top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "baikite pildyti":

Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Baikite pildyti užimtumo lietuvoje 1991-1995 m. Lentelę. Nedarbas. Gamybos kaštai. Užduotis: užpildykite lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 30lt, 42lt,54lt? Spren ...
(Ekonomika. Kontrolinis darbas, 10 psl, 26 kB)
Užduotis. Nurodykite rinkos kainą, apskaičiuokite prekybos įplaukas bei paklausos ir pasiūlos elastingumo koeficientus. Užduotis. Petras yra medžio apdirbimo įmonės savininkas. Jis samdo 3 pagalbininkus, kuriems per metus moka po 12000 lt, taip pat jis moka 3000 lt už patalpų nuomą, 11000 lt už žaliavas ir 18000 lt už įrengimus. Jam pasiūl
(Ekonomika. Kontrolinis darbas, 10 psl, 30 kB)
Makroekonomika vilniaus kolegija. X šalies darbo jėgos ir užimtumo 2002-2006 metais duomenys II variantas. Pateikti X šalies darbo jėgos rinkos 2002-2006 metais duomenys. Baikite pildyti lentelę; Grafiškai pavaizduoti nedarbo ir užimtumo kitimą X šalyje 2002-2006 metais. Nedarbo ir užimtumo kitimą X šalyje 2002-2006 metais grafikas. lentel ...
(Ekonomika. Namų darbas, 16 psl, 81 kB)

Paieška


bottom