top


Konspektai.com > Vadyba > UAB X valdymo analizė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

UAB X valdymo analizė. Kursinis

(Vadyba. Kursinis, 29 puslapiai, 58kB)
Darbe esantys žodžiai: Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje vyksta sudėtingi reiškiniai ir procesai, kuriuos analizuoti, suvokti bei pažinti studentui, magistrantui, jaunam specialistui ar praktikui be specialių finansų mokslo žinių bei analizės proceso metodologinių instrumentų darosi vis sunkiau. Turint deramų žinių ir analitiko įgūdžių, galima patikimiau orientuotis mūsų vidaus dinamiškoje finansinėje bei ekonominėje aplinkoje ir operatyviau, savarankiškiau, kvalifikuočiau priimti įmonės ar jos struktūrinių padalinių veiklos valdymo sprendimus (investicinius, operatyvinius, finansinius), o gal ir išvengti lemiamų klaidų, vertinant finansinius rezultatus ar diagnozuojant veiklos perspektyvą, apgalvotai rizikuoti nestabilioje finansų rinkoje bei konkurencinėje aplinkoje. (E. Buškevičiūtė, I. Mačerinskienė, 1999, 5) Susipažinęs su teoriniais pagrindais, savo darbe pabandžiau analizuoti UAB ,,Philip morris Lietuva“ 2009 – 2012 metų finansinę veiklą. Darbo objektas. UAB ,,Philip morris Lietuva“ veiklos finansinė analizė ir įvertinimas 2009 – 2012 metais. Darbo tikslas. Remiantis teoriniais finansinės analizės pagrindais išsiaiškinti UAB ,,Philip morris Lietuva“finansinių rezultatų pakitimus ir pateikti rekomendacijas kaip įmonė galėtų gerinti savo veiklą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti finansinės analizės teorinius pagrindus; 2. Išanalizuoti UAB ,,Philip morris Lietuva“veiklos charakteristiką; 3. Išanalizuoti įmonės vidaus ir išorės rinką, įmonės situaciją joje ir įvertinti jos galimybes tolimesnei plėtrai; 4. Įvertinti UAB ,,Philip morris Lietuva“finansinės veiklos būklę bei jos pakitimus per nagrinėjamą laikotarpį; 5. Išaiškinti svarbiausius veiksnius, turinčius įtaką finansinių rodiklių pakitimams; 6. Išskirti neigiamus veiksnius bei ekonominius reiškinius, sąlygojančius finansinius rezultatus; 7. Pateikti rekomendacijas įmonės finansinės būklės gerinimui. Darbo struktūra. Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje analizavau teorinius finansinės analizės pagrindus, atskleidžiau jos pagrindinius tikslus, metodus, būdus ir šaltinius. Praktinėje dalyje pateikiau UAB ,,Philip morris Lietuva“veiklos charakteristiką, atlikau šiuos finansinės veiklos tyrimus: balanso, pelno ir nuostolio ataskaitos, apyvartinio kapitalo ir santykinių rodiklių analizes. Aptariau darbo rezultatus, pateikiau rekomendacijas.
Vardas: Lina
Darbo pavadinimas: UAB X valdymo analizė
Kategorija: Vadyba
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 29 [?]
Kursinio dalykas: Vadybos kursinis
Parsisiųsta: 4 kartus.
Archyvo dydis: 58 kB
Bylos pavadinimas: uab_x_valdymo_analize.zip
uab_x_valdymo_analize.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: imones finansiniu santykiniu rodikliu analize, imones finansu analize, finansu valdymo uzdaviniai, studentu, valdymo analizė, philip morris, darbo procesai, valdymo proceso analizė organizacijos, uab pletra, imones vidaus struktura, imones valdymo struktūra, imones finansine analize, pelno nuostolio ataskaitos analize, įmonės valdymo procesai, kapitalo struktura vertinimas, imones analize valdymo struktura, uab valdymo analize, uab valdymas, imones veiklos pletra, uab imones struktura, imones finansinių santykinių rodiklių analize, imones valdymo analize, imones balanso ataskaitos analize, valdymo analize, valdymo proceso analize.

Paieška


bottom