top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "auditoriaus isvadu rusys":

Įvadas. Pagrindinės auditoriaus išvadų dalys. Auditoriaus išvadų rūšys. Audito ataskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Audito rezultatų įforminimas apima visais audito etapais atlikto auditoriaus darbo apibendrinimą. Atlikęs finansinės atskaitomybės auditą, auditorius apibendrina ir įvertina audito įrodymus ir parengia auditoriaus išvadą. ...
(Apskaita. Referatas, 13 psl, 21 kB)

Paieška


bottom