top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "auklejimas šeimoje":

Hėgelis. “Teisės filosofija”. Dorovė yra laisvės idėja. Šeima, kaip tiesioginė dvasios substancija, yra apbūdinama per jausmų vienybę – meilę. Todėl šeimoje asmuo jaučia savo individualumą šioje vienybėje. Asmuo supranta savo esmę, jausdamasis šioje vienybėje ne kaip asmuo pats sau, o kaip šios vienybės dalis. Meilė yra mano vienybės su ki
(Teisė. Konspektas, 6 psl, 24 kB)
Vaikų ugdymo šeimoje problemos. Šeima kaip ugdymo institucija. Vaikų gimdymo funkcija. Vaikų ugdymo funkcija. Ūkinė – ekonominė funkcija. Tautos etoso tęstinumo funkcija. Rekreacinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Emocinė funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Vaikų aklėjimo šeimoje esmė, tikslas ir uždaviniai. Pirmoji pareiga – saugoti vai
(Edukologija. Referatas, 11 psl, 19 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom