top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "gatviu projektavimas":

Aiškinamasis raštas. Mikrorajono gatvių tinklo projektavimas. Gatvių atkarpų ilgių skaičiavimas. Gatvių trasų elementų skaičiavimas ir piketažas. Gatvių trasų išilginiai profiliai. Gatvių trasų skersiniai profiliai. Gatvių tinklo aukščių planas. Yra duota gatvių ašių tinklo schema, nubraižyta masteliu 1:20 ją perbraižau masteliu 1:5 parenk
(Statyba. Kursinis, 11 psl, 127 kB)
Įvadas. Miesto koncepcija ir gyventojų skaičiaus nustatymas. Planuojamos teritorijos tikrosios būklės analizė. Teritorijų reikalingų pramonei, gyvenamajai teritorijai skaičiavimas. Socialinės infrastruktūros objektų, jiems reikalingų teritorijų ir bendro naudojimo teritorijų skaičiavimai. Techninės infrastruktūros objektų ir jiems reikalin
(Statyba. Kursinis, 16 psl, 114 kB)

Paieška


bottom