top


Konspektai.com > Teisė > Agrarinė teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Agrarinė teisė. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 104 puslapiai, 83kB)
Darbe esantys žodžiai: AT šakos sistema. AT vieta teisės sistemoje. Bendroji. Ypatingoji. Specialioji dalis. AT šaltinių sąvoka ir ypatumai. Konstitucija. Konstituciniai įstatymai. LR Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys. Paprastieji įstatymai. Poįstatyminiai teisės norminiai aktai. Steigimo dokumentai yra: steigimo sutartis, narių sąrašas, steigiamojo susirinkimo protokolas, steigėjų pareiškimas dėl veiklos, bendrovės įstatai. Bendrovės steigėjai. Steigiamasis susirinkimas sušaukiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo steigimo sutarties pasirašymo dienos. Steigiamajame susirinkime sprendžiamojo balso teise dalyvauja nariai, įnešusieji ne mažesnį kaip 100 lt. Pajų. Steigiamasis susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė į sąrašą įrašytų narių. Sprendimai priimami 2/3 balsų dauguma. Steigiamajam susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas šaukiamas per 10 dienų. Neįvykus antrajam pakartotiniam steigiamajam susirinkimui, bendrovės steigimas nutraukiamas. Steigiamasis susirinkimas priima nutarimą dėl bendrovės steigimo, patvirtina steigėjų pranešimą, priima bendrovės įstatus, išrenka bendrovės valdybos narius, revizijos komisiją (revizorių) ir patvirtina šių organų darbuotojų atlyginimus. Steigiamojo susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Steigiamajam susirinkimui steigėjai parengia pranešimą. Bendrovės įstatuose. Įregistruoti bendrovę. Nutraukimas įregistruojamas. Turi parengti reorganizavimo projektą. Privalo viešai paskelbti bendrovės buveinėje ir spaudoje bei raštu informuoti kiekvieną pajininką ir kreditorių ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pajininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą. Kiekvienas pajininkas turi teisę susipažinti su bendrovės reorganizavimo projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais, taip pat šiuos dokumentus kopijuoti ar nusirašyti. Bendrovė, kuriai iškelta bankroto byla ar kuriai taikoma...
Vardas: Vladas
Darbo pavadinimas: Agrarinė teisė
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 104 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 83 kB
Bylos pavadinimas: agrarine_teise.zip
agrarine_teise.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: konstitucija, teises savoka, teises sakos, pareiskimas, bankroto teis, tarptautinės teisės, savoka, rinkimu teise, konstituciniai įstatymai, rasto pvz neivykes steigiamasis susirinkimas, konstituciniai istatymai, tp webhp sourceid=navclient ff, agrarinė teisė.

Paieška


bottom