top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "entomologinių tyrimų galimybės":

Pagrindiniai teismo medicinos tyrimo objektai. Mirtis kaip biologinis reiškinys, mirimo etapai (agonija, klinikine ir biologine mirtis). Mirčių klasifikacija pagal kategorijas ir rušis, staigi mirtis. Pomirtiniai mirusiu temperaturos pokyèiai, ju reikšme ekspertineje ir teisineje praktikoje. Lavondėmės – sąvoka, atsiradimo priežastys ir st
(Teisė. Konspektas, 7 psl, 33 kB)

Paieška


bottom