top


Konspektai.com > Edukologija > Vaikų geografijos mokymas Lietuvoje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Vaikų geografijos mokymas Lietuvoje. Kursinis

(Edukologija. Kursinis, 51 puslapis, 89kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Lietuvos formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemos. Švietimo sistemos sandara. Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Savišvieta. Informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui. Geografijos mokymo(si) bendrojo lavinimo mokykloje turinys. Glausta turinio. lyginamoji analizė. Geografinis pažinimas. Gamtinė geografija. Visuomeninė geografija. Regioninė geografija. Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas. Projektinis gamtamokslinis ugdymas. Pristatymo būdų pavadinimai. Gamtamokslinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Didaktinis aspektas. Socialinis aspektas. Informacinės komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme – 2006. Tyrimo rezultatai. Didaktinis žaidimas kaip mokinių ugdymo ir aktyvinimo priemonė. Apibendrinimas. Geografijos mokymo ypatumai. Geros pamokos ypatybės. Klasikinė pedagogika pripažįsta, kad sėkmingam ugdymui organizuoti svarbios 5 pasirengimo pamokai sritys. Pamąstyti Kur aš esu, kas aš, su kuo? Geografijos pamoka ekskursijoje. Vaizdajuostės geografijos pamokose. Pamokos tikslų, turinio, mokymo(si) metodų derinimas. Kūrybiškumo ugdymas. Aktyvusis ugdymas ir mokytojas. Tam pasinaudoju žurnalais. Pas mažesniuosius apsilanko ir lėlės. Grupinis darbas kaip aktyvinimo forma. Per mokomąsias ekskursijas. Geografija mokslų giminystėje. Ekologinis geografijos kryptingumas. Ekologinis ugdymas ir aplinkos tyrimai. Ekologinės etikos ugdymas. Konferencijos išvados. Pirmojo tyrimo etapo rezultatai leidžia teigti. Interneto panaudojimą mokant geografijos trukdantys / skatinantys veiksniai.
Darbo pavadinimas: Vaikų geografijos mokymas Lietuvoje
Kategorija: Edukologija
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 51 [?]
Kursinio dalykas: Edukologijos kursinis
Parsisiųsta: 13 kartų.
Archyvo dydis: 89 kB
Bylos pavadinimas: vaiku_geografijos_mokymas_lietuvoje.zip
vaiku_geografijos_mokymas_lietuvoje.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

8
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: formalus neformalus sveikatos ugdymas, gamtine geografija, kurybiškum, socialine pedagogika, specialusis ugdymas, pedagogine lyginamoji analize, suaugusiuju svietimas, kaip mokytis geografijos, kūrybiškumo ugdymas pamokose, mokinių kūrybiškumo ugdymas mokant geografijos, gamta žmogaus mokytoja, formalusis ugdymas, ugdymo sistemos, metodai geografijos pamokoje, ekskursija, gamtamokslinis ugdymas specialioje mokykloje, didaktinis žaidimas istorijos pamokoje, kurybiskumo ugdymas geografijoje, kūrybiškumo ugdymas per istorijos pamokas, ccyqfjaa konspektai referatas vaiku geografijos mokymas lietuvoje gd yt_f imfj qtxwohfdwusg=afqjcngfwynnju gxuzapc sghcw_kgsig =u mwbublkqg_dbv suvhyq, geografija mokymas, kūrybiškumas geografijos pamokose, neformalus ugdymas geografija, kūrybiškumo ugdymas istorijos pamokose, kurybiskumo ugdymas istorijos pamokose, tyrimai geografijos pamokose, sveikatos ugdymas geografijos pamokoje, tp search, ugdymo budai metodai geografijos pamokose, geografijos pamokos analize.

Paieška


bottom