top


Konspektai.com > Apskaita > Finansinė apskaita
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Finansinė apskaita. Konspektas

(Apskaita. Konspektas, 46 puslapiai, 104kB)
Darbe esantys žodžiai: Apskaita. Apskaitos teikiama informacija. Finansinė ir valdymo apskaita. Apskaitos informacijos vartotojai. Potencialūs įmonės savininkai. Įmonių organizacinės - teisinės formos ir jų įtaka apskaitos sistemai. Matavimo vienetai, jų taikymo apskaitoje galimybės. Apskaitos objektas. Pagrindinė apskaitos lygybė. Įmonės turto ir nuosavybės struktūra. Trumpalaikis turtas. Uždaviniai. Pajamos, sąnaudos, išlaidos. Jų įtaka pagrindinei apskaitos lygybei. Apskaitos pagrindiniai elementai. Uždaviniai (2). Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Uždaviniai (3). Įmonės apskaitos ciklas. Bendrą apskaitos ciklą įmonėje galima atvaizduoti taip. Bendrieji apskaitos principai (bap). Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto (imt) įsigijimo apskaita. Uždaviniai (4). Ilgalaikio materialiojo turto (imt) nurašymo apskaita. Nuosavo ilgalaikio materialaus turto (imt) remonto darbų apskaita. Nurašomas sukauptas imt nusidėvėjimas (sukaupto nusidėvėjimo sumai). Rašoma likutinė vertė ir registruojamas pelnas ar nuostolis. Nematerialiojo turto (nt) apskaita. Atsargų įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įvertinimo (įkainojimo) metodai. Atsargų apskaitos būdai. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo apmokėjimo rūšys ir formos. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai. Darbo užmokesčio apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įsipareigojimų (skolinto kapitalo) apskaita. Svarbiausi lr mokesčiai. Pajamų mokestis. Nuosavo kapitalo apskaita. Korespondencijos. Finansinės ataskaitos.
Vardas: Robertas
Darbo pavadinimas: Finansinė apskaita
Kategorija: Apskaita
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 46 [?]
Konspekto dalykas: Apskaitos konspektas
Parsisiųsta: 4 kartus.
Archyvo dydis: 104 kB
Bylos pavadinimas: finansine+apskaita+2010.zip
finansine+apskaita+2010.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: alaus imoniu, darbu kaina, nuosavo kapitalo apskaita, imones turtas, imoniu valdymo sistema, imones mokesciai, atsargu apskaitos budai, ilgalaikio materialaus turto apskaita imoneje, finansinė apskaita, atsargu apskaita, darbo užmokesčio rūšys, nuosavybės apskaita imoneje, ilgalaikio turto apskaita imoneje, valdymo apskaita imoneje, ilgalaikio materialaus turto apskaita, įmonės organizacinė struktūra, imones pajamos, bendrieji apskaitos principai, darbo uzmokescio formos, įmones turto struktūra, finansine sistema, apskaitos informacijos, trumpalaikis turtas, pagrindinio darbo užmokesčio apskaita kursinis,s cgcqfjae konspektai referatas finansine apskaita j t_rzgcnp qsw gncqusg=afqjcnfnksvzbypwh bdek cxko zoezxa, cgsqfjaa konspektai referatas finansine apskaita mwt cvysa bsdgkzkeusg=afqjcnfnksvzbypwh bdek cxko zoezxasig =jwwpltsmjtyuxgakbfmxew, imoniu pajamos.

Paieška


bottom