top


Konspektai.com > Teisė > Darbo teisė špera
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Darbo teisė špera. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 165 puslapiai, 138kB)
Darbe esantys žodžiai: DT sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. DT normos reguliuoja vis-nius s-kius, atsirandančius dirbant arba glaudžiai susijusius su darbu. Darbas. DT reguliuoja. D procesą. DT šakos pagrindinis uždavinys. DT-t šaka, kuri reguliuoja siaurai suprantamus vis-nius D s-kius ir glaudžiai su jais susijusius kitus vis-nius s-kius. T domina ne s-kis su procese dalyvaujančiu objektu, o s-kis su kitais žm, dalyvaujančiais procese. DT. DT atribojimas nuo kitų teisės šakų: Nuo civ t. Nuo adm-nės teisės. Adm-niai horizontalūs s-kiai patenka į DT veikimo sferą: db-jas pavaldus D organizavimo vadovui; darbas užmokamas; darbas apibrėžtas rūšiniais pož. Viešojo adm-vimo D s-kių DT normos nereglamentuoja, o viešųjų paslaugų sfera DT reguliavimo dalykas. Viešųjų paslaugų aukštesnio už vidutinį lygį db-jams taikomos viešojo adm-vimo normos. Ypatingus įgaliojimus turinčių tarn-jų žemesniajai grandžiai taikomos DT normos. DT objektas. D s-kių pož. Pagr DT reguliavimo dalykas vis-niai D s-kiai. DT taip pat reguliuoja glaudžiai su D s-kiais susijusius s-kius, kurie nėra D s-kiai. Jie pagal ryšio su D s-kiais pobūdį skirstomi į 1)s-kiai, kurie yra prielaida. Apsauginiai. Su ginčų. D s-kių teisinio reguliavimo metodas. Teis reg met - visuma teisinių priemonių ir būdų, kuriais pasiekiama teisinio reguliavimo tikslų. Teisinio reg metodai. Kol. S derybos ir kol. S sutartys. Dt, d įst. Ir DT mokslo sistema. DT mokslo sistemŕ. T sist. Skiriamos 3 teisės normų gr. Inkorporac–sudaromi tm tikr įst. Rink, sudadant į juos galiojančius t aktus, jų nekeičiant arba išmetant, pakeičiant pasenusias dalis. Ink gali būti legalinė- aprobuota v-ės inst, ja gali vadovautis teismai; paprastoji –aprobuota atskirų institucijų ir nėra t šaltinis. Kodifikacija. Mokslo sistema. DT šaltinių sąvoka, pagrindinės jų ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė DTje. T šaltiniai. Dt šalt ypatybės. Poįstatyminiai aktai kaip DT šaltinis. Lokalinės dt normos. Poįstatyminiai aktai. Lokalieji norm...
Vardas: Vakarė
Darbo pavadinimas: Darbo teisė špera
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 165 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 138 kB
Bylos pavadinimas: darbo_teise_spera.zip
darbo_teise_spera.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: igaliojimu, pagrindines teises sakos, darbo teisės špera, tarptautiniai teisės aktai kaip dt šaltiniai, konspektai dt, tp search, žemės teisė, darbo teise spera, dt saltiniu ypatybes, Teisė špera, darbo teises spera, daro teise, darbo teises speros, cache nihvnloayy j konspektai kursinis darbo teise darbo teisės konspektas, darbo teisė spera, atribojimas, dt konspektai, darbo teise, dt konspektas.

Paieška


bottom