top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "bivariaciniai duomenys":

Įvadas, metodinė dalis. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas ir jų grafinis atvaizdavimas. Hipotezių tikrinimas. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Pasikliautinieji intervalai. Sąryšis tarp hipotezių ir įverčių. Intervalų ir santykių matavimų skalės bivariaciniai duomenys. Chi-kvadrato pagrindu sudaryti ryšio rodikliai. I ...
(Vadyba. Tyrimas, 18 psl, 271 kB)

Paieška


bottom