įrenginėjant pasyvų namą šių pamatų pagrindinis ir didžiausias minusas yra šilumos tiltas ties poliaus ir rostverko sujungimo vieta. Pasyvaus namo pamatai turi būti labai gerai apšiltinti ir negali būti jokių šilumos tiltelių. Taigi rekomenduojama pasyviam namui pamatinę siją iš išorinės lauko pusės ir iš apačios apšiltinti 20cm storio polistireniniu putplasčiu. Apatinė šiltinimo medžiaga dar veikia ir kaip amortizacinė medžiaga, neleidžia žiemą įskilti pamatinei sijai ir vienodai keliama į viršų. Pamatų sija taip pat turi buti apšildoma ir iš vidinės pusės 15cm polistireniniu putplasčiu EPS100. Taip būtų išsprendžiama šilumos tiltelio problema, poliaus ir rostverko sujungimo vietoje.
0

Energetiškai taupių pastatų vėdinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Tikslas. Uždaviniai. Įvadas. Patalpų ir pastatų vėdinimas. Natūralus patalpų vėdinimas. Mechaninis patalpų vėdinimas. Rekuperacinės vėdinimo sistemos. Rekuperatorių tipai. Rotoriniai rekuperatoriai. Plokšteliniai (kryžminiai) rekuperatoriai. Atskirų srautų (skystiniai) rekuperatoriai. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas trumpai apžvelgti energetiškai taupių pastatų vėdinimo aktualijas, supažindinti su pagrindiniais jų įrengimo principais bei techniniais sprendimais. 2. UŽDAVINIAI 1.Pateikti trumpą ekologiškai taupių pastatų apibūdinimą. 2.Pristatyti patalpų vėdinimo svarbą. 3.Apibudinti natūralų ir mechaninį vėdinimo tipus. 4.Pristatyti rekuperatorių tipus. Energiją taupantys namai - puiki investicija į ateitį. Parinktos naujos, moderniausios technologijos nešvaisto energijos ir kitų žemės resursų. “Žaliosios” statybos technologijos naudingos ne tik aplinkai, bet ir sveikatai, nes čia nenaudojamos jokios nuodingos statybinės medžiagos. Vis daugiau ir daugiau žmonių susirūpino aplinka, bei vis sparčiau nykstančiu iškastiniu kuru, kuris iki šiol dažniausiai būdavo naudojamas namų šildymo sistemose. Viena iš pirmaujančių Amerikos informacinių bei investicinių kompanijų “McGraw-Hill statyba”, kuri kasmet pateikia išsamias statybos rinkos pokyčių analizes, teigia, kad, susidomėjimas energiją taupančiais namais pastaraisiais metais sparčiai didėja. Energiją taupančių pastatų, lyginant su 2005m. visos statybos rinkos išaugo nuo 2% iki 20%.
0

Eternit Technologijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Atsumų tarp grebėstų nustatymas ir dangos dengimas. Atstumo a priklausomybė nuo grebėsto storiu h ir stogo nuolydžio kampo. Eternit p-8 dengimo technologija. Stogo grebėstavimas. Atstumo b priklausomybė nuo grebėsto storiu h ir stogo nuolydžio kampo. Įlajos ir kaminėlio montavimas. Įvairių stogo detalių montavima. Apdirbimo įrankiai. Kampų pjūviai. Rankinis siaurapjūklis. Elektriniai prietaisai. Sandarinimo ir tvirtinimo detalės. Sandėliavimas. Kokybės konrolė. Darbų sauga. Prieš pradedant dengti stogo dangą, būtina išsimatuoti plokštumos ilgį ir plotį, kad būtų galima apskaičiuoti, kiek reikės dangos lapų, briaunos gaubtų, vėjalenčių, kraigo gaubtų bei kitų sandarinimo ir tvirtinimo elementų. Jei įmanoma, būtina patikrinti stogo plokštumos įstrižaines, įsitikinti, ar taisyklingai sumontuotos stogą laikančios konstrukcijos. Grebėstai pradedami žymėti nuo kraigo: a) atstumas A (atstumas tarp pirmojo grebėsto ir kraigo vidurio (gegnių sandūros viršūnės) priklauso nuo grebėstų storio H ir stogo nuolydžio kampo) nustatomas pagal 1 paveikslėlį ir 1 lentelę;
0
« PradžiaAnkstesnis1234567SekantisPabaiga »

Paieška


bottom