top


Konspektai.com > Informatika > C santrauka
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

C santrauka. Konspektas

(Informatika. Konspektas, 23 puslapių, 59kB)
Darbe esantys žodžiai: Apie C++ Builder. C++ Builder aplinka. Komponentai, jų savybės ir metodai, įvykiai. Programos objektų savybių keitimas. Vartotojo programos kūrimas, saugojimas ir vykdymas. TForm - forma. Tlabel - žymė. TButton - mygtukas. TStaticText - teksto komponentas. TEdit - redagavimo komponentas. Kintamieji, priskyrimo sakinys. Komentarai programoje. Metodo iškvietimas. Duomenų įvedimas ir išvedimas. TForm1 klasės struktūra. Pavyzdys. Skaičiavimas. Vardas. Paskirtis. Vardas. Keičiama savybė. Reikšmė. Komponentas. Įvykis. Vykdomas metodas. Pavyzdys. Duomenų įvedimas ir skaičiavimas. Vardas. Paskirtis. Vardas. Keičiama savybė. Reikšmė. Komponentas. Įvykis. Vykdomas metodas. TMemo - teksto išvedimo komponentas. C++ Builder - tai objektiškai orientuotų programų kūrimo sistema, kurios priemonėmis galima paruošti įvairaus lygio ir paskirties programas: tiek mėgėjiškas, tiek profesionalias. Programos C++ Builder terpėje kuriamos, įtraukiant į programą reikalingus objektus (komponentus), suteikiant jiems reikalingas savybes ir programuojant C++ kalba reakcijas į įvykius, kurie gali įvykti programos vykdymo metu. Visų tų dalių sujungimą į vientisą C++ kalbos sintaksę atitinkančią programą automatiškai atlieka C++ Builder sistema.  . Pradėjus dirbti su C++ Builder, sukuriama integruota programų kūrimo terpė, kurioje yra visos priemonės, reikalingos vartotojo programoms projektuoti, kurti, testuoti ir derinti. Ekrane šią terpę sudaro 4 langai: pagrindinis C++ Builder langas (antraštė: C++Builder 5 - Project1), objektų inspektoriaus langas (Object Inspector), programos pagrindinės formos grafinio vaizdo langas (Form1) ir pagrindinės formos modulio programos langas (Unitcpp), kuris gali būti paslėptas po Form1 langu. 1 pav. Parodytos pagrindinio C++ Builder lango, kuris užima tik viršutinę ekrano dalį, sudėtinės dalys. 1 pav. C++ Builder pagrindinis langas. Komandų meniu - tai visų C++ Builder darbo metu galimų veiksmų...
Vardas: Klementina
Darbo pavadinimas: C santrauka
Kategorija: Informatika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 23 [?]
Konspekto dalykas: Informatikos konspektas
Parsisiųsta: 8 kartus.
Archyvo dydis: 59 kB
Bylos pavadinimas: c_santrauka.zip
c_santrauka.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: darbo metodai, cc konspektai, skirgaila santrauka, kančia, struktūra, projektuoti,s cfuqfjaf konspektai referatas c santrauka rrxot lddsbp qs n hicqusg=afqjcnhkwy qi ioyynnvlollwvjox wsig =dcnuj cw nwi zcm _yg, ce qfjaf konspektai referatas c santrauka qnxdt lzcdhxsgb ovcidausg=afqjcnhkwy qi ioyynnvlollwvjox wsig = olc pjqgfnrmidg hg, ce qfjaf konspektai referatas c santrauka jxzdt dzpk awbzzzs afqjcnhkwy qi ioyynnvlollwvjox wsig =hdudxkq mccxo afidflg, skirgaila santraukos, cfuqfjaf konspektai referatas c santrauka rpxt lmmoaaop g_p musg=afqjcnhkwy qi ioyynnvlollwvjox wsig =i ybw ys nhozh euiw, c konspektas, krano, tp search, skirgaila sclient=psy ab, skirgailos santrumpa, vaizdo, skirgaila santraupa, skirgaila sąntrauka, c kursinis buil

Paieška


bottom