top


Konspektai.com > Fizika > Einšteino lygties patikrinimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Einšteino lygties patikrinimas. Laboratorinis darbas

(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 puslapiai, 59kB)
Darbe esantys žodžiai: Einšteino lygties patikrinimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Literatūra. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuumo fotoelemento voltamperinę charakteristiką, esant neigiamoms anodinėms įtampoms ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Eksperimento duomenimis nedidelė fotosrovė tekas ir tada, kai anodinė srovė lygi nuliui ir išnyksta elektrinis laukas tarp anodo ir katodo. Šią nedidelę fotosrovę sukelia didesnių greičių fotoelektronai, kurie pasiekia anodą turimos kinetinės energijos dėka. Nedidelė fotosrovė teka ir tada, kai anodui suteikiamas nedidelis neigiamas potencialas. Kai anodinė įtampa būna pakankamai neigiama, stūmos jėgos sustabdo visus elektronus ir neleidžia tekėti srovei. Ta įtampa vadinama stabdymo U. Elektrono išlaisvinimo darbas jam pasiekus neigiamą katodą lygus elektrono krūvio ir anodinės įtampos sandaugai. Šį maksimalų darbą gali atlikti elektronai lėkdami greičiu vmax todėl iš Einšteino lygties. Aparatūrą sudaro dvi dalys: pirma skirta monochromatinei šviesai gauti, o antroji neigiamai anodinei įtampai matuoti. S šviesos šaltinis. Monochromatoriussudarytas iš kolimatoriaus KL, prizmės Z, objektyvo vamzdžio M. Kolimatoriuje yra sklendė Sk. Antroje shemos dalyje yra anodinės įtampos šaltinis E, potenciometrai R1 ir R2, voltmetras V, perjungiklis G. Darbui paruošiame elektroninį oscilografą, maitinimo šaltinį bei monochromatorių. Atliekame matavimus su duotais bangų ilgiais ir užpildome lentelę. Būgnelio padėtis. Nubrėžiame fotoelemento volamperines charakteristikas esant neigiamoms anodinėms įtampoms. Ordinatę UA nustatome iš grafiko ekstrapoliuodami eksperimentiškai gautą tiesę iki susikirtimo su ordinačių ašimi...
Vardas: Ąžuolas
Darbo pavadinimas: Einšteino lygties patikrinimas
Kategorija: Fizika
Darbo tipas: Laboratorinis darbas
Puslapių skaičius: 6 [?]
Mokslo dalykas: Fizikos laboratorinis darbas
Parsisiųsta: 4 kartus.
Archyvo dydis: 59 kB
Bylos pavadinimas: einsteino_lygties_patikrinimas.zip
einsteino_lygties_patikrinimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: itampa, elektrinis, darbu dauga, prizmes, elektronų išlaisvinimo darbo lentelė, fotoelektr, tp search,s cgoqfjajobq konspektai referatas einsteino lygties patikrinimas t_g bdh qtkziwtdgusg=afqjcng gnrputlefxrujzjlxzrydvcdwsig =bulyvtyybd wqyb yniha, einsteino lygties patikrinimo laboratorinis,s cccqfjab konspektai referatas einsteino lygties patikrinimas nudjtoialsac waet yybqusg=afqjcng gnrputlefxrujzjlxzrydvcdwsig =zzhsu orhooekhmz gq pw, einsteino lygties patikrinimas laboras, eivsteino lygties patikrinimas, ensteino dar bai, sviesa, elektronu islaisvinimo darbas, vakuumo voltamperines charakteristikos, einsteino lygties tyrimas, elektronini, ensteino lygtis, einsteino lygtis, einšteino lygties patikrinimas, ensteino lygtieks patikrinimas, einšteino lygtis, klimato kaita.

Paieška


bottom