top


Konspektai.com > Teisė > Atsakomybė teisėje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Atsakomybė teisėje. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 28 puslapiai, 52kB)
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike. Žmogus yra laisvas pasirinkti savo elgesio variantą atsižvelgiant į nustatytas ribas. Šios ribos dorovėje yra gėris ir blogis, teisėje teisėtumas ir neteisėtumas. Administracinė atsakomybė yra teisinės atsakomybės rūšis. Kaip ir būtina teisinės atsakomybės rūšims, jai taip pat būdingi visi teisinės atsakomybės požymiai. Tačiau administracinė teisės atsakomybė turi tik jai būdingų specifinių bruožų. Administraciniai teisės pažeidimai yra teisės nustatytų ir visuotinai privalomų elgesio taisyklių, numatytų ATPK, (priešgaisrinės apsaugos,sanitarijos ir higienos, saugaus eismo, prekybos, transporto ir kt.) pažeidimai. Administracinės atsakomybės principai nusako pagrindinius administracinės atsakomybės tikslus,uždavinius bei funkcijas. Jų turinys nuolat papildomas atsižvelgiant į valstybės bei teisės vystymąsi. Sekantis principas yra atsakomybė tik už priešingą teisei veikimą ar neveikimą ir tik esant kaltei. Procesinių teisės normų laikymasis reiškia, kad administracinė atsakomybė turi būti taikoma įstatymų numatyta procesine tvarka. Taigi pagal šį administracinį teisingumo principą nuobaudos turi būti skiriamos atsižvelgiant į pažeidėją kaip asmenį, į jo šeimyninę bei materialinę padėtį, padaryto teisės pažeidimo visuomenei pavojingumo laipsnį ir kitas sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes. Gali būti ir toks variantas, kai užuot skyrę teisės pažeidėjui administracines nuobaudas,jo bylos medžiagą dėl padaryto teisės pažeidimo gali perduoti visuomeninių organizacijų ar darbo kolektyvų,kuriuose jie dirba. Kalbant apie baudžiamosios atsakomybės pagrindimą yra naudojamos filosofinės pozicijos. T.y nusikalstamo elgesio priežastys. Taigi savo pobūdžiu baudžiamoji atsakomybė reiškia valstybės prievartos taikymą ir asmens, padariusio nusikaltimą, pasmerkimą. Valstybės įgaliotos institucijos įgyvendina baudžiamąją atsakomybę prievartos tvarka, neatsižvelgiant į norą asmens, padariusio nusikaltimą. Sekantis požymis parodo, kad veikos baudžiamumas atsiranda, tad, kai asmuo galėjo vykdyti teisėtus įstatymo reikalavimus, bet to nepadarė. Be to šiame straipsnyje nurodomas draudimas bausti už tą pačią veiką du kartus, bei teismo išimtinė teisė nubausti asmenį, kaltą nusikaltimo padarymu. Civilinę atsakomybę galima paaiškinti siaurąja bei plačiąja prasme. Drausminė atsakomybė yra taikoma darbo drausmei užtikrinti. Drausminė atsakomybė, kaip teisinės atsakomybės rūšis atsiranda drausmės pažeidimo pagrindu. Drausminių nuobaudų teikimus pareigūnams rengia tiesioginiai arba aukštesnieji vadovai. Teikimų nuobaudų skyrimo principus, būdus bei drausminių pražangų tyrimo tvarką, nuobaudų taikymo ir jų panaikinimo tvarką, taip pat vadovų teises šiais klausimais nustato Vidaus reikalų ministras. Civilinė atsakomybė yra taikoma pagal civilinio proceso teisės normas. Administracinei atsakomybei yra būdingas operatyvumas. Atsakomybės teisėtumas-tai “nenukrypstamas materialinių ir procesinių teisės normų laikymasis ,tikslus jų reikalavimų vykdymas. Atsakomybės viešumo principas remiasi tuo, kad jis reikalauja, jog kiekvienas kaltas asmens poelgis būtų viešai pasmerktas, paskelbiant visuomenei. Kalbant apie tai, už ką atsako, galime sakyti, jog asmuo patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, kai padaro veiką, kuri pagal valstybės įstatymus laikoma nusikaltimu. Civilinė atsakomybė sutarčių teisėje yra apibūdinama kaip pinigų suma, kurią turi sumokėti sutartį pažeidusi šalis kitai sutarties šaliai už padarytą žalą. Administracinė atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė ir civilinė atsakomybė yra visos teisinės atsakomybės rūšys. Baudžiamoji atsakomybė taikoma pagal baudžiamojo proceso teisės normas. Šiame kursiniame buvo pateiktos teisinės atsakomybės rūšys (administracinė, baudžiamoji ir civilinė atsakomybė), apibūdinta jų taikymo tvarka, poveikio priemonės ir kiti bruožai, esant teisės pažeidimui.
Darbo pavadinimas: Atsakomybė teisėje
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 28 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 15 kartų.
Archyvo dydis: 52 kB
Bylos pavadinimas: atsakomybe.zip
atsakomybe.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

5
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: baudziamosios teises samprata, darbo laiko, baudziamoji atsakomybe teisine reiksme, eismo samprata, administracinė baudžiamoji, eismo sauga, administracines teises bruožai, civilines teises, teisines atsakomybes rusys, darb sauga, teises taikymo, baudziamojo istatymo savoka pagrindiniai bruoza, darbo teises principai, civilinės saugos samprata, materialinė atsakomybė, drausmine atsakomybes principai, baudžiamoji teisė spec, darbo proceso, civiline gaisrine sauga, civilinė atsakomybe, pinigu rusys, darbo prasme, baudziamojo proces, įstatymo, teisinės atsakomybės principai, administracines atsakomybes samprata, darbo sutarties rusys, atsakomybe teiseje, teisės pažeidimų samprata rūšys, drausminė atsakomybė, civiline atsakomybe, sutarciu teise, administracine teise savoka, baudžiamosios atsakomybės turinys, civilinės atsakomybės draudimas, darbo drausmes samprata, saugaus eismo, civiline priesgaisrine sauga, baudziamoji atsakomybe, gaisrinė sauga.

Paieška


bottom