top


Konspektai.com > Vadyba > Adaptacija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Adaptacija. Konspektas

(Vadyba. Konspektas, 12 puslapių, 12kB)
Darbe esantys žodžiai: Adaptacija, tai, programa, sukurta tam, kad padėtų darbuotojams sklandžiai prisitaikyti organizacijoje, dar vadinama orientavimu. Adaptacijos dvipusiškumas. Įsidarbindamas žmogus iš vienos pusės susiduria su naujais vidaus santykiais, vertybėmis, funkcijų paskirstymu, socialiniais vaidmenimis, sąlygomis, darbo turiniu. Jo darbo našumas priklausys nuo to kaip greitai jis prisitaikys prie pokyčių, įvykusių jo gyvenime. Iš kitos pusės ir kolektyvui, kuriame pradeda dirbti naujokas tenka adaptuotis prie naujo žmogaus. Kuo aukštesnės naujo darbuotojo pareigos, tuo sudėtingesnė abipusė adaptacija. Adaptavimo rūšys. Išskiriamas formalizuotas ir neformalizuotas adaptavimas. Formalizuotas adaptavimas, kai iš anksto paruošiama adaptavimo programa, paskirstomos pareigos ir atsakomybė tarp tiesioginio vadovo ir personalo tarnybos atsakingų darbuotojų, nustatomi adaptavimo programos įsisavinimo terminai. Formalizuoto adaptavimo programos sudėtinės dalys. Bendro pobūdžio supažindinama su organizacijos istorija, veikla, politika, disciplininiais reikalavimais, pagrindinių vadovų titulais, pareigomis, skatinimo ir nuobaudų sistema, patalpų išdėstymu, atlyginimo mokėjimo tvarka ir pan. Tai atlieka personalo tarnybos darbuotojai arba už tokią veiklą atsakingas darbuotojas. Specifinio pobūdžio (sudaroma atskirai kiekvienam darbuotojui) supažindinama su darbo vieta, užduotimis, funkcijomis, saugumo reikalavimais ir pan t.y. taip pat su tiesioginiu vadovu, bendradarbiais, kitais organizacijos darbuotojais, su kuriais reikės tiesiogiai bendrauti atliekant naujo darbo užduotis. Į šią adaptavimo dalį būtinai turi būti įtraukiamas tiesioginis vadovas. Dažnai siūloma paskirti globėją tai patyręs darbuotojas, kuris supažindins ne tik su tiesioginiu darbu, bet ir padės prisitaikyti kolektyve. Adaptacijos įgyvendinimas. Būsimos veiklos sėmingumui svarbi tiek socialinė tiek profesinė personalo adaptacija. Šio aspekto svarba reikalauja sukurti adaptacijos valdymo priemonių...
Vardas: Malvina
Darbo pavadinimas: Adaptacija
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 12 [?]
Konspekto dalykas: Vadybos konspektas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 12 kB
Bylos pavadinimas: adaptacija.zip
adaptacija.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: pokyčių organizacijoje, asu, formali adaptacija, adaptavimo programos sudėtinės dalys, adaptacijos programa, personalo adaptavimas, adaptacijos sistema, formalizuotas ir neformalizuotas adaptavimas, personalo valdymo, darbuotoju adaptacija,s choqfjag konspektai referatas adaptacija xt ncrzsgaxr jjbgusg=afqjcnevux frusyd aduzrlabdxgagc asig =quho jeysxckevyg odaqq, darbuotoju adaptavimas, formalizuotas adaptavimas,s ce qfjaf konspektai referatas adaptacija e b e hy qsxt mibausg=afqjcnevux frusyd aduzrlabdxgagc a,s ccuqfjaa konspektai referatas adaptacija zwt _ nabb qw ynagusg=afqjcnevux frusyd aduzrlabdxgagc a,s cfcqfjag konspektai referatas adaptacija nqt iogg qxx _mmcqusg=afqjcnevux frusyd aduzrlabdxgagc asig =o_msvwcws ov mewpignlq, adaptavimo rūšys, darbuotojų adaptacija.

Paieška


bottom