top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "komptono efektas":

Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados. Yra 3 rūšių radioaktyvieji spinduliai: a (Helio branduoliai), b (elektronų srautas), g (labai trumpas elektromagnetinės bangos). G bangas sudaro fotonai. G spindulys, skrisdamas medžiaga, silpnėja. Tai Komptono efektas. Be to, jie ne tik absorbuojami, bet ir išsklaidomi branduol ...
(Fizika. Konspektas, 4 psl, 14 kB)
G spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados. Yra 3 rūšių radioaktyvieji spinduliai: a (Helio branduoliai), b (elektronų srautas), g (labai trumpas elektromagnetinės bangos). G bangas sudaro fotonai. G spindulys, skrisdamas medžiaga, silpnėja. Tai Komptono efektas. Be to, jie ne tik a ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 6 kB)
7. Kvantinė optika. 7.1. Šiluminio spinduliavimo mechanizmas, dėsningumai ir grafikai (emisijos ir sugerties gebos, absoliučiai juodas kūnas, Kirchhofo, Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsniai, Planko formulė). 7.2. Optinė pirometrija. 7.3. Išorinis fotoefektas, jo dėsningumai ir jų kvantinis aiškinimas. Daugiafotonis fotoefektas. 7.4. Fotono
(Fizika. Konspektas, 6 psl, 110 kB)
Šiluminis sinduliavimas. Absoliučiai juodas kūnas. Jo spinduliavimo dėsniai. Fotoelektrinis efektas. Einšteino formulė fotoefektui. Vidinis fotoefektas. Fotonai. Komptono efektas. Linijiniai atomų spektrai. Rezerfordo ir boro atomo modelis. Vandenilio atomas pagal boro teoriją. Elektronų difrakcija. De broilio bangos. Banginės dalelių savy ...
(Fizika. Špera, 2 psl, 41 kB)
Darbo tikslas. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 16 Spindulių absorbcijos koeficiento nustatymas. Nustatyti dėstytojo nurodytų metalų - spindulių absorbcijos keaficientus. Įvertinti rastų koeficientų reikšmes, apskaičiuojant santykines paklaidas. Geigerio Miulerio skaitiklis. Įtampos šaltinis 400
(Fizika. Kontrolinis darbas, 5 psl, 216 kB)

Paieška


bottom