top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "girdimoji atmintis":

Atmintis – gebėjimas įsiminti, išsaugoti ir atsiminti gyvenimo potyrius. Atmintis skirstoma pagal informacijos saugojimo trukmę. Trumpalaikė. Operatyvinė. Ilgalaikė. Genetinė. Procedūrinė. Semantinė. Epizodinė. Trumpalaikė ir ilgalaikė atimintis. Atminties skirstymas pagal jutimo kanalą. Motorinė. Emocinė. Regimoji. Girdimoji. ...
(Psichologija. Prezentacija, 19 psl, 45 kB)
Kiekvienas iš mūsų susiduria su atminties problemomis. Mūsų atsiminimai apie jau buvusius įvykius, objektus, veiksmus, pasakytus mums žodžius, matytus veidus ir kitas aplinkybes kinta kiekybiškai ir kokybiškai: ji iškraipoma, užmirštama arba bandant atkurti pridedama tai, ko iš tiesų galėjo nebūti. Mūsų atmintis yra „visų dalykų saugykla i
(Psichologija. Tyrimas, 14 psl, 22 kB)

Paieška


bottom