top


Konspektai.com > Teisė > Ekologinė teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ekologinė teisė. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 243 puslapiai, 192kB)
Darbe esantys žodžiai: Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis. Valstybės ekologinė funkcija, jos pasireiškimo kryptys. Nėra tiesioginė priežastis ekologinei funkcijai atsirasti. Tarp priežasties (aplinkos kokybės blogėjimas) ir pasekmės (valstybės ekologinė funkcija) yra tarpinė grandis - visuomenės ekologiniai poreikiai, kurių turinį sudaro reikalavimas iš esmės pertvarkyti socialinių ryšių struktūrą pagal gamtos dėsnių veikimą. Dėl to ekologiniai poreikiai vertintini kaip valstybės ekologinės funkcijos atsiradimo pirminis šaltinis, nulemtas gamybos plėtros. Ekologiniai poreikiai apskritai - tai tam tikros aplinkos būklės, užtikrinančios visuomenės egzistavimą ir vystymąsi, reikalavimai, kuriems realizuoti būtina imtis konkrečių priemonių. Valstybės ekologinės funkcijos esmė. Ekologiniai interesai, jų svarba visuomenei lemia specifinės veiklos (aplinkos apsaugos) atsiradimą. Aplinkos apsauga plačiąja prasme - tai visuomenės ir valstybės priemonių, užtikrinančių harmoningą visuomenės ir aplinkos sąveikos raidą, sistema. Žmogaus teise į sveiką ir švarią aplinką yra susijusi netiesiogiai - per žmogaus teisę į gyvybę ir sveikatą, kurios įgyvendinimas tiesiogiai priklauso. Tikslas. Ekologiniai reikalavimai - tai tinkamo santykio su aplinka ribos, kurios nustatomos atsižvelgiant į tai, kaip funkcionuoja aplinka, veikiama gamtinių ir antropogeninių faktorių, savo ruožtu lemiančios žmogaus (visuomenės) veikimą aplinkos ir jos objektų atžvilgiu konkrečioje situacijoje. Ekologiniai reikalavimai sudaro vieningą hierarchinę sistemą. Taigi teisės ekologizavimą galima apibūdinti kaip objektyviai sąlygotą, sudėtingą ekologinės esmės suteikimo teisei procesą, pasireiškiantį moksliškai pagrįsta veikla teisiškai įtvirtinant ekologinius reikalavimus, kuri lemia teisės struktūros, turinio ir funkcijų raidą. Ekologinės teisės normos - tai visiems privalomos elgesio taisyklės, išreiškiančios valstybės valią, susiformavusią ekologinių dėsningumų...
Vardas: Vilhelmas
Darbo pavadinimas: Ekologinė teisė
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 243 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 192 kB
Bylos pavadinimas: ekologine_teise.zip
ekologine_teise.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: aplinkos saugos teise,s cfkqfjahoao konspektai referatas ekologine teise uit_fomy qb xfxvcausg=afqjcnh ayj aba akulom_kses hg uwqsig =xchrmq cmrq zdrtdva,s ccqqfjaaoao konspektai referatas ekologine teise dh yt ong roswb gvzoaqusg=afqjcnh ayj aba akulom_kses hg uwqsig = glnxbdd ompg bwq, ekologinių ir darbo saugos reikalavimų įgyvendinimas, tps, ekologinės teisės ir aplinkosaugos teisės santykis, aplinkos teisės konspektai, aplinkos teise konspektas, aplinkos teises konspektas, tp search, aplinkosaugos teises saltiniai, ekologinė teisė, aplinkos apsaugos teises konspektas, aplinkosaugoss teises konspektai, aplinkosaugos teises konspektas, ekologinės teisės referatai, aplinkos apsaugos teisė ir konspektas, aplinkos apsaugos teisės konspektai, aplinkosaugos teisės konspektas, aplinkosaugos teisė konspektai, ekologiniai reikalavimai imonei, ekologines teises objektai, ekologinės teises normos, ekologines teises saltiniai, ekologine teise, ekologine sauga imonems, ekologines teises refer

Paieška


bottom