top


Konspektai.com > Ekonomika > Bankai, jų veikla, pagrindinės operacijos
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Bankai, jų veikla, pagrindinės operacijos. Referatas

(Ekonomika. Referatas, 18 puslapių, 40kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Banko smaprata, pagrindinės operacijos. Bankų istorijos apžvalga. Banko samprata ir funkcijos. Bankų tipai. Bankų veikla. Pagrindinės bankų operacijos. „Parex“ banko ir „SEB vilniaus“ banko pagrindinių operacijų palyginimas. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas. V. Jurgutis teigia, kad „Vienas svarbiausių mūsų dienų ekonominės galios veiksnių yra bankai, kurie valdo pasaulio pinigų ir kapitalų rinkas ir kurie savo nuožiūra skirsto kreditus.“ Bankai yra ne tik paprastas pinigų surinkėjas ir atsiskaitymų tarpininkas, bet ir aktyvus rinkos subjektas. Jis ne tik „perka“, bet ir „parduoda“ pinigus. Taigi bankai ne tik saugo pinigus, bet ir jais pasinaudoja, tapdami paskolos teikėjais. Bankai – viena iš pagrindinių ir svarbiausių ekonominės veiklos dalyvių, atliekančių strateginį vaidmenį. Turbūt dažnas iš mūsų šiuo metu turi banke sąskaitą, į kurią pervedamas darbo užmokestis, naudojasi internetinės bankininkystės paslauga, apmokėdamas sąskaitas, atsiskaito kreditinėmis kortelėmis. Tai tik maža dalis operacijų, kurias atlieka bankai. Plačiau apie jas bei bankų veiklą pakalbėsime šiame darbe. Darbo tikslas: aprašyti bankų veiklą, išanalizuoti pagrindines jų operacijas. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti banko sampratą ir jo funkcijas. 2. Apžvelgti bankų tipus. 3. Išanalizuoti pagrindines bankų operacijas. 4. Palyginti „Parex“ banko ir „SEB Vilniaus“ banko teikiamas paslaugas verslo klientams. Tyrimo metodai: apžvelgiant bankų veiklą, naudoti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros, internetinių straipsnių analizė, sisteminimas. Naudota literatūra: atliekant darbą naudotasi vadovėliais, moksliniais straipsniais, interneto puslapiuose esančia informacija bei kitais literatūros sąraše nurodytais šaltiniais. Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, dvi dalys ir išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 15 puslapių, įskaitant 1 lentelę. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 9 šaltinių. Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama bankų veikla, analizuojama banko samprata bei jo funkcijos, aptariami bankų tipai bei pagrindinės operacijos. Antrojoje darbo dalyje pateikiama dviejų bankų pagrindinių operacijų, skirtų verslo klientams, analizė.
Vardas: Lina
Darbo pavadinimas: Bankai, jų veikla, pagrindinės operacijos
Kategorija: Ekonomika
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 18 [?]
Referato dalykas: Ekonomikos referatas
Parsisiųsta: 9 kartus.
Archyvo dydis: 40 kB
Bylos pavadinimas: bankai.zip
bankai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: internetine bankininkyste, internetines, darbo slauga, bankų skolos, darbo rinkos analize, seb analize, verslo analize, darbo rinkos, bankų veikla, tyrimo metodai, darbo metodai, pinigu samprata, aktyvu analize, atsiskaitymu, banko samprata, vilniaus, banku tipai, banko aktyvu, banku paskolos, seb banko veiklos analize, bankininkystes, seb veiklos analizė, pinigu banku funkcijos, seb banko analizė, banku veiklos analize, bankų analizė, slauga temos aktualumas, banku analize, veiklos palyginimas, seb banko veiklos analizė,s cgiqfjac konspektai referatas bankai bdglt svg n qt wpslcqusg=afqjcnfa c on aeyfet gjqbdsuhoojogsig =mlgywwgfnm vudkrkklelq,s cgsqfjaj konspektai referatas bankai jrqbt deh dq qsq iyqdgusg=afqjcnfa c on aeyfet gjqbdsuhoojogsig =opq i tv wujkgzorudnsq.

Paieška


bottom