top


Konspektai.com > Psichologija > Antanas Šerkšnas psichologijos referatas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Antanas Šerkšnas psichologijos referatas. Referatas

(Psichologija. Referatas, 10 puslapių, 10kB)
Darbe esantys žodžiai: Keliai į mokslo aukštumas. Viliojo platesni horizontai. Pasitraukus į užsienį. Antanas Šerkšnas gimė 1903 m. gegužės 17d. buv. Seinų aps. Veisiejų vls., Bertašiūnų kaime, mažažemių valstiečių šeimoje. „Mokslui eiti sąlygų neturėjau – iki 18 metų dirbau žemės ūkio darbus. Pradžios mokslą išėjau pats, dirbdamas namie“, - rašė jis 1940 m. gruodžio 11 d. „Trumpame gyvenimo aprašyme“. A.Šerkšno tėviškė – tiesiog nuostabus gamtos kampelis: tarp Trikojo ir Vilkaičio ežerų, per jų ūkį tekėjo skaidrus upelis… Gal pati gamta, o gal ir vaikystėje patirtas skurdas, sunkus kelias į mokslą subrandino viziją – tapti šviesuoliu. Abu tėvai buvo mirę, tad jo norą toliau siekti mokslo paremia broliai, ypač tėviškėje gyvenantis Juozas. Kaip tik tuo metu Veisiejuose buvo atidaryta keturklasė vidurinė mokykla. Antanas įstojo į šią mokyklą ir sėkmingai ją baigė 1923-iaisiais. Tais pačiais metais išlaikė stojamuosius egzaminus į Lazdijuose veikiančius dvimečius pradžios mokyklų mokytojų kursus. 1925 metais juos baigęs ir gavęs mokytojo cenzą, buvo paskirtas į Šakių aps., Kidulių vls., Kirkilų pradžios mokyklą. Po metų perkeltas į Ukmergės aps. Taujėnų pradžios mokyklą. A.Šerkšnas, kaip mena jo amžininkai, buvo patenkintas, kad jau šio to pasiekė, bet kartu jį tiesiog šaukte šaukė tolesni mokslo keliai. Jo dvasia nerimo. Nuo pat jaunystės A.Šerkšnas buvo aktyvus visuomenininkas. Dar mokydamasis Veisiejų vidurinėje, priklausė čia veikusiems „kankliečiams“, kurie buvę lyg ir ateitininkų užuomazga. Lazdijų mokytojų kursuose - jis jau apsisprendęs ateitininkas, kartu su kitais – uolus pavasarininkų globėjas. Kai mokėsi S.Daukanto mokytojų seminarijoje, buvo išrinktas į ateitininkų kuopos valdybą, studijuodamas universitete – į Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybą, kur buvo atsakingas už jaunesniųjų moksleivių reikalus. Šias pareigas ėjo dvejus metus. Artėjant antrajai bolševikų okupacijai, A.Šerkšnas su šeima pasitraukė į Vakarus. 1944 metais pedagogines studijas gilino Vienos universitete. 1945-1948 metais Vokietijoje dirbo lietuvių gimnazijos inspektoriumi. 1948-aisiais persikėlė į JAV. Čia tik porą metų buvo atitrūkęs nuo pedagoginio darbo – redagavo lietuvių savaitraštį „Amerika“, gyveno Brukline. Nors A.Šerkšnui sekėsi neblogai, tačiau, pasak pedagogo ir žinomo visuomenininko Antano Masionio, būdamas iš pašaukimo ir patyrimo mokytojas ir auklėtojas jis nerimo. Nors Brukline buvo suorganizavęs
Vardas: psihologija
Darbo pavadinimas: Antanas Šerkšnas psichologijos referatas
Kategorija: Psichologija
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 10 [?]
Referato dalykas: Psichologijos referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 10 kB
Bylos pavadinimas: antanas_serksnas.zip
antanas_serksnas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: auka, nerimo, psichologijos kursinis parsisiusti nemokamai, psichologija referatas, serksnas antanas, referatas psichologija parsisiusti, psichologijos referatai nemokamai,s cc qfjab konspektai referatas psihologija gyxnt_sjntlp qsvmet bwusg=afqjcngfzuqxulkpwbn vb wnwh xagsig =b bjlvqsqrgx _fjirkvuw, tp search, mokytoju, lazdijų mokytojų seminarija, psichologijos referatas parsisiusti, pedagogas šerkšnas, kursinis psichologija nemokamai, tp webhp sourceid=navclient, psichologija referatai parsisiusti nemokamai, serksnas, psichologijos referatai ir kursiniai darbai, lazdiju pradzios mokykla, psichologijos referatai, serksnas, referatas, šerkšnas, šerkšnas antanas pedagogas, šerkšnas, keliai, šerkšnas, Šerkšnas, vaik, antanas serksnas.

Paieška


bottom