top


Konspektai.com > Ekonomika > Finansai 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Finansai 2. Špera

1
1
(Ekonomika. Špera, 9 puslapiai, 14kB)
Darbe esantys žodžiai: Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. 3Kritinis likvidumas įvertina įmonės būklę, normali jo reikšmė <0, Apsk. : (Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje/Trump. Įsipareigojimai). Įmonė turi turėti grynų pinigų, jei būtų problemų čia, tai jų būtų ir kitur. Šis rodiklis gali per daug kritiškai įvertinti įmonės būklę, nors ji gana normali., Įmonės balanso struktūros kokybė yra įvertinama auksinėmis taisyklė-mis: auksinė finansavimo taisyklė-negalima ilgalaikių investicijų finan-suoti trumpalaikiais įsipareigojimais. A. Rizikos t. -nuosavas kapitalas turi būti didesnis už įsipareigojimus. A. Turto t. - nuosavas kapitalas turi būti didesnis už ilgalaikį turtą(dalis nuosavo kapitalo turi finansuoti trumpalaikį turtą. Pagrindiniai pelningumo finansinės analizės tikslai: Veiksnių, įtakojančių pelną, išskyrimas ir analizė. Pelno rodiklių dinamikos įvertinimas. Pelno susidarymo ir paskirstymo pagrįstumo analizė. Du ponit. Detalizuota pelno analizė. Pelną gautą pardavus produkciją veikia svarbiausiai tokie veiksniai: pardavimų apimties pokyčiai;pardavimų struktūros pokytis; prekių kainos pokytis; produkcijos savikainos pasikeitimai; medžiagų sunaudojimo lygis; darbo imlumas ir panašiai. Žinodami šiuos veiksnius galime pasinaudoti faktorinės analizės metodika 1)apskaičiuojamas bendras pelno pokytis per nagrinėjamą laikotarpį: ∆P=P1-P P0-bazinių metų pelnas; P1-ataskaitinių metų pelnas). 3)Pardavimų apimties paskutinių įtakos apskaičiavimas: ∆ P2= P0k1- P0= P0(k1-1). P0-bazinių metų pelnas;k1-pardavimų apimties augimo koeficientas; k1=S1, 0/S S0-bazinė produkcijos savikaina; S1, 0-faktinė produkcijos savikaina ataskaitiniais metais perskaičiuota bazinių m. Tarifais ir įkainiais). Finansinės analizės detalizavimas taikant direct-kosting sistemą(Lūžio taško analizė). Lūžio taškas. Gamybos svertas. Ilgalaikio turto valdymo problemos. Nustatyti ilgalaikio turto įvertinimo teisingumą. Ištirti įm. Apsirūpinimą ilgalaikiu turtu. Išanalizuoti...
Vardas: Gediminas
Darbo pavadinimas: Finansai 2
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Špera
Puslapių skaičius: 9 [?]
Šperos dalykas: Ekonomikos špera
Parsisiųsta: 2 kartus.
Archyvo dydis: 14 kB
Bylos pavadinimas: finansai_2.zip
finansai_2.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: lūžio taško analizė, konspektai kursinis luzio taskas, darbo įvertinimas, lūžio taškas, finansavimo, santykiniu rodikliu apskaiciavimas, finansų analizė, finansiniu rodikliu skaiciavimas, faktorinė pelno analizė, finansu teisi, produkcijos savikainos skaičiavimas, imones problemos analize, finansų valdymo problemos, BĮ santykinių rodiklių analizė, rizikos kapitalas, įmonės įsipareigojimai, likvidumas, produkcijos savikaina, nagrineja, pardavimu analize, faktorine analize, ilgalaikio turto analize, imones finansiniu santykiniu rodikliu analize, finansiniu rodikliu analize, įmonės rizikos veiksniai, imones finansinių santykinių rodiklių analize,s cf qfjah konspektai referatas finansai m_p lapkmi qxe q afqjcnh wylwcywixhanf softbtdiun qsig =gse jd izlegm njkfxxdg,s cf qfjah konspektai referatas finansai xrbxt_nda fasgakzzy afqjcnh wylwcywixhanf softbtdiun qsig =veajmq soly vld nbqa, finansines analizes.

Paieška


bottom