top


Konspektai.com > Biologija > Biologine ivairove
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Biologine ivairove. Konspektas

(Biologija. Konspektas, 37 puslapių, 46kB)
Darbe esantys žodžiai: Biologinės įvairovės samprata. 1Biologinės įvairovės praradimas. Biologinės įvairovės konvencija. Lietuvos biologinės įvairovės apžvalga. Augmenijos įvairovė, jos kaita ir ypatumai. Grybijos įvairovė, kaita ir ypatumai. Gyvūnijos įvairovė, kaita ir ypatumai. Ekosistemos ir biotopai Lietuvoje egzistuoja natūralios ir pusiau natūralios (miškų, pelkių ir šlapžcmių. Pievų) bei antropogeninės (agro ir urbo) ekosistemos. Agrarinės ekosistemos užima 53, 7%. Bioįvairovės požiūriu yra labiausiai nuskurdintos, menkai ištirtos. Užaugant pievoms ir krūmynais, mažiau naudojant trąšų ir chemikalų didėja augalų, grybų ir gyvūnų skaičius. Urbanizuotos ekosistemos. Miško ekosistemos. Pelkių ekosistemos. Pievų ekosistemos. Smėlynų ekosistemos. Hidroekosistemos. Vertingiausiosios Lietuvos ekosistemos: 1). Biologinių išteklių naudojimas. Medienos išteklių naudojima. Šalutiniai miško produktai. Valgomųjų grybų ištekliai. Vaistinių augalų ištekliai. Miško uogų bei vaisių ištekliai. Medžiojamieji gyvūnai. Rekreaciniai miško ištekliai. Žuvų ir vėžių ištekliai. Rūšių ir bendrijų raudonoji knyga. 5 kategorijos. Gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų apsauga. Saugomos teritorijos. Gamtinis karkasas. ES saugomų teritorijų tinklas Natura 2 Ex-situ apsauga. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Kertinės miško buveinės. Nėra kertinė miško buveinė. Kertinių miško buveinių charakteristika. A. Sausi ir vidutinio drėkinimo spygliuočių ir mišrūs miškai. B. Sausi ir vidutinio drėkinimo lapuočių miškai. C. Slapieji miškai. Kertinės miško buveinės, susijusios su kraštovaizdžio elementais. F. Kitos vandens veikiamos kertinės miško buveinės. G. Nedidelės salos ir pusiasaliai vandens telkiniuose bei šlapžemėse. Ii. Statūs šlaitai. Kertinės miško buveinės, susijusios su pažaidomis ir miško sukcesija. J. Medžiais apaugusios naudojamos arba apleistos pievos ir ganyklos. K. Medžiai milžinai. L. Senas parkas. M. Miško sala dirbamuose laukuose. Bioįvairovės išsaugojimo...
Vardas: Virgis
Darbo pavadinimas: Biologine ivairove
Kategorija: Biologija
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 37 [?]
Konspekto dalykas: Biologijos konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 46 kB
Bylos pavadinimas: biologine_ivairove.zip
biologine_ivairove.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: apie knyga, pievos bendrijos mitybos grandine, pievos ekosistemos mitybos tinklas, parkas, bioįvairovės apsauga, krašto apsauga, biologine įvairove lietuvoje, miško sauga, biologinė įvairovė, pievos mitybos grandine, gyvunu ivairove, biologine ivairove paruostuke,s cfgqfjae konspektai referatas biologine ivairove vsa cao qsgbc causg=afqjcnhvbuhffzfu apiwmbx xygbgqwogsig =lpuftpdgkbixe cx qg, lapuočio miško mitybos grandinė, ekosistemos mitybos tinklas, pusiau naturalios pievos charakteristika, ekosistema biologija,s ciabebywdq konspektai referatas biologine ivairove hft ujc jv qse lxxbwusg=afqjcnhvbuhffzfu apiwmbx xygbgqwog, sausi ir vidutinio drėkinimo spygliuočių ir mišrūs miškai, ekosistema pievos gyvunija, nedideles salos ir pusiasaliai vandens telkiniuose, miško bilogine ivairove, tp search, define pievos ekosistema, biologine ivairove konspektas, šalutiniai miško produktai.

Paieška


bottom