top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "kintamosios elektros sroves":

Elektros grandinės darbo rėžimas, kai srovė bei įtampa laikui bėgant nekinta (nuolatinės srovės grandinėse) arba yra periodinės laiko funkcijos (kintamosios srovės grandinėse), yra vadinamas nusistovėjusiu. Bet koks grandinės struktūros arba jos parametrų pakeitimas: atskirų šakų prijungimas arba atjungimas, pasyviųjų elementų arba energij ...
(Elektronika. Kursinis, 26 psl, 206 kB)
Užduotis. Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinę iš nuosekliai sujungtų r, l ir c elementų. Sudaryti ir nubraižyti priklausomybes. Darbo eiga. Sujungti schemą ( 1 pav. ). Pav. Darbo schema. Apskaičiuoti kiekvieno prietaiso padalos vertę, nustatyti dėstytojo užduotą varžos r reikšmę. Įjungti automatą, reostatu nustaty ...
(Elektronika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 40 kB)
Įvadas. Analitinė dalis. Darbo duomenys. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Literatūra. Darbo grafinė dalis. Skaičiavimų schemos. Srovių ir įtampų pereinamųjų procesų grafikai. Elektrotechnika yra mokslas, tiriantis elektromagnetinius procesus ir jų praktinį panaudojimą. Teorinė elektro
(Elektronika. Kursinis, 26 psl, 237 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom