top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "lazerio spindulių difrakcija":

Lazerio spindulių difrakcija Darbo tikslas. nustatyti lazerio spinduliuojamų šviesos bangų ilgį, ištirti maksimumų apšviestumus plyšio difrakciniame vaizde Fraunhoferio difrakcijos atveju ir susipažinti su plyšio difrakciniu vaizdu Frenelio difrakcijos atveju. Teorinė dalis. Šviesos difrakcija – tai reiškinys, kai šviesos bangos, sutikdamos ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 14 kB)
Darbo užduotis. Nustatyti lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgį bei ištirti Fraunhoferio difrakcijos maksimumų intensyvumus tiesinėje difrakcinėje gardelėje, plyšyje ir Frenelio difrakciją plyšyje. Teorinė dalis. Lazeris spinduliuoja į aplinką monochromatinę plokščiąją bangą, sklindančią išilgai jo vamzdelio ašies. Šiame darbe laz ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 53 kB)
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Išvados. Šviesos difrakcija tai reiškinys, kai šviesos bangos, sutikdamos mažas kliūtis, mažas angas arba siaurus plyšius, pastebimai užlinksta Skiriame du šviesos bangų difrakcijos atvejus. Plokščiųjų bangų Fraubhoferio difrakcija. Sferinių bangų Frenelio difrakcija. Lazeris. Difrakcinė gardelė. K-
(Fizika. Konspektas, 5 psl, 15 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom