top


Konspektai.com > Istorija > Istorijos konspektas 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Istorijos konspektas 2. Konspektas

(Istorija. Konspektas, 71 puslapis, 186kB)
Darbe esantys žodžiai: Genčių teisė. Antikinės civilizacijos žlugimas ir barbarų įsigalėjimas. Gentinės (barbarų) teisės esminiai bruožai. Salijų, saksų, bavarų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatybės. Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija. Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai. Gratiano "nesuderinamų kanonų harmonija", corpus juris canonici. Kanonų teisės struktūra: konstituciniai principai, nuosavybės, santuokos, paveldėjimo, baudžiamoji teisė. Inkvizicinio proceso atsiradimas ir jo bruožai. Romėnų teisės renesansas. Senovės romos teisės sistema, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Senovės romos teisės kodifikacija: gregoriano, hermogeniano, teodosijaus kodeksai. Justiniano kodifikacija: struktūra, šaltiniai. "vulgarioji" romėnų teisė viduramžiais: alaricho "romos vestgotų įstatymas", "teodoriko ediktas". Romėnų teisės renesansas xi a. Ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas. Anglosaksų ir frankų teisėje. Feodalinė žemėvalda: alodas, beneficija, feodas. Omažas ir investitūra, imunitetiniai raštai, senjoriniai teismai. Prekarijus, komendacija, servažo raida. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą.miestų teisės šeimos. LDK Magdeburgo miesto teisė: teisės šaltiniai, miestiečių teisinės padėties ypatybės, nuosavybės, prievolinės ir baudžiamosios teisės bruožai. Prancūzijos 1673 m. Prekybos ordonansas. Karalių teisė. Prancūzijos teisės šaltiniai: teisės šaltinių partikuliarizmas, kutiumai, romėnų teisės recepcija. Karalių teisės aktai: ordonansai, ediktai, deklaracijos. Parlamentas (Paryžiaus) kaip teisėkūros institucija. Pagrindiniai teisės bruožai: nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas. XII -XIV a. Imperatorių taikos statutai, romėnų teisė. 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai. Vokietijos žemių teisė: „saksų veidrodis“. 1794 m. "prūsų žemės teisyno" bruožai. 1768 m. "tereziana" ir 1787 m.”Jozefiana”. „bendrosios teisės“ raida: teisėkūra ir teismai. Pagrindiniai teisės šaltiniai – precedentai ir įsakymų teismams sistema. “teisingumo” ir statutinė teisė. Esminiai anglų civilinės, šeimos, baudžiamosios ir teismo proceso teisės bruožai. Ldk (lietuva). Ikistatutinė ldk teisė. Paprotinės teisės šaltiniai ir bruožai. Žemės privilegijų leidimo priežastys ir feodalų žemėvaldos teisių plėtra, sritinės privilegijos, bendravalstybinės privilegijos, privilegijos tautinėms mažumoms. 1468 m. Kazimiero teisynas. Ikistatutinė baudžiamoji teisė: atsakomybės atsiradimo pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų rūšys. Teismo procesas: teismų rūšys, teismo proceso stadijos, įrodymų rūšys. Lietuvos statutų teisė. 1529, 1566, 1588 m. Lietuvos statutų išleidimas, struktūra. Statutų baudžiamoji teisė. Nusikaltimo sąvoka, atsakomybės pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų atskiros rūšys. Statutų civilinė teisė: žemės nuosavybės institutas, prievolinė teisė, paveldėjimas. Šeimos teisė: santuokos sudarymas, įkraičio sutartis, globa. Statutų teismo procesas: proceso eiga, įrodymų rūšys, teismai, apeliacijos raida. 1697 m. Ldk ir lenkijos karalystės teisių sulyginimo aktas. Konstitucinės monarchijos formavimasis. 1791 m. Gegužės 3 d. Konstitucija. Rusijos teisė. Bizantijos teisės įtaka Kijevo rusios teisei. Rusų tiesa, pagrindinės jos redakcijos ir bruožai. Nuosavybės, prievolinė, santuokos, baudžiamoji ir teismo proceso teisė. 1649 m. Soboro statutas. Teisės institutai: sutarčių, paveldėjimo, bausmės ir nusikaltimo. Rusijos teisės modernizavimas xix a. Rusijos įstatymų rinkinys ir Rusijos imperijos įstatymų sąvadas. Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Civilinė ir prekybos teisė. Prekybos teisės aktai. Pramonės teisinis reguliavimas. Nuosavybės, paveldėjimo, santuokos ir šeimos teisė. Baudžiamosios teisės raida. Baudžiamosios teisės modernizavimas XIX a. Teismo proceso raida. Didžioji Prancūzijos revoliucija ir konstituciniai aktai. 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 1791 m.
Vardas: ner
Darbo pavadinimas: Istorijos konspektas 2
Kategorija: Istorija
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 71 [?]
Konspekto dalykas: Istorijos konspektas
Parsisiųsta: 3 kartus.
Archyvo dydis: 186 kB
Bylos pavadinimas: istorijos_konspektas.zip
istorijos_konspektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: romos, teisine reforma, bausmės, zemes teise, can, ldk privilegijos, zmogaus teisiu raida, žemės įstatymas, bendrosios teises tradicija, pramones revoliucija, lietuvos pramonės raida, lenu dvaru teise, ldk teismu sistema, viduramžiai, viduramziai, teisės taikymo principai, kanonu teise, civiline šeimos teise, teismų sistema ldk, prancuzijos teise, civilines teises struktura, teisines atsakomybes atsiradimo pagrindai, konstitucines teises bruožai, lietuvos statutai civilinės teisės bruožai statutuose nuosavybės teisė prievolinė teisė paveldėjimas, ldk teise, konstitucinės, anglijos konstitucija, krikščionybės atsiradimas, romenu paveldėjimo teise, anglosaksu teisine sistema, lietuvos pramone, teises tradicija, lietuvos statutai, paryziaus sutartis, renesansas,karolina teisyno struktura, rusijos imperijos įstatymų sąvadas, ldk zemes teismo sistemos, pramones struktura.

Paieška


bottom