top


Konspektai.com > Teisė > Nepilnamečių justicija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Nepilnamečių justicija. Diplominis

(Teisė. Diplominis, 116 puslapiai, 330kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Nepilnamečių justicijos lietuvoje būklė ir reformos kryptys. Specialiosios nepilnamečių justicijos teisinio reglamentavimo ypatumai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindinės nuostatos šeimos ir nepilnamečių justicijos srityje. Teisės aktai, reglamentuojantys nepilnamečių baudžiamosios ir administracinės atsakomybės ypatumus (galiojančių ir naujų kodeksų kontekste). Šeimos ir nepilnamečių teisinės padėties ypatumų reglamentavimas civilinėje ir civilinio proceso teisėje. Tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių šeimos ir nepil–namečių bylų nagrinėjimo ypatumus, apžvalga. Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys nepilnamečių baudžiamųjų bylų teisminio nagrinėjimo ypatumus. Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys šeimos ir nepilnamečių civilinių bylų teisminio nagrinėjimo ypatumus. Užsienio šalių teismų, nagrinėjančių šeimos ir nepilnamečių bylas, veiklos apžvalga. Bendra charakteristika. Teismų organizavimo ir veiklos ypatumai atskirose valstybėse. Specializuotų teismų šeimos ir nepilnamečių byloms nagrinėti lietuvoje poreikio bei galimybių sociologinis tyrimas. Sociologinio tyrimo aprašymas. Bendrieji klausimai visiems respondentams ir atsakymų analizė. Klausimai teisėjams ir atsakymų (pozicijų) analizė. Sociologinės apklausos rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Šaltiniai. Įvadas 1999 m. Birželio 17d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinių Tautų programos atstovybė Lietuvai pasirašė Nepilnamečių justicijos programą dėl nepilnamečių justicijos reformos įgyvendinimo. Šios programos tikslas siekti tobulinti Lietuvos kriminalinės justicijos sistemą, efektyviau ir teisingiau spręsti nepilnamečių nusikalstamumo kontrolės problemas, pakeisti teisėsaugos institucijų pareigūnų bei visuomenės...
Vardas: Aldona
Darbo pavadinimas: Nepilnamečių justicija
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Diplominis
Puslapių skaičius: 116 [?]
Diplominio dalykas: Teisės diplominis
Parsisiųsta: 31 kartą.
Archyvo dydis: 330 kB
Bylos pavadinimas: nepilameciu_justicija.zip
nepilameciu_justicija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: nepilnamečių administracinė atsakomybė, apklausos ypatumai, sociologine ese, civiline šeimos teise, atsakomybe teiseje, nepilnamečių teisinė atsakomybė, nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai, teises aktai reglamentuojantys nepilnameciu justicija lietuvoje, apklausos aprašymas, nepilnamečio baudziamoji atsakomybe lietuvoje kursinis darbas, nepilnameciu baudžiamosios atsakomybe, teismų sistema lietuvoje, nepilnameciu administracine atsakomybes ypatumai, nepilnameciu teisine atsakomybe, nepilnamečių teisinės atsakomybės ypatumai, šeimos teise,s ce qfjagobq konspektai referatas nepilnameciu justicija fv ht tan ee gsu_lsqcausg=afqjcnhlb iowfgcjdrhur bjqm gwsig =dwjqvzjxjrrjl tspkkia, istatymai reglamentuojantys nepilnameciu, nepilnameciu administracines justicijos ypatumai, nepilnameciu justicija lietuvoje, nepilnamečių baudžiamosios atsakomybė, sociologinis tyrimas, nepilnameciu ydarbinima reglamentuojantys teises aktai, nepilnamečių įdarbinimą reglamentuojantys įstatymai.

Paieška


bottom