top


Konspektai.com > Vadyba > Personalo poreikio planavimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Personalo poreikio planavimas. Konspektas

(Vadyba. Konspektas, 18 puslapių, 20kB)
Darbe esantys žodžiai: Lygis. Vadovai. Specialistai. Tarnautojai. Darbininkai. Rekomendacija. Įvykdymo terminas. Kontroliuoja rekomendacijos vykdymą. Pastabos apie įvykdymą. Parengti naujus vadovaujančių darbuotojų rezervo sąrašus. Nukreipti mokytis į kvalifikacijos kėlimo kursus. Užbaigti mokslus aukštojoje mokykloje. Pakelti atlyginimus. Užmokestis pagal darbo rezultatus. Papildomos išlaidos. Remiantis įstatymine tvarka. Socialinis aptarnavimas. Darbo užmokestis. Įmokos socialinio draudimo fondui, darbuotojų draudimas. Maitinimas. Atostoginiai. Pagalba įsigyjant būstą. Etatinių darbuotojų atlyginimas. Nedarbingumo apmokėjimas. Transporto išlaidos. Išmokos neetatiniams darbuotojams. Invalidumas. Socialinis aprūpinimas. Kitos išmokos. Saugumo technika. Kasa kompensacijų sergantiesiems išmokėjimui. Veiklos organizavimo išlaidos. Spec. Rūbai. Kitos išlaidos (vienkartinės premijos ir pan. ). Fondas socialiniam aprūpinimui. Ypatingų pasiekimų apmokėjimas. Draudimas ir priemokos. Kita veikla (rac. Pasiūlymai, jubiliejai ir kt. ). Medicininė tarnyba. Apmokymai ir kvalifikaciniai tobulinimai. Personalo poreikio planavimas. Erika župerkienė. Planavimas. Yra viena verslo valdymo funkcijų. Nuo jo priklauso įmonės veiklos tikslai ir rezultatai. Pirma, planavimas prasideda valdymo sprendimų visose įmonės veiklos srityse priėmimu. Reikia planuoti ne tik materialinius, bet ir darbo išteklius, poreikį, naudojimą ir kt. Antra, planavimas, kaip verslo įmonės valdymo funkcija, mobilizuoja įmonės darbuotojus siekti bendrų tikslų, koordinuoja tarpusavio ryšius, parenka gamybos, valdymo organizacines struktūras, specialistus. Kas atlieka planavimą. Personalo ir įmonės veiklos planavimu užsiima visų lygių darbuotojai: nuo įmonės vadovų, specialistų iki eilinių darbuotojų. Įgyvendindami tikslus jie derina bendrus veiksmus. Personalo planavimo rezultatas. Vertinamas pagal tai, kaip įgyvendinami įmonės tikslai. Pavyzdžiui, didinant ar mažinant gamybos mastą, būtina...
Vardas: Erika
Darbo pavadinimas: Personalo poreikio planavimas
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 18 [?]
Konspekto dalykas: Vadybos konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 20 kB
Bylos pavadinimas: personalo_poreikio_planavimas.zip
personalo_poreikio_planavimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: planavimo funkcija, įmonės organizacinė valdymo struktūra, socialinio draudimo imokos, darbo užmokestis, darbuotojų poreikio planavimas, socialinio darbo planavimas, organizavimo funkcija, transporto įmonės veiklos planavimas,s ce qfjag konspektai referatas personalo poreikio planavimas pc rt hgkitl qs iszbausg=afqjcnen i wal xhzjumbgxg i i nqsig = gx rrhsdhoz ixoyqq,s cfmqfjag konspektai referatas personalo poreikio planavimas zpj vygynesgba jwsbausg=afqjcnen i wal xhzjumbgxg i i nq, tp search, personalo poreikių planavimas, personalo poreikio planavimo tikslai, draudimo kompanijos personalo poreikio planavimas, imones personalo poreikio planavimo tvarka, cache iitz gj na j konspektai referatas vadyba psl_ personalo poreikio planavimas darbuotojų paieška ir atranka – tai klausimai kurie rūpi tiek besikuriančių tiek ilgametę patirtį turinčių įmonių vadovams, įmonės darbuotojų rezervo poreikio įvertinimas, personalo poreikio planavimas gamybos įmonėje.

Paieška


bottom