top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "ištirti stygos savųjų dažnių skersinių bangų":

Darbo užduotis. Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos. Jėgos F tempiamoje skerspjūvio ploto S stygoje skersinių bangų sklidimo fazinis greitis priklauso nuo stygos įtempio. Tačiau taip įtvirtintoje stygoje stovinčiosios bangos susidar ...
(Fizika. Tyrimas, 2 psl, 12 kB)
Darbo užduotis. Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos. Darbo aprasymas. Jėgos F tempiamoje, skerspjūvio ploto S, stygoje skersinių bangų sklidimo fazinis greitis priklauso nuo stygos įtempimo virpinant abiem galais įtvirtintą stygą (1 ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 77 kB)

Paieška


bottom