top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "naikinamieji terminai":

Terminai civilinėje teisėje. Ieškininė senatis. Terminų reikšmė civilinėje teisėje. Terminų vieta civilinės teisės juridinių faktų sistemoje. Terminu civilinėje teisėje laikomas. Terminų rūšys. Civilinių teisių įgyvendinimo terminai. Naikinamieji terminai. Garantiniai terimai. Pretenziniai terminai. Civilinių teisinių pareigų įvykdymo term ...
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 12 kB)

Paieška


bottom