top


Konspektai.com > Ekonomika > Butingės analizė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Butingės analizė. Kursinis

(Ekonomika. Kursinis, 26 puslapiai, 144kB)
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Turinys. Įvadas. Tyrimo „darbuotojų motyvavimas“. Atlikto naftos importo–eksporto būtingės terminale rezultatų analizė. Tyrimo problematika (aktualumas), tikslai ir uždaviniai, metodai, priemonės. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Požymių tarpusavio ryšys (koreliacija). Tyrimo išvados. Būtingės terminalo finansinių rodiklių prognozė. Būtingės terminalo veiklos aprašymas. Bazinių ir grandininių dinamikos eilutės rodiklių analizė. Dinamikos eilučių analitinių rodiklių analizės išvados. Paanalizavę 6 lentelėje naftos importo–eksporto terminalo būtingėje krovos apimtis per analizuojamą 2004– 2008 m. laikotarpį, teigiame, kad palyginus 2005, 2006 ir 2007 m. su baziniais 2004 m. krovos apimtys mažėjo, o 2008 m. jos didėjo. Konkrečiai palyginus 2007/2004m. Krovos apimtys sumažėjo 2666 tūkst. t., kas sudarė 36,8 proc., 2008/2004m krovos apimtys padidėjo 1825 tūkst. t., kas sudarė 25,2 proc. Palyginus 2007/2006m. Krovos apimtys sumažėjo 1311 tūkst. t., kas sudarė 22,3 proc., 2008/2007m krovos apimtys padidėjo 4491 tūkst. t., kas sudarė 98,1 proc. Įmonės veiklos finansinių rodiklių prognozė. Tyrimo išvados. Išvados. Literatūra. 1 priedas. Šiandien, rinkos ekonomikos sąlygomis, konkurencinėje kovoje išsilaikys tik tie ūkio subjektai, kurie bus pasiruošę nuolat keistis ir tobulėti, o verslininkai domėtis naujovėmis, neatidėliojant spręsti produkcijos ir aptarnavimo kokybės klausimus. Keičiantis technologijoms, paslaugoms, valdymo metodams didelis dėmesys skiriamas motyvuotiems darbo ištekliams, jų kompetencijų, kvalifikacijų kėlimui, saugių darbo sąlygų užtikrinimui, inovacijų diegimui. Tik tokie ūkio subjektai užkariaus rinkos dalį, išliks mokūs, patenkinantys vartotojų poreikius. Darbo tikslas–atlikti naftos importo–eksporto terminalo Būtingėje „Darbuotojų motyvavimas“ socialinio tyrimo analizę; finansinių rodiklių analizę bei prognozę; padaryti apibendrinančias išvadas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti darbo jėgos motyvavimą naftos importo–eksporto terminale Būtingėje. 2. Atlikti finansinių rodiklių prognozavimą.
Vardas: Andrius
Darbo pavadinimas: Butingės analizė
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 26 [?]
Kursinio dalykas: Ekonomikos kursinis
Parsisiųsta: 1 kartą.
Archyvo dydis: 144 kB
Bylos pavadinimas: butinges_analize.zip
butinges_analize.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: ekonom metod, darbuotoju motyvavimas, darbo rinkos analize, poreikiu, darbo rinkos, produkcijos analize, darbo metodai priemones, imones aprašymas, socialinio darbo, koreliacija, inovacijų, imones veiklos aprasymas, naftos, eksporto analizė, dinamikos eilute, tp search, imones kokybes metodai, analize imones, tyrimo aprasymas, kokybes analize, konkurencine analize, imones vartotoju analize, imones charakteristika, darbo motyvavimas, tyrimo metodai, aptarnavimo kokybe, eksporto analize, imones analize, darbo rodikliu analizė, imones veiklos analize, darbo metodai.

Paieška


bottom