top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "mokyklos darbo vertinimas":

ĮVADAS. Asmenybė pasireiškia per santykį su supančiu pasauliu. Socializacijos proceso eigoje žmogus pripranta veikti tam tikroje socialinėje aplinkoje ir atitikti visuomenės normas, atranda jos ideologiją ir moralę. Tiriamieji. Sociometrinė apklausa atlikta Vilniaus 11 vidurinės mokyklos Vb klasėje. Apklausta 16 vaikų. Aštuoni tiriamųjų – ...
(Psichologija. Tyrimas, 18 psl, 20 kB)
Bendrosios nuostatos. Ikimokyklinio ugdymo principai. Tikslas ir uždaviniai. Ugdymo turinys, metodai ir priemonės. V. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas. Naudota literatūra ir informaciniai šaltiniai. Priedas - vaiko ugdymo (ugdymosi) pažangos ir pasiekimų vertinimas. Švietimo teikėjo pavadinimas – Utenos rajono Daugailių pagrindinė moky
(Kita. Namų darbas, 12 psl, 73 kB)
Santrauka. 1.Įmonės veiklos aprašymas. 1.1 Šakos aprašymas. 1.2 Įmonės tikslai ir uždaviniai. 1.3 Paslaugų aprašymas. 1.4 Reikalingi darbuotajai. 1.5 Reikalingi įrengimai. 3. Siulomo proekto esmė. 2.1 Idėja. 2.2 Pagrindiniai parametrai. 2.3 Lankytojai. 2.4 Darbo laikas. 4. Rinkodaros planas. 3.1 Rinkos analizė. 3.2 Rinkodaros rinkinys. 3.2
(Ekonomika. Kursinis, 28 psl, 67 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom