top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "kintamumo forma":

Turinys. Intelektas. Intelekto istorinė raida. Aplinkos ir paveldėjimo įtaka intelektui. Santykis tarp intelekto ir sugebėjimų. Intelekto struktūra. Intelekto matavimas ir vertinimas. Intelekto koeficientas iq. Išvada. Šiame darbe mes nagrinėsime intelekto ir sugebėjimų santykį, ieškosime skirtumų ir panašumų. Aptarsime intelekto istorin
(Psichologija. Referatas, 8 psl, 23 kB)
Paieškoti nuotraukos ar gero piešinio. Geršenzon-102: Verpetės Hidantinos progaminis lyties lėmimas. Panagrinėti, ar ne modifikacija? Lyties lėmimas. Manoma, kad pirmiausia atsirado abilyčiai organizmai, kuriuose gaminosi ir vyriškos, ir moteriškos gametos. Tik kai kurių sistematinių grupių organizmai specializavosi pagal atliekamas daugin
(Biologija. Konspektas, 3 psl, 7 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom