top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "gamybos planavimo uzdavinys":

Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,...,X5. Atrinkti X1,X2, ... ,Xm (m >=3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentini
(Informatika. Kursinis, 32 psl, 189 kB)
Koreliacinė regrezinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. , x. Atrinkti x. , x6 regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su x1, x2, x. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Praktinis tyrimo taikymas. Sudaryti ir išspręsti gamybos planavimo uždavinį. Gamybos planavimo ...
(Vadyba. Kursinis, 22 psl, 283 kB)
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Regresinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Praktinis tyrimo taikymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentiniu metodu. Sudaryti ir išspręsti gamybos planav ...
(Vadyba. Kursinis, 28 psl, 279 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom