top


Konspektai.com > Politologija > Trumpoji politologija Politika ir Politologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Trumpoji politologija Politika ir Politologija. Konspektas

(Politologija. Konspektas, 46 puslapiai, 81kB)
Darbe esantys žodžiai: Politologijos šakos, politologijos tyrimų ir analizės objektas, politologijos sąveika su kitais mokslais, poltika ir valstybė, politikos požymiai, valdžios pobūdis, pilietybės įgojimo būdai, lietuvos respublikos pilietybės įgijimo ir praradimas, tautos samprata, tautinės mažumos. Autonomijų rūšys, valstybinės valdžios savybės, suvereniteto rūšys, suveriniteto pobūdis, legitimumo užtikrinimo būdai, valdžios ir piliečių konfliktų rūšys, demokratijos rūšys, demokratijos principai, pagrindinės nedemokratinio valdymo formos, politinės doktrinos, amžių politinė filosofija, politinės doktrinos, politinių doktrinų klasifikacija scemos. Lyginamoji politika. Piliečių dalyvavimas, rinkimų etapai, rinkimmų cenzai, rinkimų sistemų pranašumai ir tūkumai, pagrindinių partinių sistemų pranašumai ir trūkumai, partijų tipai, rinkimu sistėmos, interesų grupių ir vyriausybės sąveikos formos, korporatyvizmas, interesų grupių veikimo pliuralizmo sąlygomis būdai, interesų grupės, lyginamoji politika, valdžios institucijos, valstybių valdymo sąrangos tipai, aukšiausieji valstybės valdymo organai. LR aukščiausieji valdžios organai, jungtinės karalystės parlamento strūktūra, prezidentinio valdymo ypatybės, parlamentų struktūros, valstybinės valdžios rūšys, kompentencijos rūšys, konstitucijų rūšys, aukščiausiųjų lietuvos respublikospareigunų įgaliojimų nutrukimas, JAV valdžios sąranga. Parlamentinio valdymo ypetybės, Lietuvos respublikos seimo ir prezidento prerogatyvos, valstybės administracijos rūšys, vyriausybės politikos įgyvendinimo būdai, valstybės administracijos organizavimo būdai, valstybių tipai pagal vyriausybių kišimosi į visuomenės reikalus laipsnį, tarptautinė politika, diplomatinės ir konsulinės tarnybos, valstybė teisinės sistemos pagrindai, valstybių sambūvio pavidalai, vyriausybės politikos turinys, nato susiformavimas, nevalstybiniai tarptautinės politikos veikėjai (ntpv), tarptautinės teisės šaltiniai ir šakos, JTO specializuotos tarpvalstybinės organizacijos, JTO generaliniai sekretoriai, JTO pagrindiniai organai, svarbiausios tarptautinės organizacinės teisminės institucijos, taikingi pusiausvyros ir karų, laikotarpiai suverenių europos, valstybių istorijoje, pasaulio valstybių skirstymas (pagal imanuelį valeršteiną), tarptautinės politikos esmės aiškinimas, labiausiai išsivysčiusios pasaulio valstybės (g –7), plitologojos testai, Europos sąjungos valstybės.
Darbo pavadinimas: Trumpoji politologija Politika ir Politologija
Kategorija: Politologija
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 46 [?]
Konspekto dalykas: Politologijos konspektas
Parsisiųsta: 10 kartų.
Archyvo dydis: 81 kB
Bylos pavadinimas: trumpoji_politologija.zip
trumpoji_politologija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: politikos mokslai, politinė filosofija, valstybių lyginamoji politika, lyginamoji politika, organizacines sistemos analize, politologijos testas, valdzios pilieciu konfliktu formos, diplomatine, korporatyvizmas, europos sajungos politika, tarptautines politikos pagrindai, politologija testas, valstybių sambūvio pavidalai, valstybiu sambūvio pavidalai, politologijos rusys, politinės teisinės institucijos, pagrindines politologijos sakos, politikos pagrindai, politinės doktrinos, lietuvos respublikos pilietybe, visuomenės valdymo formos, valstybių susiformavimas, interesu grupes valstybes saveika,s cguqfjab konspektai referatas trumpoji politologija politika ir politologija zmrt _biunz qtdtyiacqusg=afqjcne jlhzyaswmfepavf ervzdmkqsig =prtbls zmrkkyl hz cgkq.

Paieška


bottom