top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "funkcijos išvestine":

Matricos. Lygčių sistemos: atvirkštinės matricos metodas ir kramerio metodas. Matricų daugyba. Determinantas. Kompleksiniai skaičiai. Trigonometrinis pavidalas. Teoriniai klausimai. Matricos. Kompleksiniai skaičiai. Teoriniai klausimai. Atvirkštinių trigonometrinių funkcijų išvestinės. Rodiklinės ir logaritminės funkcijų išvestinės. Dviejų
(Matematika. Konspektas, 13 psl, 488 kB)
Funkcijos f(x) išvestinė ir geometrinė prasmė. Sudėtinės f-cijos diferiancijavimas. Diferiancijavimo taisyklė. Diferencijuojamumo ir tolydumo ryšys. f-cijos z = f (x;y) pilnasis diferencialas. Lopitalio taisyklė. Jri f(x) ir g(x) yra tolydžios ir diferencijuojamos taško a aplinkoje f-cijos ir jei. Kreivių asimptotės. Apibrėžimas. Tiesė vad ...
(Matematika. Konspektas, 5 psl, 13 kB)
Kelių kintamųjų funkcijosjos sąvoka ir geo. Vaizdavimas. Sukimosi paviršiai. Elipsoidai. Hiperboloidai. Elipsiniai paraboloidai. Kūgiai. Cilindriniai paviršiai. Kelių kintamųjų f-jos riba ir tolydumas. Dalinės išvestinės, jų geometrinė prasmė. Pilnasis f-jos pokytis. Pilnasis diferencialas. Teorema (būtina f-jos diferncijuojamumo sąlyga). ...
(Matematika. Špera, 2 psl, 20 kB)
1. Atvirkštinė funkcija. 2. Išreikštinės ir neišreikšt f – jos. 3. Hiperbolinės f – jos. 4. Parametrinės f – jos lygtis. 5. Funkcijos išvestinės geometrinė prasmė. 6. F – jos diferencijuojamumas. 7. Diferencijavimo taisyklės. 8. Sudėtinės f – jos išvestinė. 9. Atvirkštinės f – jos išvestinė. 10. Neišreikštinių f – jų diferencijavimas. 11. ...
(Matematika. Špera, 1 psl, 17 kB)
Pirmykstės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo savokos. Neapibrėžtinio integralo savybės. 1 apibrėžimas. Funkcija F(x) vadinama funkcijos f(x) pirmykšte funkcija atkarpoje [a;b], jeigu visuose šios atkarpos taškuose x teisinga lygybė. Toliau pasiremsime anksciau įrodytu teiginiu: jeigu funkcijos išvestinė kuriame nors intervale lygi nuli ...
(Matematika. Konspektas, 9 psl, 171 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom