top


Konspektai.com > Teisė > Civilines teisės platūs konspektai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilines teisės platūs konspektai. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 202 puslapiai, 323kB)
Darbe esantys žodžiai: Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Privatinė ir civilinė teisė. Teisės šaltiniai:. Civilinių įstatymų sąvoka. Ct ir civilinių įstatymų santykis. Civiliniai ir kompleksiniai įstatymai. Lr konstitucija kaip ct šaltinis. Lr ck. Lr vyriausybės nutarimai. Kiti civiliniai norminiai aktai. Teismų praktikos reikšmė taikant ir tobulinant ct įstatymus. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės pripažinimas nežinia kur esančiais ar paskelbimas mirusiais. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Nuosavybės teisiniams santykiams taikytina teisė. Intelektinei nuosavybei taikytina teisė. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų civilinių teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka. Civilinės būklės aktai. Specifinės fa teisės ir jų įgyvendinimas. Juridinių asmenų pabaiga. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai . Juridinių asmenų pertvarkymas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Valstybiniai juridiniai asmenys. Akcinių bendrovių steigimo tvarka. Ab organai, jų kompetencija. Akcininkų teisės ir pareigos. Akcijos. Akcijų rūšys. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Įmonė civilinių santykių objektas. Kūrybinės veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektas. Komercinė (gamybinė) paslaptis. Asmeninės neturtinės gėrybės, kaip teisių objektai (piliečio vardas, garbė, orumas, juridinio asmens pavadinimas ir t.t.). Sandorio šalių tikrosios valios išreiškimas.
Vardas: Zydrune
Darbo pavadinimas: Civilines teisės platūs konspektai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 202 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 10 kartų.
Archyvo dydis: 323 kB
Bylos pavadinimas: konspektai_civiline_teises.zip
konspektai_civiline_teises.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: konstitucija, asmens teisiu, fiziniu asmenu teisnumas veiksnumas, komercine paslaptis, organizavimo, kompetencija, garbe orumas, civiline teise teise i varda konspektas, civiliniu teisiu objektas imone, ct konspektai, civilines teises pagrindai, komercine teise, užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas, privatine teise, neveiksniu ir ribotai veiksniu asmenu civiliniu teisiu ir pareigu igyvendinimo tvarka, juridiniu asmenu pabaiga, praktikos, ribotai veiksniu asmenu civiliniu teisiu ir pareigu igyvendinimo tvarka, ck konspektas, emancipacijos pagrindai, ct konspektas su teismu praktika, juridinio asmens veiksnumo pabaiga, civilines teises konspektai, teismo praktika nepilnamečių pripažinimas veiksniais emancipacija, diplominis apie neveiksnius asmenys, veiklos rezultatai kaip civilines teises objektai, neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų civilinių teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka.

Paieška


bottom