top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "fotorezistoriaus tyrimas":

Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra. Ištirti fotorezistoriaus liukamperinę ir voltamperinę charakteristikas, apsakaičiuoti stacionarinio fotolaidumo ir tamsinio laidumo santykį ...
(Fizika. Tyrimas, 5 psl, 20 kB)
Teorinė dalis. Darbo eiga ir skaičiavimų rezultatai. Išvados. Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas. Priėmė. Nustatyti puslaidinikinio fotorezistoriaus liuksamparametrinę ir voltamperinę charakteristikas, krūvininkų vidutinę gyvavimo trukmę. Apšvietus puslaidininkį, dėl optinio generavimo susidaro dar nepusiausvyrųjų elektronų koncentr ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 28 kB)

Paieška


bottom