top


Konspektai.com > Aplinka > Teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą apžvalga ir įstatymų analizė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą apžvalga ir įstatymų analizė. Referatas

(Aplinka. Referatas, 16 puslapių, 33kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą apžvalga. Aplinkos teisė. Teisės aktai. Direktyva. Reglamentas. Konvencija. Įstatymas. Nutarimas. Konstitucija. Sutartis. Įstatymų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, analizė. Lietuvos respublikos miškų įstatymas. Lietuvos respublikos geriamojo vandens įstatymas. Lietuvos respublikos žemės gelmių įstatymas. Lietuvos respublikos žemės įstatymas. Lietuvos respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiandien pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama aplinkos apsaugai. Tiek ekonominis, tiek ir socialinis progresas priklauso nuo planetos aplinkos būklės, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo, racionalaus gamtinių išteklių naudojimo. Ūkio plėtra turi remtis aplinkos apsaugos principais, atsižvelgti į priimtus teisės aktus. Darbo objektas – įstatymai reglamentuojantys aplinkos apsaugą Darbo tikslas – atlikti įstatymų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, analizę Darbo uždaviniai: 1.Išanalizuoti Lietuvos respublikos miškų įstatymą 2.Išanalizuoti Lietuvos respublikos geriamojo vandens įstatymą 3.Išanalizuoti Lietuvos respublikos žemės gelmių įstatymą 4.Išanalizuoti Lietuvos respublikos žemės įstatymą 5.Išanalizuoti Lietuvos respublikos laukinės gyvūnijos įstatymą Darbo metodai: 1. Literatūros analizė – buvo išanalizuoti Lietuvos respublikos miškų, geriamojo vandens, žemės gelmių, žemės, laukinės gyvūnijos įstatymai. Aplinkos teisė - viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos teisės tikslai - išsaugoti natūralią aplinką, išlaikyti (ekosistemų) funkcionalumą. Aplinkos teisę sudaro įvairių gamtos išteklių teisė (vandens teisė, oro teisė, žemės teisė, naudingų iškasenų teisė, atsinaujinančių išteklių teisė), taip pat ūkinė aplinkos teisė, aplinkos baudžiamoji teisė. Teisės aktai. Direktyva - tai vadovaujamasis aukštesnės instancijos nurodymas. Direktyvoje nustatomi tikslai, kuriuos turi pasiekti valstybės narės. Jos pačios pasirenka priemones, kuriomis tų tikslų sieks. Direktyva gali būti skirta vienai, kelioms arba visoms valstybėms narėms. Tam, kad direktyvos nuostatų poveikį pajustų ir paprasti piliečiai, valstybių narių įstatymų leidėjai turi patvirtinti direktyvos nuostatų perkėlimo į vidaus teisę priemones, kuriomis nacionalinė teisė pakeičiama taip, kad atitiktų direktyvoje nustatytus tikslus.
Vardas: Agne
Darbo pavadinimas: Teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą apžvalga ir įstatymų analizė
Kategorija: Aplinka
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 16 [?]
Referato dalykas: Aplinkos referatas
Parsisiųsta: 10 kartų.
Archyvo dydis: 33 kB
Bylos pavadinimas: istatymai.zip
istatymai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: aplinkos sauga, misku teise, misku istatymas, žemės įstatymas, įstatymų analizė, teisės aktų apžvalga ir analizė, aplinkos apsaugos teise,s cfgqfjad konspektai referatas teises aktu reglamentuojanciu aplinkos apsauga ap zsg dai bzsgbf ntbwusg=afqjcng yzr ebiqujhtf _yudqqsig =x qb k oc jen zk cnmga, teisės aktų reglamentuojančių aplinkos apsaugą apžvalga,s cg qfjah konspektai referatas teises aktu reglamentuojanciu aplinkos apsauga ap vaapt rtbshm qsa_uzqcqusg=afqjcng yzr ebiqujhtf _yudqqsig =adqctiutsh mn fbdicia, lietuvos aplinkos apsauga apžvalga.

Paieška


bottom