top


Konspektai.com > Edukologija > Aktyvūs ugdymo metodai gamtamoksliniame ugdyme 6-7 klasėse
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Aktyvūs ugdymo metodai gamtamoksliniame ugdyme 6-7 klasėse. Diplominis

(Edukologija. Diplominis, 73 puslapiai, 296kB)
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Summary. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje. Gamtamokslinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje turinys. Gamtamokslinio ugdymo integracija. Teoriniai mokymo metodų taikymo pagrindai. Mokymo metodų samprata ir reikšmė. Mokymo metodų klasifikacija ir apžvalga. Aktyvūs ugdymo metodai. Aktyvaus ugdymo metodų, taikomų gamtamoksliniame ugdyme - klasėse, tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Mokinių apklausos razultatai. Mokytojų apklausos rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai. . Mokymas nėra vien sausų faktų perdavimo procesas. Gyvenimo pokyčiai sąlygoja ugdymo idėjų kaitą, vyksta naujų efektyvesnių mokymo ir mokymosi teorijų bei metodų paieškos. Todėl šis tyrimas man naudingas tuom, kad galėsiu atsirinkti gamtamokslinio ugdymo tobulinimo būdus, galėsiu atsirinkti ir išanalizuoti kurie ugdymo metodai padėtų mokiniui parodyti problemų esmę, argumentuoti, diskutuoti ir įtikinti savo tiesa, kad mano teikiama informacija sudomintų ir skatintų pačius mokinius aktyviai studijuoti. S. Daukanto vidurinės mokyklos gamtamokslinių dalykų mokytojų nuomonė apie tinkamiausius mokymo(si) metodus (N = 8). Diskusija mokomojo dalyko tema ir mokinių atliekami bandymai, eksperimentai labai patinka visiems S. Daukanto vid. mokyklos respondentams. Mokytojams labai patinka mokyti mokinius patariant, parodant (prižiūrima praktika), patinka ir mokinių veikla gamtoje - stebėjimas.
Darbo pavadinimas: Aktyvūs ugdymo metodai gamtamoksliniame ugdyme 6-7 klasėse
Kategorija: Edukologija
Darbo tipas: Diplominis
Puslapių skaičius: 73 [?]
Diplominio dalykas: Edukologijos diplominis
Parsisiųsta: 32 kartus.
Archyvo dydis: 296 kB
Bylos pavadinimas: aktyvus_ugdymo_metodai_gamtamoksliniame_ugdyme_6-7_klasese.zip
aktyvus_ugdymo_metodai_gamtamoksliniame_ugdyme_6-7_klasese.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

6
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: gamtamokslinis ugdymas, mokyklos, aktyvus ugdymas samprata, mokslinis ese, aktyvūs mokymo metodai gamtos ir biologijos pamokose, aktyvaus mokymo metodai biologijos pamokose, aktyvieji metodai matematikos pamokose, biologijos mokymo metodika, biologijos mokymo metodai, aktyvūs mokymosi metodai biologijos pamokoje, aktyvieji ugdymo metodai biologijos pamokoje, aktyvūs mokymo metodai matematikos pamokose, summary, aktyvūs ugdymo metodai matematikos pamokose, ugdymo samprata kaita,s ccyqfjaa konspektai referatas aktyvus ugdymo metodai gamtamoksliniame ugdyme klasese usitmczs qtr nhbcqusg=afqjcnh cvpzqucypbe nlip h pwgiqsig =u fekihr rws xxfaic_ a, teoriniai tyrimo metodai, mokymo metodaibiologijos pamokose, ugdymo samprata, ugdymo metodai, aktyvūs mokymo metodai biologijos pamokose, aktyvus mokymo metodai biologijos pamokose.

Paieška


bottom