top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "geometriniai rodikliai":

Skerspjūvių geometriniai rodikliai ...
(Mechanika. Referatas, 3 psl, 39 kB)
Skerspjūvių geometriniai rodikliai 2 Skerspjūvių geometriniai rodikliai. 1.Užduotis. Duotas skerspjūvis (4.4 lentelė 6 pav.) Jo parametrai a 400 mm, b 60 mm,. Reikia centrinių svarbiausių ašių atžvilgiu apskaičiuoti atsparumo momentus. Pradiniai duomenys, lovio. 2.Skaičiavimai. 2.1 Skaičiuojamoji schema. 2.2 Plotai. Skaičiuoju skerspjūvio atskirų ...
(Mechanika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 41 kB)
Tempimas - Gniuždymas. Geometriniai rodikliai 2ND ...
(Mechanika. Namų darbas, 8 psl, 102 kB)
Tempimas – Gniuždymas. Geometriniai rodikliai 1ND ...
(Mechanika. Namų darbas, 4 psl, 44 kB)
Centriškai gniuždomo strypo kritinės ir leistinosios projektinės apkrovos nustatymas Užduotis Duotas centriškai centriškai gniuždomas plieninis strypas (16 pav. , schema Nr. 3). Jo skerspjūvis pateiktas 17 pav. (schema Nr. 1). Strypo ilgis L=780 cm, skerspjūvio parametras a=140 mm, plieno proporcingumo riba σpr=202 Mpa, tamprumo modu
(Mechanika. Konspektas, 2 psl, 14 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom