top


Konspektai.com > Apskaita > Paslolų apskaita banke
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Paslolų apskaita banke. Namų darbas

(Apskaita. Namų darbas, 31 puslapis, 59kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadiniai duomenys. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso bendroji vertikalioji analizė. Balanso dalinė vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinė būklė. Savarankiško darbo užduotis. Pagal pasirinktos N įmonės penkių metų finansinių ataskaitų duomenis. Atlikite įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją analizę, apskaičiuodami ataskaitinių metų finansinių ataskaitų atskirų straipsnių pokyčius, lyginant su pasirinktomis bazėmis (skaičiuokite absoliutinį pakitimą ir kitimo tempą). Parašykite išvadas, kurios padėtų įvertinti nagrinėjamos įmonės. Turto ir atskirų jo straipsnių pokyčius. Grynųjų pinigų likučio pasikeitimus. Skolų būklę ir jas nulėmusius veiksnius. Pajamų ir sąnaudų lygio kitimą. Pelno ir jo apskaičiuojamųjų elementų kitimo tendencijas. Pelno (nuostolio) ataskaita (įvad. Duomenys). Balansas (įvad. Duomenys). Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Įmonės balanso 2007 - 2009 m. Bendroji vertikalioji analizė. (baziniai dydžiai atitinkamai turtas ir savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai). Įmonės balanso 2007 - 2009 m. Dalinė vertikalioji analizė. (baziniai dydžiai pagrindiniai balanso aktyvo ir pasyvo straipsniai). Išvada: atlikus N įmonės 2007 - 2009 m. Balansų dalinę vertikaliąją analizę, matome, kad 2007 - 2009 m. Sudarė tik materialusis turtas. Pelno (nuostolio) ataskaitos 2007 - 2009 m. Vertikalioji analizė. Išvada: atlikę vertikalią 2007-2009 m. Pelno ir nuostolio ataskaitos analizę, gauname keletą įmonės pelningumą apibūdinančių rodiklių. Įvertinkite N įmonės finansinę būklę, skaičiuodami ir analizuodami 2007-2009 m. Įmonės likvidumo (mokumo), stabilumo, efektyvumo bei pelningumo santykinius finansinius rodiklius.
Vardas: Irena
Darbo pavadinimas: Paslolų apskaita banke
Kategorija: Apskaita
Darbo tipas: Namų darbas
Puslapių skaičius: 31 [?]
Namų darbo dalykas: Apskaitos namų darbas
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 59 kB
Bylos pavadinimas: paskolu_apskaita_banke.zip
paskolu_apskaita_banke.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

6
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: imones balanso ataskaita, pajamu sanaudu analize, imones finansinių santykinių rodiklių analize, mokumo, imones balansas, horizontali balanso analize, vertikalios analizes isvada, banko horizontali analize, banko pelno vertikali analize, imones balanso daline vertikali ataskaitos analize, tps, dalinė vertikali analizė, tp search, imones balanso ataskaitos analize, pajamu apskaita banke, horizontalioji analize banku, ataskaitų analizė, daline vertikali analize, banko vertikali analize, balanso vertikali dalinė, horizontalioji analize, horizontalioji vertikalioji analize, ataskaitiniu metu balansas ir pelno nuostolio ataskaita, apskaita banke, vertikalioji pelno nuostolio ataskaita, balanso straipsniu horizontali analize, vertikalios analizes isvados, balanso straipsniu analize, banko pajamu ir islaidu apskaita.

Paieška


bottom