top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "koncesijos samprata":

Koncesijos samprata. Koncesininkų apmokėjimas, teisinė apsauga ir garantijos. Koncesija – teisė naudotis esamu ar numatomu sukurti valstybės ar savivaldybės turtu, kuri pagal sutartį suteikiama tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti. (Koncesijų įstatymas 2 str.). Koncesija - tai viena iš ūkinės veiklos organizavimo formų, kurioje įtvirtinami va ...
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 10 kB)

Paieška


bottom