top


Konspektai.com > Teisė > Ribotas pakaltinamumas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ribotas pakaltinamumas. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 34 puslapiai, 53kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Riboto pakaltinamumo sąvoka. Pakaltinamumas ir kaltė kaip svarbiausi baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Ribotas pakaltinamumas. Riboto pakaltinamumo kriterijai. Juridinis riboto pakaltinamumo kriterijus. Medicininis riboto pakaltinamumo kriterijus. Fiziologinis afektas. Teismo psichiatrinė ekspertizė. Ribotas pakaltinamumas atskiruose baudžiamojo kodekso straipsniuose. Nužudymas labai susijaudinus (bk 130 straipsnis). Naujagimio nužudymas pagal bk 131 straipsnį. Ribotas pakaltinamumas kaip lengvinanti baudžiamąją atsakomybę aplinkybė. Riboto pakaltinamumo reikšmė. Riboto pakaltinamumo taikymas. Ribotas pakaltinamumas kaip pagrindas neskirti asmeniui baudžiamosios atsakomybės. Ribotas pakaltinamumas kaip baudžiamosios atsakomybės švelninimo pagrindas. Priverčiamosios medicinos priemonės. Ribotas pakaltinamumas ir bausmė. Riboto pakaltinamumo instituto trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šis darbas yra skirtas riboto pakaltinamumo instituto nagrinėjimui lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje, kurio esmė yra asmenų, esančių ypatingos psichinės (riboto pakaltinamumo) būsenos, ypatingas ir išskirtinis traktavimas taikant baudžiamąją atsakomybę. Šis institutas apima daugybę baudžiamosios teisės normų ir principų, kurių tikslas yra įgyvendinti teisingumą. Todėl pagrindinis darbo tikslas yra atskleisti riboto pakaltinamumo instituto naudą teisingumo vykdymui ir asmenų baudžiamosios atsakomybės diferencijavimui. Darbą sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje stengiamasi atskleisti pagrindines sąvokas, kas yra pakaltinamumas, ribotas pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Šių institutų atskyrimo reikšmę baudžiamosios atsakomybės taikymui. Antroje darbo dalyje bus nuodugniai nagrinėjami kriterijai, kuriais remiantis nustatomas ribotas pakaltinamumas, atskirai išnagrinėjamas atskiras ribotą pakaltinamumą lemiantis psichikos sutrikimas – fiziologinis afektas, ir išnagrinėjama teismo psichiatrinė ekspertizė kaip riboto pakaltinamumo nustatymo būdas. Trečioje darbo dalyje yra nagrinėjami atskiri baudžiamojo kodekso straipsniai, kuriuose yra įtvirtintas riboto pakaltinamumo institutas, konstatuojama jo reikšmė asmens baudžiamajai atsakomybei ir aiškinamasi, kodėl tas normas galima vadinti įtvirtinančiomis ribotą pakaltinamumą. Ketvirta darbo dalis skirta sistemiškai apžvelgti asmens baudžiamąją atsakomybę esant pripažintam ribotai pakaltinamu ir jam taikomas baudžiamojo ar teisines poveikio priemones bei apžvelgiant pagrindinius instituto trūkumus. Pagrindiniai informacijos šaltiniai, kuriais remiamasi šiame darbe yra įvairūs baudžiamosios teisės aktai, lietuvos teismų praktika ir mokslinė literatūra, kuri šiuo klausimu nėra gausi.
Vardas: Julija
Darbo pavadinimas: Ribotas pakaltinamumas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 34 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 53 kB
Bylos pavadinimas: ribotas_pakaltinamumas_ir_jo_reiksme.zip
ribotas_pakaltinamumas_ir_jo_reiksme.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: teismo medicinos, teisinės atsakomybės, teismų praktika, pakaltinamumas baudžiamojoje teisėje, riboto pakaltinamumo reiksme,s cfoqfjad konspektai referatas ribotas pakaltinamumas tkg t_ttbumk gtr kchdgusg=afqjcngsbqnjkazuvaiyv opd tlt h fgsig =to hsy dxyney urnc esq,s ccgqfjaa konspektai referatas ribotas pakaltinamumas aftf c qtv jgnawusg=afqjcngsbqnjkazuvaiyv opd tlt h fgsig =qfzqyxz ebwgy bauq, cc qfjab konspektai referatas ribotas pakaltinamumas mgt dqeqhk qtaie abwusg=afqjcngsbqnjkazuvaiyv opd tlt h fgsig =ak_nenechgufnbam ptna, nepakaltinamumas ir jo reiksme, tp search, baudziamosios atsakomybes pagrindai, medicininis riboto pakaltinamumo kriterijus, ribotas nepakaltinamumas, fiziologinis afektas ribotaspakaltinamumas, ribotas pakaltinamumas straipsniai, riboto pakaltinamumo sąvoka, psichiatrinės ekspertizių ataskaitos, nepakaltinamumas nustatomas, nepakaltinamumas ir ribotas pakaltinamumas, bk .

Paieška


bottom